Γιατί τροφοδοτεῖται τόσο πολύ τό μῖσος;

Ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τὴν Ἀστικὴ τάξη!

Ὄχι, παραδείγματος χάριν, ἔπεσαν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν λαϊκῶν ἀγώνων.

Ὀοοοοχι!
Γιὰ τὸ ΚΚΕ οὐδέποτε ὑπῆρξε ἔστω καὶ ψῆγμα ἐθνικῆς συμφιλιώσεως!
Ὁ ἐχθρὸς πρέπει νὰ ἐκμηδενισθῇ καὶ εἶναι ἕνας.
Γιὰ αὐτούς.

Ἀναρωτιέμαι…
Ἂν ὁπουδήποτε ἕνα ἀντίστοιχο (μνημεῖο) σὲ κεντρικὸ σημεῖο μεγαλουπόλεως, ἔγραφε ἐκτελέστηκαν οἱ τάδε ἂπ τοὺς κομμουνιστές.Ἂς ποῦμε εἰς μνήμην τῶν θυμάτων στὸ Γαλάτσι τὸν Δεκέμβριο τοῦ ’44…
Τί θά γινόταν ἀπό τὸ ΚΚ τὴν ἑπομένη ἡμέρα;

Ποιὸς λοιπὸν δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὸν δράκο τοῦ παραμυθιοῦ.

Σίγουρα ὄχι ἐμεῖς.
Ἐμεῖς τὸν ἀφήσαμε νὰ γαλουχήσῃ μὲ μῖσος γενεὲς καὶ γενεές,καὶ ἐφθάσαμε ἐδῶ ποὺ φθάσαμε.

Ντρέπομαι καὶ λυπᾶμαι μὰ καὶ ἀναρωτιέμαι -ἀφελῶς- γιατί τόσο μῖσος;;;…

Γ.Λ.,17/3/2019-Ἀθήναι Ἄλσος Χωροφυλακῆς.

Σημείωσις

Ἐκεῖ (στὸ Ἄλσος Χωροφυλακῆς) ἐγούσταρε ὁ Περισσός, ἐκεῖ τὸ ἔβαλε.
Ὄχι τυχαίως βεβαίως….
Δίπλα εἶναι ἡ ἀκαδημία τῆς Ἀστυνομίας καὶ ὁ συμβολισμὸς πεντακάθαρος!

Ὁμοίως τὸ 2003 ξηλώθηκε προτομὴ πεσόντων ἀξιωματικῶν στὰ Δεκεμβριανά, ἡ ὁποία ἀνέφερε χρόνο καὶ τόπο ἀλλὰ εὐπρεπέστατα.

Ἐπὶ πλέον εἶναι πεντακάθαρο, ὅταν ἡ ὑπόλοιπη Ἀθήνα εἶναι γεμάτη μὲ ἀποκεφαλισμένες προτομὲς καὶ βανδαλισμοὺς ἀκόμη καὶ σὲ μνημεῖα ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος ἢ ἡρώων του 40 καὶ τοῦ 21.

Υ.Γ. Κάποιοι antifa πῆγαν κάποτε νὰ βανδαλίσουν τὴν προτομὴ τοῦ Μ. Ἰατρίδη στὴν παραλία Ἐλευσῖνος. Κάποιοι ἄλλοι τοὺς ἐπεριποιήθησαν…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply