Ψωνισμένοι συνωμοσιολόγοι ἤ …«προφῆτες»;

Πρὸ διετίας (καὶ παραπάνω ἴσως), ἀναζητῶντας στὸ YouTube κάτι ἐνδιαφέρον, ἔπεσα σὲ κάποιον Δημήτριο Καράκωστα, ὑφυπουργὸ τύπου τῆς κυβερνήσεως Ἀνδρουτσοπούλου τῆς δικτατορίας, δηλαδὴ τοῦ Ἰωαννίδου, σὲ μία συνέντευξη ποὺ ἔδιδε στὸν Ἀνδρέα Μαζαράκη στὰ παραπολιτικὰ (νομίζω).

Ἡ συνέντευξις ἦταν τοῦ 2010 ἢ τοῦ 2011 καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, ὅτι ἦταν σὲ ἕναν σταθμὸ μέηνστρημ, ὅποτε τὴν παρακολούθησα ὁλόκληρη.

Μοῦ φάνηκε τερατολόγος καὶ φαντασιόπληκτος, ἀλλὰ παρ΄ ὅλα αὐτὰ τὴν παρηκολούθησα, ὡς γνωστὸ φρικιὸ τῆς μελέτης τῆς ἱστορίας ἀπὸ πρωτογενεῖς πηγές.

Ἔλεγε ἐπίσης ὅτι ἦταν καθηγητὴς πολιτειολογίας στὸ Παντεῖο καὶ πράγματι ἔλεγε ἀλήθεια.

Μὲ λίγα λόγια, τὴν συνέντευξη τὴν θεώρησα ἐπιστημονικῆς φαντασίας γιὰ τὰ τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, τὰ τοῦ Κυπριακοῦ, τὰ τοῦ ῥόλου ΗΠΑ-Βρεταννίας-Ρωσσίας-Ἰσραὴλ κλπ στὴν κρίση τοῦ 74.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως (καὶ ὁ δημοσιογράφος) ἔκανε ὡραία χρήση τῆς ἑλληνικῆς καὶ τὴν παρηκολούθησα ὁλόκληρη τὴν ἐκπομπή….

8-9 χρόνια μετὰ τὴν συνέντευξη καὶ πληροφορούμενος τὶς ἐξελίξεις στὴν περιοχή μας, ἀπορῶ μὲ τὴν προβλεπτικότητα τοῦ ἀνδρός, ποὺ ἀρχικὰ τὸν ἐπέρασα γιὰ ψώνιο.

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἀκοῦστε τον σὲ κάτι πρόσφατο.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply