Γερμανικὴ στενοκεφαλιὰ καὶ παταγώδης ἀποτυχία τῶν αἰολικῶν

Ἐκεῖνοι ποὺ ἐλάδωναν ἀβέρτα, τὰ ἀπανταχοῦ τῆς Εὐρώπης «ὑπάκουα» καθεστωτικὰ ῥεμάλια, τώρα ἀναγκάζονται νὰ ὁμολογήσουν:

«Τὰ αἰολικὰ (μας), τελικῶς, ἀπεδείχθησαν μία ἀποτυχία!!!

Ὡστόσο, τὰ ῥεμάλια ποὺ ἐλαδώθησαν, ἐπιμένουν:

«Θὰ συνεχίσουμε νὰ τὰ φορτώνουμε στὶς χῶρες μας!»….

(Ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια δὲν ἔχει ἀδειοδοτηθῆ οὔτε μία νέα αἰολικὴ ἐγκατάστασις στὴν χώρα παραγωγῆς τους, τὴν Γερμανία. Ἁπλᾶ, ὁλοκληρώνουν τὶς παλαιὲς ἄδειες….
Καὶ ἀπὸ τὸ πρωί, τὸ ΦΒ ἔχει μπλοκάρη τὴν κοινοποίηση τοῦ συγκλονιστικοῦ ἐξωφύλλου τοῦ Der Spiegel -τελικὰ εὑρέθη τρόπος- ὅπου ὁμολογεῖται
ἡ Τ.Α. (Τεραστία Ἀποτυχία ἢ Τεραστία Ἀπάτη – ὅπως τὸ πάρει κάποιος…)

Ἀντιγράφω ἀπὸ «Ληξούρι 9 Richter»:

7 Μαΐου στὶς 12:05 π.μ.

τὸ ἐξώφυλλο τοῦ «DER SPIEGEL» τῆς 4/5/19!!!

(καὶ τὸ ἄρθρο τῶν Γερμανῶν)

Ἐνεργειακὴ μετάβασις: Μία πλήρης γερμανικὴ ἀποτυχία.

Ἡ γερμανικὴ στενοκεφαλιὰ καὶ μία ἀκατέργαστος ἰδέα

«Πρόκειται γιὰ μία φανταστικὴ ἰδέα, τὴν ἰδέα τοῦ ἐνεργειακοῦ μέλλοντος… Ἡ ἰδέα γιὰ αὐτὸν τὸν αὐριανὸ φανταστικὸ κόσμο γεννήθηκε πρὶν ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια, στὶς 11 Μαρτίου 2011 ὅταν στὴν Ἰαπωνία, ἕνα τσουνάμι κατέστρεψε τὸν πυρηνικὸ σταθμὸ ἠλεκτροπαραγωγῆς στὴ Φουκουσίμα. Ἡ καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ (CDU) καὶ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιό της ἀπεφάσισαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια. Ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ ἕνα ἱστορικὸ βῆμα.

Καὶ ἔμεινε ἔτσι.

Ἡ Energiewende, τὸ μεγαλύτερο πολιτικὸ σχέδιο ἀπὸ τὴν ἐπανένωση τῆς Γερμανίας, κινδυνεύει νὰ ἀποτύχῃ. Ὀκτὼ χρόνια μετὰ τὴν Φουκουσίμα, οὐδεὶς στὸ Βερολίνο ἀπεδέχθη πραγματικὰ τὸ project, εἰδικὰ ἡ Καγκελάριος. Ἂν καὶ ἡ πολιτικὴ παράγει νόμους, κανονισμοὺς καὶ ὁδηγίες, δὲν ὑπάρχει κάποιος ποὺ νὰ συντονίζῃ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἐπιτυγχάνῃ στὴν ἐνεργειακὴ μετάβαση. Καὶ ὅλοι δὲν φοβοῦνται τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀντίσταση τῶν πολιτῶν, ἐὰν κάπου πρέπῃ νὰ ἐγκατασταθῇ μία ἀνεμογεννήτρια ἢ νὰ τεθῇ μία ἠλεκτρικὴ γραμμή…

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἐνεργειακοῦ συστήματος ἔχει κολλήση στὴν μέση του δρόμου. Ἡ ἐπέκτασις τῶν αἰολικῶν καὶ τῶν ἡλιακῶν συστημάτων δὲν ἐξελίσσεται. Ὑπάρχει ἔλλειψις σὲ ὅλα: στὰ δίκτυα, στὴν ἀποθήκευση καὶ κυρίως στὴν πολιτικὴ βούληση καὶ τὴν ἱκανὴ διαχείριση. Ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνησις ταλανίζεται στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο…

Σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων ἐγκαταστάσεων ἔχει καταῤῥεύση, 743 ἀνεμογεννήτριες μπῆκαν στὸ δίκτυο πέρυσι, 1000 λιγότερες ἀπὸ ὅ,τι τὸ προηγούμενο ἔτος.

Τὸ 2018 ἐγκατεστάθησαν ὀκτὼ αἰολικὰ σὲ ὁλόκληρο τὴν Βαυαρία. Ἡ ἔκρηξις τῆς αἰολικῆς ἐνεργείας ἔχει τελειώση πρὸς τὸ παρὸν καὶ οἱ κατασκευαστὲς ὑποφέρουν. Ἡ Enercon καὶ ἡ Nordex κόβουν ἑκατοντάδες θέσεις ἐργασίας… ἡ αἰολικὴ βιομηχανία φοβᾶται ὅτι θὰ ἀκολουθήση κάθοδος, ὅπως ἤδη τὴν ἔχει ὑποστεῖ ἡ γερμανικὴ ἡλιακὴ βιομηχανία.

Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἐπέκταση τῶν θαλασσίων αἰολικῶν πάρκων τῆς Γερμανίας, οἱ στόχοι ἀποτυγχάνουν, τὸ περασμένο ἔτος προσετέθησαν νέες ἐγκαταστάσεις μὲ χωρητικότητα μικροτρέρα του ἑνὸς GW στὶς Βόρειες καὶ Βαλτικὲς Θάλασσες, 23% λιγότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ προηγούμενο ἔτος. Ἡ κρίσις τῆς πρασίνου ἐνεργείας ἐπιδεινώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι 20 χρόνια μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ νόμου γιὰ τὶς ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας (EEG), οἱ πρῶτες ἀνεμογεννήτριες, τὰ φωτοβολταϊκὰ καὶ τὰ ἐργοστάσια βιοαερίου θὰ καταργηθοῦν σταδιακὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος… Τὸ κράτος ἔχει ἀνακατανείμη τεράστια χρηματικὰ ποσά.

Οἱ φορεῖς ἐκμεταλλεύσεως λαμβάνουν περισσότερα ἀπὸ 25 δισεκατομμύρια εὐρῶ ἐτησίως μέσῳ τοῦ EEG γιὰ τὴν ἀνανεώσιμη ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια. Χωρὶς αὐτὰ τὰ χρήματα στὸ μέλλον, ἡ λειτουργία τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἢ τῶν ἡλιακῶν πάρκων θὰ εἶναι δύσκολη γιὰ πολλοὺς ἰδιοκτῆτες. Ὅπως συμβαίνει συχνὰ μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις, αὐτὲς προκαλοῦν ἀρχικὰ μία μόχλευση, μίαν φωτιὰ ποὺ ὅμως καίει γρήγορα καὶ ἀφήνει μόνο στάκτες…

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 378 times, 1 visits today)
Leave a Reply