Βιβλιοπαρουσίασις τεχνοδομημάτων ἁγίου Ὅρους

Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὰ τοξωτὰ γεφύρια καὶ τὰ πέτρινα ὑδραγωγεία τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τετάρτη 17 Ἀπριλίου 2019 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, στὶς 19:30.
Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Βιβλιοπαρουσίασις τεχνοδομημάτων ἁγίου Ὅρους

  1. Ναί, πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο -ὅσο ξέρω- συστηματικὸ ἔργο τῆς βυζαντινῆς γεφυροποιίας. Δὲν τὸ ἔχω γράψει ἐγώ, ἀλλὰ ἔχω κάνει τὴν ἐπιμέλεια (γραφὴ σὲ πολυτονικὸ κ.τ.λ.).

Leave a Reply