Δὲν περισσεύουν λεφτὰ γιὰ ἀντιπυρικὰ ἔργα…

Ποῦ νά περισσεύσουν γιά ἀντιπυρικά ἔργα…;;;

Γιατί δὲν εἶναι μόνο οἱ δωρεὲς τῆς κας Δούρου στὴν ἄπορο καὶ φτωχούλα ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ χορηγίες σὲ ΑΕΚ, σὲ COSCO καὶ ἄλλες «ἀγαθοεργίες»!

Θυμόμαστε ὅτι ἡ κὰ Δούρου εἶναι ποὺ μετὰ τὴν πυρκαϊὰ στὸ Μάτι, ποὺ πέθαναν περισσότερα ἀπὸ 100 ἄτομα, ἐδήλωσε:

– Στὴν δική μου θητεία ἔκατσε ἡ  «στραβή»…

Γκαντεμιὰ ἦταν δηλαδή!
Ἡ κακιὰ ἡ ὥρα, ποὺ λέει καὶ μία θεία μου.

Ὄχι τίποτα λάθος προγραμματισμοὶ καὶ ὕποπτες προτεραιότητες, γιὰ ψηφοθηρία ἀπὸ τὴν δεξαμενὴ τῶν ἀβούλων, ποὺ τοὺς λέει τὸ ῥάσο τί νὰ ψηφίσουν…
Ὀοοοχι! Μὴν πάει ὁ νοῦς μας….

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Δὲν περισσεύουν λεφτὰ γιὰ ἀντιπυρικὰ ἔργα…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *