Δημοκρατία καὶ δικαιοσύνη

Τρία ἑκατομμύρια Ἕλληνες ψηφοφόροι, ἐξηρτημένοι ἐμμέσως ἡ ἀμέσως ἀπὸ τὸν κρατικὸ κουρβανᾶ, ἔχουν ἀποφασίση νὰ μὲ γ@μοῦν τώρα καὶ στὸ διηνεκὲς μὲ τὶς εὐλογίες τῆς ἑκάστοτε κυβερνήσεως.

Ὅλο αὐτὸ τὸ κόλπο τὸ ὀνομάζουν δημοκρατία καὶ δικαιοσύνη.

Ἡ ἐσωτερικὴ κατοχὴ ποὺ ἐπεβλήθη ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 80 καλὰ κρατεῖ.

Νὰ εἴμαστε γέροι νὰ τοὺς ταΐζουμε.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημοκρατία καὶ δικαιοσύνη

  1. Ο υπ΄ αρίθμου ενας εχθρός της πατρίδος μας αυτά τα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι. Όταν από το 1986 έλεγα και διαλαλούσα παντού για τη γάγραινα των δημοσίων υπαλλήλων πέφτανε επάνω να με φάνε γνωστοί και άγνωστοι. Το ίδιο και με τις παραμβάσεις μου στα κοινωνικά μέσα του διαδυκτίου τέλος δεκαετίας του 90 και εντεύθεν. Αυτοί είναι που τροφοδοτούν με αίμα τους βρυκόλακες που μας κυβερνούν, με αντάλλαγμα την μονιμότητα και την επιβολή εξουσίας στους χοχόλους, όπως χαρακτηριστικά λέει για εμάς ένας γνωστός αρθρογράφος του παρόντος δικτυοχώρου. Μόνο ένα πράγμα θα μας σώσει. Μην τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Πλήρη αποστροφή και απαξίωση όπου και να τους συναντούμε. Ή αυτοί ή εμείς. Δεν έχει άλλο τάισμα αγαπητέ μου.

Leave a Reply