Λύτρα Ὑποθέσεως Παναγοπούλου, ποὺ ἀκόμη κάνουν …βόλτες!!!

Ὑπόθεσις Παναγοπούλου: τὰ λύτρα ἀκόμη κάνουν βόλτα…

Ἦταν 12 Ἰανουαρίου τοῦ 2009, ὅταν ἀπήχθη ὁ ἐφοπλιστὴς Περικλῆς Παναγόπουλος ἀπὸ τρεῖς μαυροντυμένους κουκουλοφόρους. Ὁ ἐφοπλιστής, μετέβαινε ἀπὸ τὸ σπίτι του στὸ Καβούρι πρὸς τὰ γραφεῖα τῆς ναυτιλιακῆς του ἑταιρείας στὴν Βούλα, ὅταν ἕνα μαῦρο βᾶν τοῦ ἔκλεισε τὸ δρόμο καὶ τρεῖς ἄνδρες τὸν ἀπήγαγαν μὲ τὴν ἀπειλὴ ὅπλων. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο καὶ μετά, ἐπηκολούθησαν σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν σύζυγό του καὶ τελικῶς ἀπεφασίσθη νὰ δοθοῦν 30.000.000€ ὡς λύτρα. Ἀφοῦ τὰ χρήματα ἐδόθησαν, ὁ ἐφοπλιστὴς ἀπηλευθερώθη στὶς 20 Ἰανουαρίου 2009, λίγο μετὰ τὶς 01:00 στὸ Χαϊδάρι, ὅπου καὶ τὸν παρέλαβε περιπολικό.

Σύντομα ἡ ἀστυνομία ἔφθασε στὰ ἴχνη τῶν ἀπαγωγέων. Ἀνάμεσά τους τρία γνωστὰ ὀνόματα τῆς «Greek Mafia»: Παναγιώτης Βλαστός, Γιάννης Σκαφτοῦρος καὶ Βασίλης Στεφανάκος, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐθεωρήθησαν ὡς ἐγκέφαλοι τῆς ἀπαγωγῆς. Συνελήφθησαν, ἀλλὰ τὰ 30 ἑκατομμύρια € εἶχαν «κάνη φτερά». Οὐδεὶς ἐγνώριζε τὸ ποῡ ἦσαν αὐτὰ τὰ χρήματα καὶ τὸ ποῦ εἶχαν καταλήξη.

Τὰ χρόνια ἐπέρασαν καί, τὸ 2018, ὁ Βασίλης Στεφανᾶκος εὑρέθη νεκρὸς στὸ Χαϊδάρι μὲ 22 σφαῖρες στὸ σῶμα του. Ἡ δολοφονία ἀπεδόθη σὲ «ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν». Ὡστόσο, οἱ πληροφορίες ποὺ ἦλθαν στὴν κατοχή μου, ἀναφέρουν πὼς ἡ δολοφονία του σχετίζετο μὲ τὰ 30 ἑκατομμύρια € τῶν λύτρων τῆς ἀπαγωγῆς Παναγοπούλου.

Κατὰ μία «περίεργο σύμπτωση», τὴν ἰδίαν ἐποχὴ μαχαιρώνεται στὸ πόδι ὁ ἕτερος «ἐγκέφαλος» τῆς ἀπαγωγῆς Παναγοπούλου, Γιάννης Σκαφτοῦρος στὶς φυλακές.

Τὸ πιὸ περίεργο στὴν ὑπόθεση εἶναι ὅτι ὁ Παναγιώτης Βλαστὸς καὶ ὁ Βασίλης Στεφανᾶκος, ἦσαν ἀντίπαλοι στὴ νύκτα. Ἀναρωτιέται λοιπὸν κάποιος γιὰ τὸ πῶς ἕνωσαν οἱ δύο τους τὶς δυνάμεις τους στὴν ὑπόθεση Παναγοπούλου. Πάντως, πηγὲς ποὺ γνωρίζουν πράγματα ἀπὸ «μέσα», ψιθυρίζουν ὅτι ἡ ὁμὰς Βλαστοῦ ἐδολοφόνησε τὸν Στεφανάκο.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι 30.000.000€ δὲν εἶναι μικρὴ λεία. Καὶ τόσα χρήματα, δὲν μποροῦν νὰ κυκλοφορήσουν εὔκολα. Εἰδικὰ ἀπὸ ἄτομα τῆς νύκτας τὰ ὁποία παρακολουθῶνται ἀπὸ Ἀστυνομία καὶ ΕΥΠ.

Ἐμεῖς ὅμως ψάξαμε καὶ τὰ ἀναζητήσαμε. Κι ὄχι μόνο τὰ ἀναζητήσαμε, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὰ ἐντοπίσαμε. Τὰ 30 ἑκατομμύρια € ἄρχισαν νὰ «ξεπλένονται» μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν …Δημοτικῶν Ἐκλογῶν! Ἀπὸ ἔγκυρες πηγὲς ἔφθασε σὲ ἐμᾶς ἡ πληροφορία ὅτι συγκεκριμένος ὑποψήφιος δήμαρχος Δήμου τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, κάνει τὸν προεκλογικό του ἀγῶνα μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα. Πρόκειται γιὰ πρώην τοπικὸ στέλεχος τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἡ ὁποία ὡστόσο δὲν τὸν στηρίζει στὸν προεκλογικό του ἀγῶνα. Ἀντιθέτως, ὁ ὑποψήφιος αὐτὸς δήμαρχος, κατάφερε νὰ διασφαλίσῃ ὑποστήριξη ἀπὸ συγκεκριμένα στελέχη τῆς ΝουΔούλας. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἄτομο τὸ ὁποῖο μέχρι πρόσφατα εἶχε μία τεραστία ὀφειλὴ στὸν Δῆμο. Μετὰ ἀπὸ συνελεύσεις, ὁ Δῆμος εἶχε ἀποῤῥίψη τὸν συμβιβασμὸ ποὺ εἶχε ἀποπειραθῆ νὰ ἐπιτύχῃ ὁ συγκεκριμένος.

Καὶ αἴφνης, εὑρέθησαν αὐτὰ τὰ χρήματα καὶ ἡ ὀφειλὴ ἐξῳφλήθη ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ πρὸ τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν. Ὁ συγκεκριμένος ὑποψήφιος δήμαρχος, ὁ ὁποῖος περνᾶ καὶ στὸν δεύτερο γύρο, ἐφρόντισε νὰ διατυμπανίζῃ ὅτι τὰ χρήματα γιὰ τὴν ἐξόφληση προῆλθαν ἀπὸ πώληση ἀκινήτου καὶ αὐτοκινήτου. Ὡς πρὸς τὸ ἀκίνητο πάντως, δὲν ἔχει πραγματοποιηθῆ κάποια πώλησις, σύμφωνα μὲ τὶς πηγές μου.

Ἄτομα τοῦ κύκλου τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου, μιλοῦν γιὰ ἐπαφές του μὲ ἄτομα ποὺ ἐνεπλάκησαν στὴν ἀπαγωγὴ Παναγοπούλου. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, παρεδέχθησαν ἐμμέσως ὅτι τὰ χρήματα προέρχονται ἀπὸ ἐκεῖ. Σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές μου, φαίνεται ὅτι πλέον ἔχει ξεκινήση νὰ ἐπιλαμβάνεται τῆς ὑποθέσεως ὁ Εἰσαγγελεὺς Διαφθορᾶς, καθὼς ἐδῶ πλέον ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ σοβαρὲς παραβάσεις τοῦ ποινικοῦ κώδικος, ὅπως: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καὶ ἀποδοχὴ προϊόντων ἐγκλήματος…

Θὰ παρακολουθῶ ἀπὸ κοντὰ τὴν ὑπόθεση κι εὔχομαι σύντομα νὰ ἔχω νεώτερα νὰ σᾶς γράψω…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Λύτρα Ὑποθέσεως Παναγοπούλου, ποὺ ἀκόμη κάνουν …βόλτες!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διατὶ ὅποιος ἐλέγχει τὴν δικαιοσύνη… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply