Γιατὶ καὶ οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως

Αὐτὴ εἶναι μία ἐκκλησία ποὺ βλέπω καθημερινῶς, μιᾶς κι εὑρίσκεται δίπλα στὸ μαγαζί μου στὸ Ἄμστερνταμ.

Ἕνα ὑπέροχο κτίριο τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν λειτουργεῖ πιὰ σὰν ἐκκλησία ἀλλὰ ἔχει μετατραπῆ σὲ περίπου εἴκοσι μοντέρνα διαμερίσματα.

Αὐτὴ ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες ἐκκλησίες στὴν χώρα αὐτή, ὅπου γενικὰ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ αὐτὸ-συντηρηθῇ, ἰδιωτικοποιεῖται ἡ ἐκποιεῖται.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιατὶ καὶ οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως

Leave a Reply