Ἀφιερωμένη στὴν Γαία…

Μητέρα ὅλων…
Τροφὸς ὅλων…
Στερνὴ ἀγκαλιὰ ὅλων…

Ἀπὸ κάθε ἡμέρα, Μητέρα Γαῖα, μιὰ μόνη ἡμέρα σοῦ ἀφιερώσαμε… Τὴν σημερινή…

Καλημέρα Φίλες μου, καλημέρα Φίλοι μου, μία ἡμέρα…
Ἄς τῆς ἀποδώσουμε ἀπόλυτο σεβασμό!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply