Γιατὶ καὶ οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως

Αὐτὴ εἶναι μία ἐκκλησία ποὺ βλέπω καθημερινῶς, μιᾶς κι εὑρίσκεται δίπλα στὸ μαγαζί μου στὸ Ἄμστερνταμ.

Ἕνα ὑπέροχο κτίριο τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν λειτουργεῖ πιὰ σὰν ἐκκλησία ἀλλὰ ἔχει μετατραπῆ σὲ περίπου εἴκοσι μοντέρνα διαμερίσματα.

Αὐτὴ ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες ἐκκλησίες στὴν χώρα αὐτή, ὅπου γενικὰ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ αὐτὸ-συντηρηθῇ, ἰδιωτικοποιεῖται ἡ ἐκποιεῖται.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 194 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατὶ καὶ οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως

Leave a Reply