Ἰδέες ἔχουν ἀλλὰ γιὰ …ἐντιμότητα οὔτε λόγος!!!

Ὁ ἕνας μ@λάκας λέει νὰ ἀλλάξουν τὰ βιβλία στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλῶνται οἱ γυφτοσκοπιανοί.
Ὁ ἄλλος μ@λάκας λέει νὰ σταματήσῃ ἡ ἔπαρσις καὶ ἡ ὑποστολὴ τῆς σημαίας γιατί εἶναι «ἐθνικισμός».
Ἕνας ἄλλος μ@λάκας λέει νὰ φύγουν τὰ θρησκευτικὰ ἀπὸ τὰ μαθήματα τῶν σχολείων.
Ἕνας τέταρτος μ@λάκας λέει νὰ σταματήσουν οἱ παρελάσεις στὶς Ἐθνικὲς ἐπετείους διότι εἶναι κατάλοιπο τοῦ χιτλερισμοῦ.
Ἕνας πέμπτος μ@λάκας λέει νὰ σταματήσῃ ἡ πρωϊνὴ προσευχὴ στὰ σχολεῖα γιατί εἶναι κατάλοιπο τῆς χούντας.
Ἴσαμε πέντε κάρα μ@λακίες.

Ἕνας, ἕνας μόνον ῥὲ προοδευτικάριοι «ἀγωνιστὲς τῆς δημοκρατίας», δέν θά εὑρεθῆ νά πῇ νά σταματήσῃ καί νά ἀκυρωθῇ ὁ νόμος Βενιζέλου περί μή εὐθύνης ὑπουργῶν γιατί εἶναι ἀντισυνταγματικός καί τρισάθλιος καί γιατί ἐφευρέθη γιά νά καλύπτῃ ἐγκληματικὲς πράξεις;;

Ἄλλά, βέβαια, αὐτὸ δὲν σᾶς συμφέρει.
Πολὺ ἁπλᾶ γιατὶ οὐδεὶς ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ἔντιμος!!!

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply