Δὲν εἶναι «συνεκμετάλλευσις» μὰ …παράτασις!!!

Ἡ χώρα, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἔχει ἤδη εἰσέλθη σὲ διαδικασία διαμελισμοῦ της.
Δὲν προέκυψε ἔτσι ἀπὸ τὸ ξαφνικά, ἀλλὰ ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα, ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἐκδοχή, ἔβαλαν τὰ ἀσύδοτα χέρια τους ὁπουδήποτε μποροῦσαν (πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτον), πρὸ κειμένου νὰ διαχωρισθοῦν ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Κορμὸ καὶ τὸ Αἰγαῖον καὶ ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θρᾴκη καὶ ἡ Ἤπειρος καὶ ἡ Κρήτη καὶ ἡ Θεσσαλία, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν «νόμο Καποδίστρια», ποὺ σαφῆ του σκοπὸ εἶχε τὸν διαμελισμό μας.
Κι αὐτό, σαφῶς, ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ δηλώνουν ἀφ΄ ἑνὸς τὰ (φερόμενα ὡς) κουδουνισμένα ποὺ ὑποτίθεται μὰς κυβερνοῦν (ποὺ ἀνοίγουν «Κερκόπορτες»!!!)…

Ὅταν τὰ Giorgo ἔκαναν business μὲ πετρέλαια!

…Ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος τῶν γειτόνων μας, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια μᾶς δηλώνουν, μὲ ὅλα τὰ μέσα, τὸ ποιὸν ἀκριβῶς θεωροῦν ἐχθρό τους.

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει γιὰ …μελέτη!!!

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Ἡ δὲ πορεία τῆς χώρας, εἰδικῶς τὰ τελευταία, μνημονιακὰ χρόνια, εἶναι σαφῶς προδιαγεγραμμένη πρὸς ἐκείνην τὴν κατεύθυνσιν ποὺ θὰ ὑποταχθῆ πλήρως, μὲ πρόσχημα τὸ «χρέος», γιὰ τοὐλάχιστον ἕναν ἀκόμη αἰῶνα. Ὅλα λοιπὸν τὰ σαπρόφυτα, κουδουνισμένα καὶ μή, μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως καὶ λοιπὰ καθάρματα, δουλεύουν ἀπολύτως συνειδητῶς εἰς βάρος μας καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ Ἐθνικοῦ διαμελισμοῦ.

Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Ὄχι ἀπαραιτήτως ὅμως ὑπὲρ τῆς Τουρκίας. Τὸ θέμα τῆς Τουρκίας ἐπίσης προδιαγεγραμμένο εἶναι.

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Ἁπλῶς, γιὰ τὴν ὤρα, ἐλπίζουν τὰ τωρινὰ σαπρόφυτα, πάντα ἐφαρμόζοντας ἐντολὲς ἄνωθεν, νὰ κερδίσουν λίγο χρόνο πρὸ μίας τουρκικῆς ἐπιθέσεως, γιὰ νὰ μὴν συνδέσουν τὸ ὄνομά τους καὶ μὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα. Ἄλλως τε, γνωρίζοντας τὸ πόσο ἀντεθνικὰ δροῦν, ἤδη προέβησαν σὲ εἰδικὲς νομομαγειρευτικὲς δράσεις, πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίσουν τὴν ἐκ τῶν προτέρων ἀθώωσίν τους.
Ἐλπίζουν τοὐλάχιστον…

Ἐπισήμως πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ πλέον δρᾶ ἀνοικτὰ ἀνθελληνικῶς.
Δὲς τὰ ὄργανά του: κοτζιᾶ, παπαχελᾶ, GAPατο, ἀλλὰ ἀκομή καὶ δροῦγο, ποὺ προπαγανδίζουν μόνον ὑπὲρ τοῦ διαμελισμοῦ τῆς χώρας καί, κυρίως, δουλεύουν γιὰ τὴν πλήρη ἀπομείωσιν τῶν ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, ἐνᾦ παραλλήλως μέλη τους ἐπεμβαίνουν ἀκόμη καὶ σὲ ζητήματα (ἀ)παιδείας μας (δὲς καὶ βερέμη).

https://www.youtube.com/watch?v=PVd7sGpT_bY

Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ ...ἠλίθιοι;9

Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ …ἠλίθιοι;

Κωφός, Βερέμης καὶ Μαλλιᾶς στὰ Σκόπια!

Μὰ δὲς καὶ τοὺς βραβευθέντες μὲ τὸ «βραβεῖον Ἰπεκτσί» (βλέπε καὶ μίκυ-μάους), ποὺ τώρα μᾶς τὸ παίζουν καὶ …μπατριῶτες λέμε!!!

Μερικοὶ ἐξ αὐτῶν ποὺ ἔλαβαν τὸ σχετικὸ βραβεῖον «Ἰπεκτσί», γιὰ νὰ ξέρουμε ἀπὸ ποιοὺς χειραγωγούμεθα, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους:

 1. Διδῶ Σωτηρίου (συγγραφεύς),
 2. Μίκης Θεοδωράκης (ὁ «μεγάλος μουσικοσυνθέτης» μας),
 3. Γιῶργος Παπανδρέου (ὁ γνωστὸς ἀ-GAP-πούλας ἢ ἂλλως ἀρχί-κουδουνισμένο τοῦ μΠατΣοΚ)
 4. Μαργαρίτα Παπανδρέου (μαννούλα τοῦ ἀ-GAP-πούλα)
 5. Λιάνα Κανέλλη (δημοσιογράφος καὶ κουδουνισμένο τοῦ ΚΚΕ)
 6. Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης (ὁ φερόμενος καὶ ὡς ἐπίτημος- ἀρχὶ κουδουνισμένο τῆς ΝουΔουλάρας καὶ ἐξ αἵματος βενιζελικὸς ἀπόγονος),
 7. Στέφανος Ληναῖος (καλλιτέχνης καὶ κουδουνισμένο τοῦ μΠατΣοΚ, κάποτε),
 8. Μέντης Μποσταντζόγλου (συγγραφεύς),
 9. Μακρῆς Μέμο (γλύπτης),
 10. Ῥίτσος Γιάννη (ποιητής, πάντα ΚΚΕ),
 11. Πολιτάκης Ἀνδρέας (πρωτεργάτης-πολιτικὸς μηχανικός),
 12. Δημήτρης Παπαδόπουλος (οἰκονομολόγος, ἐκδότης ἐφημερίδος «Χρόνος Ὡραιοκάστρου», συγγραφεύς),
 13. Ἀγγέλα Καστρινάκη (καθηγήτρια βυζαντινῶν καὶ νεοελληνικῶν σπουδῶν Πανεπιστημίου Κρήτης),
 14. Στέφανος Τηλικίδης (θεατρικὸς συγγραφεύς),
 15. Γιώργης Χατζηδάκης (τιμητικό, μουσικός),
 16. Ἡρακλῆς Τζάθας (δημοσιογράφος),
 17. Γιάννης Λασκαράκης (ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος «ἡ γνώμη τῆς Θρᾴκης», ἰδιοκτησία Ἑταιρείας Γαλατείας Λασκαράκη καὶ Σία Ο.Ε..)
 18. Ἀλέκος Παπαδόπουλος (συγγραφεύς, ἐκδότης, δημοσιογράφος),
 19. Γιῶργος Σούρλας (κουδουνισμένο τῆς ΝουΔουλάρας),
 20. Δημήτρης Κιτσίκης (διεθνολόγος, τουρκολόγος, σινολόγος, δημοσιογράφος)
 21. Γιάννης Κυριακόπουλος (δημοσιογράφος),
 22. Γιῶργος Τσακίρης (δημοσιογράφος),
 23. Γιάννης Παπαδημητρίου (πολίτης ἐνασχολούμενος μὲ Τουρκογιαννιῶτες),
 24. Ἀχιλλεὺς Παπαδιονυσίου (δημοσιογράφοος-εὔφημος μνεία)),
 25. Σταθόπουλος Μιχάλης (πρύτανις ΕΚΠΑ),
 26. Σταῦρος Ξαρχάκος (μουσικοσυνθέτης),
 27. Γιῶργος Ἀνωμερίτης (κουδουνισμένος τοῦ μΠατΣοΚ, πρώην ὑπουργὸς Γεωργίας), 
 28. Δήμου Νῖκος (ναί, ὁ …«πολυαγαπημένος» μας μισέλλην!),
 29. Φαραντούρη Μαρία (σύζυγος τοῦ χυτήρη καλέ…),
 30. Μελισσανίδης Γιάννης (ναί, ὁ πρωταθλητής μας…!!!),
 31. Λία Μεγάλου Σεφεριάδου (συγγραφεύς),
 32. Βύρων Πολύδωρας (ναί, ἐθνοσωτὴρ τῆς ΝουΔουλάρας),
 33. Εὐάγγελος Χεκίμογλου (οἰκονομολόγος, ἀρθρογράφος, ἐπιμελητὴς τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν),
 34. Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος (καθηγητὴ νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ΕΚΠΑ καὶ διευθυντὴς ἱδρύματος Καραμανλῆ),
 35. Ίορδανίδης Κώστας (ἔπαινος- ΕΛΙΑΜΕΠ, ἀπόφοιτος φιλοσοφικῆς Ἀριστοτελείου, ἀρθρογράφος τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου),
 36. Μῆλλας Ἡρακλῆς (πολιτικὸς ἐπιστήμων ἐκ τοῦ πανεπιστημίου τῆς Ἀγκύρας, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Αἰγαίου τουρκικὴ λογοτεχνία καὶ πολιτικὰ ῥεύματος),
 37. Νᾶσος Ἀθανασίου (κουδουνισμένο τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ πρώην δημοσιοκάφρο),
 38. Ἑλένη Δημητριάδου Ἐφραιμίδου (συγγραφεύς),
 39. Ἄννα Γκέρτσου Σαῤῥῆ (συγγραφεύς),
 40. Ἀγάπη Μολυβιάτη Βενέζη (συγγραφεύς),
 41. Ἀθανάσιος Φωτιάδης (δικηγόρος καὶ πεζογράφος),
 42. Ἰφιγένεια Μαστρογιάννη (φιλόλογος καὶ διηγηματογράφος),
 43. Γιῶργος Σκαμπαρδώνης (δημοσιογράφος καὶ πεζογράφος),
 44. Κώστας Μπέης (κουδουνισμένος τοῦ μΠατΣοΚ),
 45. Δέσποινα Πανταζῆ (σκηνοθέτης),
 46. Παναγιώτης Κούτσικος (ἠλεκτρολόγος-μηχανικός, ἐπιχειρηματίας, πρόεδρος Ἑλληνοτουρκικοῦ ἐπιμελητηρίου, πρώην σύζυγος τῆς κουδουνισμένης τοῦ ΝουΔουλάρας Μαριέττας Γιαννάκου Κουτσίκου καὶ …ὑπόδικος γιὰ διάφορες ὑποθέσεις!),
 47. Τίμων Κουλμάσης (σκηνοθέτης, σεναριογράφος),
 48. Νικόλαος Καρδαρᾶς (δικηγόρος),
 49. Νῖκος Οἰκονομόπουλος (φωτογράφος),
 50. Θωμᾶς Κοροβίνης (φιλόλογος, συγγραφεύς),
 51. Σπῦρος Κουζινόπουλος (δημοσιογράφος),
 52. Νῖκος Κιᾶος (δημοσιογράφος καὶ τότε πρόεδρος ΕΣΗΕΑ),
 53. Κωνσταντῖνος Δημόπουλος (τότε πρύτανις ΕΚΠΑ)
 54. Γιῶργος Μπίστης (διευθυντὴς «ἡ φωνὴ τῆς Ἀμερικῆς),
 55. Μανώλης Μαυρομάτης (ἀθλητικὸς συντάκτης)
 56. Πᾶνος Παναγιωτούνης (λογοτέχνης, δοκιμιογράφος).
 57. Ἰφιγένεια Χρυσοχόου (συγγραφεύς)
 58. Δημήτριος Καλδίρης (ἐκπαιδευτικός, συγγραφεύς)
 59. Πανῖκος Χρυσάνθου (σκηνοθέτης, παραγωγός),
 60. Τᾶσος Ἀθανασιάδης (ἀκαδημαϊκός, συγγραφεύς),
 61. Μιχάλης Παπακωνσταντίνου (κουδουνισμένο τοῦ μΠατΣοΚ),
 62. Ἀνδρέας Νενεδάκης (συγγραφεύς),
 63. Λένα Μερίκα (συγγραφεύς),
 64. Γρηγόρης Βαλλιανᾶτος (ὁ γνωστὸς θεολόγος, ἀδελφὸς τοῦ ἄλλου γνωστοῦ),
 65. Λένα Παππᾶ (ποιήτρια),
 66. Μάκης Ἀποστολᾶτος (ἐκδότης, κριτικός, λογοτέχνης),
 67. Βαλέριος Λεωνίδης (Ὀλυμπιονίκης),
 68. Σάκης Ῥουβᾶς (καλλιτέχνης καὶ ἐπίδοξον κουδουνισμένον),
 69. Χρῆστος Πασσαλάρης (δημοσιογράφος),
 70. Στρατῆς Μπαλάσκας (δημοσιογράφος),
 71. Μαρία Μαυρικίου (παραγωγός)
 72. Ἵδρυμα Μείζωνος Ἑλληνισμοῦ,
 73. Μίρκα Κρεστενίτη (ἠθοποιός),
 74. Διονύσιος Γουσέτης (πολιτικὸς μηχανικὸς καὶ δημοσιογράφος, κουδουνισμένο μὲ τὸ «Δράσις»)
 75. Παναγιώτης Καραφωτιᾶς (Πολιτικὸς ἐπιστήμων, ἀρθρογράφος, συνεργάτης τοῦ Ο.Η.Ε. κι ἐμπνευστὴς τῆς συνεργασίας Ο.Η.Ε. μὲ Μ.Κ.Ο. εἰρηνευτικῆς δράσεως!)
 76. Νῖκος Λυράκης (ζωγράφος),
 77. Κώστας Κομνίτσας (ἐκδότης),
 78. Βασίλης Λιόγκαρης (λογοτέχνης, σεναριογράφος),
 79. Ἑλένη Κονιαρέλλη Σιάκη (ποιήτρια, συγγραφεύς),
 80. Σοφιανὸς Χρυσοστομίδης (δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ),
 81. Σύλλογος «Εὔγερος» Κεφαλληνίας,
 82. Χρῆστος Σαμουηλίδης (ἐκπαιδευτικός, λαογράφος),
 83. Νίκη Eideneier Ἀναστασιάδου (μεταφραστής, ἐκδότης),
 84. Σοφία Φίλντιση (συγγραφεύς, πεζογράφος),
 85. Πέτρος Ἀποστολίδης (συγγραφεύς)
 86. Ματούλα Τόλκα (συγγραφεύς),
 87. Ἀρχεῖον Ἑλληνικῶν Γραμμάτων «Γιῶργος Λεβιθόπουλος»,
 88. Μαρία Ἀρβανίτου Σωτηροπούλου (μικροβιολόγος, συγγραφεύς),
 89. Θᾶνος Λαμπρόπουλος (σκηνοθέτης, παραγωγός)
 90. Χαράλαμπος Μανιάτης (πρώην δήμαρχος Χαλκίδος)
 91. Ντῖνος Χαριτόπουλος (πρώην δήμαρχος Σαπῶν),
 92. Φαίδων (τραγουδιστής),
 93. Βούλα Ἀρβανιτίδου (λογοτέχνης),
 94. Γρηγόρης Γεωργίου (γελοιογράφος),
 95. Ἀλέξιος Σαββίδης (ἱστορικός, βυζαντινολόγος, μεσαιωνολόγος),
 96. Λένα Μερίκα (οἰκονομολόγος, λογοτέχνης), 
 97. Νῖκος Τσιφόρος (δημοσιογράφος, ἀρθρογράφος, σεναριογράφος),
 98. Δημήτρης Κωνσταντάρας (υἱὸς τοῦ Λάμπρου, δημοσιοκάφρος)
 99. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος (σκηνοθέτης καὶ παραγωγός),
 100. Μαντζοῦτσος Σωτήρης (συγγραφεύς),
 101. Κουμάτσης Τῖμος (σκηνοθέτης),
 102. Γιῶργος Ἀνδρεάδης (συγγραφεύς, ἀρθρογράφος),
 103. Κώστας Ἀσλανίδης (ζωγράφος),
 104. Μιχάλης Παπαγιαννάκης (κουδουνισμένο τοῦ τΣΥΡΙΖΑ),
 105. Μαρία Παπαπετροπούλου (μουσικός),
 106. Σιαφλιάκη Ἡρῶ (σκηνοθέτης),
 107. Πᾶνος Μισερλῆς (συγγραφεύς),
 108. Σούλα Τόσκα Καμπᾶ (συγγραφεύς),
 109. Γιάννης Κωβαῖος (ἐκπαιδευτικός),
 110. Σπῦρος Δοφορίτης (μουσικός),
 111. Πᾶνος Ἀμελίδης (μουσικός),
 112. Μαρία Μαυρίκου (σκηνοθέτης).,.

Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Ἐπίκουροι βέβαια αὐτῆς τῆς τακτικῆς κάθε σαπρόφυτο τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ΝουΔουλάρας, μὲ κάθε εὐκαιρία, μὰ ὄχι μόνον. Ὅλη ἡ συμμορία τῶν 300 εἶναι ἀρωγὸς καὶ συνεργὸς αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος.

…μὰ καὶ κάθε κομματομάγαζο ποὺ εἶτε μὲ κραυγὲς (βλέπε ΛΑΟΣ, σΑΝΕΛ) γελοιοποιεῖ ἐθνικὲς θέσεις, εἴτε μὲ ἀκρότητες ἐπιδιώκει τὸν ἀποκλεισμό του ἀπὸ συζητήσεις (βλέπε χρυσῆ αὐγή), εἴτε μὲ φανερὲς στηρίξεις (βλέπε ποτάμια, μΠατΣοΚικὰ κατάλοιπα, λεβενταγάδες) σπεύδουν νὰ χειροκροτήσουν, ἐνίοτε κάθε μειοδοσία.
Ὅλοι αὐτοὶ ὅμως συνεργάζονται καὶ λαμβάνουν ἐντολὲς ἀπὸ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, τοῦ ὁποίου μέλη (ὠς παρατηρητές, βεβαίως-βεβαίως) συμπεριλαμβάνονται σὲ ὄλα τὰ ψηφοδέλτια.

Πέραν ὅμως τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ κάθε στοά, λέσχη, Μ.Κ.Ο. ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της διατείνεται ὑπὲρ τῆς «Δημοκρατίας τοῦ Αἰγαίου», ποὺ ὅμως παραμένει ὁ βασικὸς πυλὼν ἐπανιδρύσεως τοῦ «νέου βυζαντίου», ποὺ θὰ ὑπηρετῆ πιστότατα καὶ ἀπολύτως τὸ «μεγάλο Ἰσραήλ»!!!
Ὅλη ἡ συμμορία τῶν 300 μετέχει δὲ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος παντιοτρόπως.!!!

Τὸ νὰ βγαίνῃ λοιπὸν τώρα τὸ κατρουγκάλιεν καὶ νὰ ὁμολογῇ δημοσίως κάτι ποὺ πρὸ πολλοῦ μέσῳ τῆς «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» δομεῖται, πιστεύω πὼς εἶναι ἢ μεγίστη ὑποκρισία ἢ μεγίστη ἠλιθιότης ἀπὸ πλευρᾶς μας, νὰ τὸ χαρακτηρίζουμε ὡς μεγίστη ἐθνικὴ μειοδοσία. Κι αὐτὸ διότι, ὡς γνωστόν, οἱ μέγιστες ἐθνικὲς μειοδοσίες δὲν εἶναι αὐτὲς ποὺ ὁμολογῶνται δημοσίως, παρὰ μόνον ὅλες ἐκεῖνες οἱ πράξεις ποὺ ὑπογείως καὶ κρυφίως ἐπραγματοποιήθησαν.
Κι ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ καταστάσεις καὶ συνθῆκες ποὺ ἐπεβλήθησαν ὡς προστάδια τῆς σημερινῆς μας πραγματικότητος, τὰ ὀποία ἐὰν τὰ συνδυάσουμε θὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ αὐτονόητον.

Πάντως ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου εἴπαμε. Τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα ἀγωνίζονται νὰ κερδίσουν λίγο χρόνο, ὡς καλοὶ ὑποτακτικοί. Ὄχι τώρα πιὰ γιὰ τὶς καρέκλες τους, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ προλάβουν νὰ χωθοῦν στὰ ἐλικόπτερα.
Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον καίγονται πλέον.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν εἶναι «συνεκμετάλλευσις» μὰ …παράτασις!!!

 1. Ἐξαιρετικὰ εὐφυὴς ἡ διάκριση μεταξὺ τῆς μεγάλης/σοβαρῆς προδοσίας, ποὺ γίνεται στὰ μουλωχτά, καὶ τῆς οἱονεὶ μικρῆς, ποὺ διατυμπανίζεται.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *