Βιβλιοπαρουσίασις τεχνοδομημάτων ἁγίου Ὅρους

Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὰ τοξωτὰ γεφύρια καὶ τὰ πέτρινα ὑδραγωγεία τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τετάρτη 17 Ἀπριλίου 2019 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, στὶς 19:30.
Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι…

(Visited 96 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Βιβλιοπαρουσίασις τεχνοδομημάτων ἁγίου Ὅρους

  1. Ναί, πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο -ὅσο ξέρω- συστηματικὸ ἔργο τῆς βυζαντινῆς γεφυροποιίας. Δὲν τὸ ἔχω γράψει ἐγώ, ἀλλὰ ἔχω κάνει τὴν ἐπιμέλεια (γραφὴ σὲ πολυτονικὸ κ.τ.λ.).

Leave a Reply to Δημήτρης Μιχαλόπουλος Cancel reply