Ἀσυναρτησίες

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου οἱ διάφορες ἐκπομπὲς στὴν τηλεόραση καλοῦσαν διαφόρους σχετικοὺς καὶ ἀσχέτους νὰ μιλήσουν γενικὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ μέσα σὲ ὅλα ἐρωτοῦσαν καὶ ὁρισμένους ἀνεκδιηγήτους (π.χ Βερέμης) γιὰ τὸ πόσες γκόμενες εἶχε ὁ Παπαφλέσσας, πόσο πολὺ ἄρεσε στὸ γυναικεῖο φύλο ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, γιὰ τὸ ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε σπιτώση τὴν Μπουμπουλίνα κλπ.

Δὲν εἶναι σύνθετο, ἁπλὸ εἶναι. Οὐδεὶς ἐγεννήθη Ἥρως. Στὴν πορεία ἔγινε. Ἐνδεχομένως νὰ ἀναγκάσθηκε καὶ νὰ γίνῃ, νὰ τὸν ἀνάγκασαν οἱ καταστάσεις, χώρια ὅτι σχολιάζουμε πάντοτε ἀνθρώπους.

Δηλαδὴ ἐτούτη τὴν ἡμέρα γιατί νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ ἐὰν ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε γκόμενα τὴν Μπουμπουλίνα καὶ ὄχι γιατί ἀφιέρωσαν τὴν ζωή τους ὥστε ἐμεῖς σήμερα νὰ μιλᾶμε ἑλληνικὰ καὶ ὄχι τουρκικὰ ποὺ ἐνδεχομένως θὰ γούσταρε ὁ κ. Βερέμης καὶ ἡ παρέα του;

Κύριε Βερέμη ἔχετε καταλάβη ὅτι ἔχετε καταντήση τὸ Power of Love τοῦ 1821; Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἐὰν σήμερα σᾶς ῥωτήσουν γιὰ τὰ κουτσομπολίστικες ἐκπομπὲς στὴν τηλεόραση ἢ καὶ τὰ reality show θὰ δηλώσετε ἄγνοια ἀσχέτως ποὺ ὁ ἴδιος ἀποδεικνύεται ὅτι εἶσθε φανατικὸς τηλεθεατής τους.

Τελικὰ κύριε Βερέμη, εἶστε ἀνόητος ἢ κουτσομπόλης;

Λουκᾶς Δ. Συμπεράς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Ἀσυναρτησίες

 1. Ὄχι, ὁ Βερέμης δὲν πρόκειται νὰ καταλάβη τίποτα – ἐκτὸς ἐὰν βρεθῆ ἀναγκασμένος νὰ καταλάβη. Χαρακτηριστικὸ σύμπτωμα τῆς κατάστασης ὅπου ἔχει περιέλθη ὁ κόσμος μας γενικῶς καὶ ἡ Πατρίδα μας ἰδιαιτέρως εἶναι τὸ ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων κινεῖται ἀπὸ φόβο/συμφέρον καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ λογική.
  Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο: Ὁ Βερέμης ἀσχολήθηκε μὲ τὰ οἱονεὶ γκομενιλίκια τῶν Ἡρώων μας, ἀλλὰ τὸ ἔκανε μὲ αὐστηρὴ τήρηση τῶν ἐπιταγῶν τῆς political correctness καὶ ἔχοντας πλήρη συνείδηση τοῦ -πολὺ- χαμηλοῦ ἐπιπέδου ἐκείνων στοὺς ὁποίους ἀπευθυνότανε. Λοιπόν: Ὄχι, ὁ Κολοκοτρώνης δὲν εἶχε σπιτώσει τὴν Μπουμπουλίνα, μὰ τὸ πηγαίνανε γιὰ συμπεθεριὸ – παντρολόγημα δηλαδὴ γόνων τους. Ἐκεῖ ἀντέδρασε ἡ καπετάνισσα, δηλαδὴ ἡ Μητέρα τοῦ Καπετὰν-Θοδωράκη μας, τὸ θέμα φυλλορρόησε, μετὰ δολοφονήθηκε ἡ Μπουμπουλίνα καὶ cut.
  Άξίζει ὅμως νὰ προβληθῆ ὡς ἐν ἀναγλύφῳ ἡ δειλία καὶ δουλοφροσύνη τῶν καθεστωτικῶν. Κυττάξτε τί χαμηλὸ άνάστημα ἔχουνε: Ποιὸς στηρίζει, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, τὸ τροτσκιστικο-μαοϊστικὸ καθεστώς στὴν Ἑλλάδα μας; Ἡ ἐκκλησία βέβαια! Καὶ ὁ τωρινὸς ἀρχιεπίσκοπος ἀλλὰ καὶ ὁ προηγούμενος (πού, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἤτανε χειρότερος ἀπὸ τὸν τωρινὸ) ἀποτελοῦν περιπτώσεις χαρακτηριστικές. Ἡ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία ἄλλωστε νομιμοποίησε καὶ τὴν ὀθωμανικὴ κυριαρχία στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Αὐτὸ τὸ εἶχε καταλάβει ὁ Καπετὰν-Θοδωράκης μας (ἐξαίρετο νομικὸ μυαλό), ὁπότε ἄρχισε τὴ δική του Ἐπανάσταση κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν πιάνοντας ἕνα “μεγαλοπρεπῆ” ἑλληνοορθόδοξο κληρικὸ καὶ θανατώνοντάς τον ὅπως τοῦ ἄξιζε. Ὁπότε ὅλοι οἱ Κολοκοτρωναῖοι ἀφωρίστηκαν, ὁ Γιάννης ὁ Ζορμπάς, ἀδελφὸς τοῦ Γέρου μας, σκοτώθηκε ἀπὸ καλογέρους (ποὺ ξεπέρασαν στὴν τρεχάλα τοὺς Τούρκους, γιὰ νὰ φτάσουνε πρῶτοι καὶ νὰ θανατώσουνε τὸ παλληκάρι) καὶ ὁ Γέρος μας ἔφυγε στὴ Ζάκυνθο.
  Ἔκτοτε (ὅπως ἐκθύμως θὰ ἔλεγε καὶ ἡ Φιλονόη μας) ἔτρεφε ἐνδομύχως ἀηδία ἀπέραντη κατὰ τῆς “φιλοχρίστου” ἐκκλησίας μας καὶ γενικῶς κατὰ τῶν εὐσεβῶν, εὐλαβῶν κ.ο.κ. φιλέορτων καὶ νηστευτῶν. Χριστιανὸς ὁ Καπετὰν-Θοδωράκης μας παρέμεινε πιστὸς – ἀλλὰ μόνος του, χωρὶς νὰ θέλη οὔτε κἄν σὲ ἀπόσταση βολῆς “παναγιώτατους”, “σεβασμιώτατους”, “θεοφιλέστατους” κ.λπ. Εἶχε σκεφτῆ μάλιστα νὰ γίνη Διαμαρτυρόμενος (Λουθηρανὸς) – καὶ συνακολούθως ἔκανε πράξη ποὺ ΜΟΝΟ Ο ΛΟΥΘΗΡΟΣ εἶχε τολμήσει νὰ κάνη: Ἔβγαλε καλόγρια ἀπὸ μοναστήρι, συνέζησε μαζί της καὶ ἔκανε καὶ ἕνα γυιό.
  Τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν εἶπε ὁ Βερέμης, ἐπειδὴ θὰ θιγότανε ἡ Ἐκκλησία ποὺ στηρίζει σαφέστατα τὸ πασοκοσυριζαίικο καθεστώς. Τὸ εἴπαμε ἄλλωστε: ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ “χριστιανικὴ ὀρθοδοξία” φουντώνει ὁ μαρξισμὸς/κομμουνισμός. (Π.χ. Ρωσία, Βουλγαρία, Σερβία, Βουλγαρία καὶ ΙΔΙΩΣ Ἑλλάδα.)
  Τί εἶπε γιὰ τὴν καλόγρια ποὺ κυριολεκτικῶς σπίτωσε ὁ Καπετὰν-Θοδωράκης μας. (Καὶ πολὺ καλὰ ἔκανε, ἐπειδὴ αὐτὴ τοῦ συμπαραστάθηκε, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι τὸν ἐγκατέλειπαν.) Τίποτα! Τζάμπα μάγκες εἶναι λοιπόν, “γενναῖοι” τοῦ γλυκοῦ νεροῦ, ἐπειδὴ καθημερινῶς παίρνουνε ἐντολὲς ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους τί θὰ ποῦν καὶ τί ὄχι, τί θὰ “θίξουνε” καὶ τί “δὲν θὰ θίξουν”.
  Ὅσο γιὰ τὸν Θανάση Διάκο, δὲν ἔχουμε εἰδήσεις γιὰ “γκομενιλίκια” του. (Ἐὰν εἶχε προλάβει νὰ ἔχη, μπράβο του, ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύση τὴν ψυχούλα του.) Ξέρετε ἀπὸ ποῦ εἶναι copy-paste οἱ δηλώσεις τοῦ Βερέμη; Ἀπὸ τὸν “Καπετὰν-Μιχάλη” τοῦ Καζαντζάκη, ὅπου ἡ γυναίκα ἑνὸς ταβερνιάρη, τοῦ Κρασογιώργη (ἐὰν θυμᾶμαι καλά), ὁ ὁποῖος, σὰν ταβερνιάρης, ἤτανε πάντοτε λαδωμένος, μύριζε κρασίλες,εἶχε κοιλιὲς καὶ ὅλα τὰ σχετικά, ἀντιπαθοῦσε τὸν ἄντρα της. Ὁπότε ἡ ἐν λόγῳ σύζυγος τοῦ ἐν λόγῳ Κρασογιώργη εἶχε μιὰ εἰκόνα τοῦ Θανάση-Διάκου (: ὡραῖο πρόσωπο, μακρυὰ ὄμορφα μαλλιά, μέση δαχτυλίδι, παραδοσιακὴ φορεσιὰ ποὺ τοῦ ταίριαζε καὶ ὄχι τὶς λεκιασμένες ποδιὲς τοῦ δικοῦ της συζύγου) καὶ φανταζόταν ἡ ἐν λόγῳ κυρία ταβερνιάρη πὼς ὁ ἄντρας της ἤτανε σὰν τὸν ἡρωικὸ Θανάση-Διάκο.
  Καταλάβατε τοὺς καθεστωτικούς; Τζάμπα μάγκες καὶ ἥρωες τοῦ γλυκοῦ νεροῦ. Μὲ τὸ πρῶτο: μπάμ! θὰ τρέχουνε σὰν λαγοὶ (ὅσοι δηλαδὴ προλάβουνε νὰ μὴ γλυστρήσουνε πάνω στὰ περιττώματα ποὺ ἀφεύκτως θὰ τοὺς φύγουνε).

  • καθηγητά καλησπέρα σας!

   μιας και που μιλήσατε παραπάνω περί εκκλησίας γνωρίζετε αν 1)αληθεύει πως αφαιρέθηκε το εν λόγω χωρίο και δεν ενσωματώθηκε στα ευαγγέλια και γιατί? το εν λόγω χωρίο είναι το εξής: εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθει ο υιοσ του ανθρωπου…..

   2) είναι έτοιμο το κείμενο σας για τον ελληνοτουρκισμό που εν αγωνιωδώς περιμένω?

   3)μου έχει δημιουργηθεί η απορία πως μετά από την περίοδο της 7 ετίας υπήρξε τόσο μεγάλη στροφή και τόσο σύντομα προς τις κομμουνιστικές ιδέες εφόσον σύμφωνα με ότι διαδίδεται αυτές είχαν περιέλθει σε δυσμένεια εκείνα τα έτη?

   • Παρέμβασίς μου στὸν μεταξύ σας διάλογο: πιστεύω πὼς ἡ ἐπταετία ἦταν μία «παρένθεσις» (ἢ ἄλλως «τσιμετνοένεσις») ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἀπέτρεψε τὸν κατήφορο, ἀλλὰ μᾶλλον περισσότερο λειτούργησε ὡς μέσον καθυστερήσεως τῶν ἀναγκαίων διαδικασιῶν ἀποδομήσεως καὶ ἐπανεκκινήσεως. Ἐὰν πράγματι εἶναι ἔτσι, ὅπως πιστεύω, τότε ἀν τί νὰ φθάσουμε μὲ ὁμαλότερον τρόπο καί, σαφῶς, νωρίτερα στὸν πάτο μας, πρὸ κειμένου νὰ ξεκινήσουμε ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὸν ἀνήφορο, ἐμεῖς τὴν «φάγαμε» (τί παράξενο;) μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ εἶναι ὅλα πολὺ χειρότερα.

 2. Ἀποδεδειγμένο: Ἡ Ἑπταετία ὑποκινήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀποφασιστικὸς παράγοντας στὴν ὑπόθαλψη τῆς προετοιμασίας της ὑπῆρξε ὁ κατὰ τὶς παραμονὲς τοῦ πραξικοπήματος ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Π. Παπαληγούρας. (Προσέξτε τὸ ἐπώνυμο.) Κατὰ τὴν Ἑπταετία ὅμως ἡ διακίνηση τῶν ἰδεῶν ἤτανε τελείως ἐλεύθερη – μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πηγαίνουν καὶ νά’ρχονται μέσα στὰ πανεπιστήμια τὰ “δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου”, τὰ “διδάγματα τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης” καὶ τὰ ρέστα.
  Κατὰ τὰ ἄλλα, φίλε “Μελετητή”, νομίζω πὼς ἔχω ἤδη ἀπαντήσει. Ὅσο γιὰ τὸν ἑλληνοτουρκισμό, κάντε λίγη ὑπομονὴ – καὶ στὸ μεταξὺ σκεφθῆτε τὸ ἑξῆς: Πῶς εἶναι δυνατὸν ἔμβλημα καθαρῶς ἀρχαιοελληνικό, συγκεκριμένα ἡ ἡμισέληνος μὲ τὸ ἀστέρι, νὰ ἐμφανίζεται ξαφνικὰ καὶ ἀπροσδόκητα ὡς ἔμβλημα τῆς ὀθωμανικῆς μοναρχίας πρῶτα καὶ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας σήμερα καὶ τελικῶς νὰ γίνεται ἀπὸ σύμβολο “εἰδωλολατρικὸ” σύμβολο “μουσουλμανικό”.

  • κύριε καθηγητά καλησπέρα!
   αναφορικά με το ζήτημα της ημισελήνου με το αστέρι αυτό το οποίο γνωρίζω είναι πως ήταν το σύμβολο της θεάς Εκάτης αλλά τον λόγω για τον οποίο αυτό υιοθετήθηκε σαν σύμβολο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και μετέπειτα της Τουρκίας είναι κάτι που δεν γνωρίζω και θα χαρώ να μάθω. Ακόμα γνωρίζεται αν είναι αλήθεια ότι το «ινσταμπούλ » σημαίνει εις την πόλη?
   και κάτι τελευταίο , γνωρίζεται κάποιο σύγγραμμα / συγγραφέα που να περιγράφει την οπλοποίηση « των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από τις μεγάλες δυνάμεις και τις ιστορικές καταβολές του όρου ?
   επίσης ποιά η γνώμη σας για την κριτική θεωρία / σχολή της φρανκφούρτης?

Leave a Reply