Δεξιό τό κούλλλιιιιιι;;;

Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε;

Καί μάλιστα ἀκροδεξιός; Νά γελάσω ἤ νά κλάψω ἀπό αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς παπαριές;
Μᾶλλον πρέπει νὰ κλάψω, ἐφ΄ ὄσον σίγουρα ἀμέτρητοι χρήσιμοι ἠλίθιοι ἤδη τὶς παπαγαλίζουν.

Ἴσα βρὲ τραχανοπλαγιές… Τό κούλιιιιιι δεξιό καί, μάλιστα, ἀκροδεξιό; Τό κούλιιι; Τό ἀπ΄ εὐθείας βενιζελικό ἀπογονάκι; Τό πλέον νεοταξίτικο βιτρινάκι; Τό πλέον ἀνεπάγγελτο; Τί λέμε τώρα;

Ποιός δουλεύει ποῖον; Καί, τὸ κυριότερον, ποῖος ἀληταράς ἀπεφάσισε νά παίζῃ τόσο θρασύτατα μέ τίς λέξεις καί τίς ἔννοιες; Τί ἐξυπηρετεῖ ὅλο αὐτό; Ἤ μήπως ἔχουν τούς λόγους τους ὅλα αὐτά τά δημοσιοκαφρικά νούμερα;

Διαβάζω διάφορα ἄρθρα, συχνὰ πυκνά, ποὺ ἔχουν σὰν θέμα τους τὴν «δεξιὰ στροφὴ» τῶν ψηφοφόρων στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἐνᾦ, εἰδικῶς ἐδῶ, ἔχουμε πήξη ἀπὸ «δεξιόστροφα», «ἀκροδεξιὰ» καὶ «ἐθνικιστικὰ» κόμματα, τὰ ὁποία ἐκδίδονται σὲ ὅλες τὶς ἀπόψεις τους. Κι ἔτσι τὸ νεοταξίτικο καμμένο πάει πλάι-πλάι μὲ τὸ ῥωσσολεγχόμενον βελόπουλο καὶ μὲ τὸν φαῆλο καὶ μὲ ὅποιον παρόμοιο, ἐνᾦ τὸ χρυσαυγίτικο σοσιαλιστικὸ (καί, κατ’ ἐπέκτασιν ἀπ’ εὐθείας ἐλεγχόμενον ἐκ τοῦ διενθοῦς σιωνισμοῦ) κομματίδιον, μᾶς ἀπωθεῖ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπὸ τὸν ἔμφυτο πατριωτισμό μας. Τώρα τὸ πῶς κατάφεραν τὰ δημοσιοκαφρικὰ σούργελα νὰ ἀναβαπτίσουν σὲ ἀκροδεξιὸ τὸ ἀπολύτως ἐλεγχόμενο ἀπὸ τοὺς νεοταξίτες κούλιιι, εἰλικρινῶς ἀδυνατῶν νὰ τὸ ἀπαντήσω. Προφανῶς ἐπιχειροῦν νὰ σπρώξουν στὶς ἀγκάλες του κάθε ἀναποφάσιστο… Καί, δυστυχῶς μας, εἶναι πολλοὶ καὶ ψηφίζουν.

Προσοχὴ λοιπὸν φίλοι μου. Ὅταν θὰ διαβάζετε τέτοιες μπουρδολογίες νὰ τὶς στιγματίζετε. Στὸν ἐπίπλαστο κόσμο τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, τῆς προβολῆς καὶ τῆς ἀποχαυνώσεως, δὲν ἐμφανίζονται πραγματικοὶ πατριῶτες, παρὰ μόνον γιαλατζὶ καὶ καπηλευτές. Ἐπιχειροῦν νὰ στείλουν στὸ κούλιιι ὅλους αὐτοὺς ποὺ παραμένουν ἀνέντακτοι καὶ ποὺ σιχαίνονται τὶς κοντσανολογίες τῶν (φερομένων ὡς) ἀκραίων.
Ἔμμεσος ἔλεγχος τῆς σκέψεώς μας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς ψήφου μας εἶναι ὅλο αὐτό. Τίποτα περισσότερο.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὸ κούλιιι βρὲ εἶναι (ἐπισήμως) ἀδελφάκι τῆς μαμᾶς τοῦ ἄλλου …«ἀπογόνου», τοῦ γνωστοῦ μας μπακογιάννιους, ποὺ τοῦ προσέφεραν τὸν Δῆμο Ἀθηναίων στὸ πιάτο του, μὲ τὸ ἀζημίωτον βεβαίως-βεβαίως, πρὸ κειμένου ὁ μπάρμπας τους ὀ γιώργης νὰ ἐξακολουθῇ νὰ ἐλέγχῃ καὶ τὸν Δῆμο καὶ τοὺς χαχόλους του.
Τί νομίζατε; Θά ἄφηναν τέτοιους …θησαυρούς στά χέρια τῶν ψηφοφόρων;
Γιὰ κυττᾶξτε πρὸς Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὸ ποιὸς θὰ ἐκλεγῆ στὸ τέλος…

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

«Δεξιὰ στροφὴ» σοῦ λέει… Τοῦτ μπλέ, λέω ἐγώ. Ὀ ἔμφυτος πατριωτισμὸς τῶν λαῶν, γιὰ λόγους καθαρὰ ἐπιβιώσεως, ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀφυπνισθῆ. Ὄμως κάτι τέτοιο ἐὰν παραμένῃ δίχως ἔλεγχο, διαχρονικῶς θὰ στραφῆ κατὰ τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας. Λέτε νά τό ἐπέτρεπαν τά σαπρόφυτα αὐτό; Κι ἔτσι, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ πάντα γιὰ ἐμᾶς, ἔσπευσαν νὰ δημιουργήσουν τὶς κατάλληλες κομματικὲς φυλακές, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεφύγῃ κάποιος. Τί νομίζατε; Τυχαίως μᾶς προέκυψε αὐτό;

Τὸ «γενικὸ πρόσταγμα» ὅμως αὐτῆς τῆς «στροφῆς» τὸ ἔχουν κάποιες …εἰδικὲς κοινότητες, τῶν ὁποίων οἱ κεφαλὲς ἐλέγχονται ἄμεσα, σαφῶς καὶ ἀνοικτά, ἀπὸ τὸν γνωστὸ μπάρμπα τους τὸν γιώργη τὸν πSoros καὶ τοὺς μεντορές του τοὺς Rothschild. Διότι, ὡς γνωστόν, ἐὰν σήμερα δὲν συνάδῃ καὶ ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης» μὲ τὴν «δεξιὰ στροφὴ» τῶν ψηφοφόρων, δὲν θὰ ἔχουμε νὰ λέμε. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ μᾶς συμβαίνει.

Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, στὴν Βραζιλία ἔχουμε …«δεξιὰ στροφὴ», πάντα πολιτικὰ ὀρθῶν καί, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, σιωνιστοελεγχομένων (φερομένων ὡς) κυβερνώντων.

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Γιατί λοιπόν προωθῶνται «ἐθνικιστικά κόμματα»;  Καί, κυρίως, ποῦ ὁδηγεῖ αὐτή ἡ προώθησις;

Νά σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ ἤ νά θυμηθοῦμε τό πρόσφατο παράδειγμα ἀπό τήν Οὐκρανία, ὄπου ὅσο ἦταν χρήσιμος ὁ ναζιστο-ἀναθρεμμένος ἡγέτης τόν χρησιμοποιοῦσαν ἀλλά ὅταν ἀνέλαβαν τήν ἐξουσία τόν ἐκκαθάρισαν;

Μά ἐάν θυμηθοῦμε τήν Οὐκρανία, τότε ποὺ ἀκριβῶς ὁδηγεῖται ὁ πλανήτης;

Κινδυνεύουμε μέ …κομματιάσματα; Ὄχι ποὺ θὰ μᾶς ἐρωτήσουν.
Ἤ νομίζατε πώς μέ ἔνα δημοψηφισματάκι θά ἀποκοπῆ ἡ Καταλωνία ἀπό τήν Ἰσπανία ἤ ἡ Σκωτία ἀπό τήν Μεγάλη Βρεταννία ἤ ἡ Οὐκρανία ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς Ῥωσσίας…
Καλὸς ὁ ὕπνος τῆς ἀποχαυνώσεώς μας, ἀλλά, λυπᾶμαι, μᾶς τὰ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀνακοινώση τὰ ὅσα ἔπονται καί, δυστυχῶς μας, ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀμνήμονες.

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Ποῦ ἐξυπηρετεῖ κάτι τέτοιο;
Μά, βρὲ κουτά, μᾶς τὸ δηλώνουν κι αὐτὸ ἀνοικτὰ ἤδη τὰ σούργελα τοῦ κόσμου μας. Ἀπώτερος σκοπός τους εἶναι τὸ νὰ δημιουργήσουν κατακερματισμένες κοινωνίες, ποὺ ἐντός τους συνοχὴ δὲν θὰ μπορῆ νὰ ὑπάρξῃ, κατ’ οὐδένα τρόπο, ἐφ΄ ὅσον ὄλοι θὰ ἐχθρεύονται ὅλους, ἀνίκανοι νὰ δοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ κοινοῦ τους ἐχθροῦ. Στὴν πραγματικότητα ὅλο καὶ μικρότερες ὁμάδες θὰ αἰσθάνονται πὼς ἀπομονώνονται καὶ τελικῶς θὰ ἀποκόβονται ἀπὸ τὸ σύνολον, γιὰ νὰ λειτουργοῦν ὡς ἑστίες προστριβῶν.

Κι ὅλο αὐτὸ διότι ὅσο πιὸ μεγάλη συνοχὴ ἔχει ἕνα σύνολον, δῆλα δὴ ἔνας λαός, τόσο περισσότερο ἀπειλεῖ τὶς κρατοῦσες τάξεις.  Γιατί ἄλλως τέ ἰσλαμοποιοῦν τήν Εὐρώπη; Ἔτσι, τυχαίως; Μᾶς βολεύει πολύ νά τό πιστεύουμε αὐτό; Καί γιατί ἅπαντα τά «πολιτικῶς ὀρθά» σαπρόφυτα, πέραν τῶν …προμηθειῶν τους, σκοτώνονται γιά τά «δικαιώματα τῶν προσφύγων»;

Ἀγαπητοί μου… Τὸ σιωνιστικὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» δὲν μᾶς προέκυψε ἔτσι ἀπὸ τὸ πουθενὰ στὸν πλανήτη. Κι ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς θὰ κυττᾶμε τὸν (ὑποτιθέμενο) διπλανό μας «ἐχθρό», ποὺ θὰ μᾶς ἔχουν πείση διὰ τῆς ἀδιανοήτου προπαγάνδας τους πὼς εἶναι ὑπαρκτός, καὶ πὼς ὑπάρχει, πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προπαγάνδες θὰ στήνονται τὰ σκηνικὰ γιὰ τὰ μετέπειτα δεινὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ θὰ ἐμφανισθοῦν ὕστερα ἀπὸ ἑκατὸ ἢ διακόσια χρόνια.
Τί νομίζαμε; Ἔτσι, στήν τύχη καταντήσαμε αὐτό τό πρᾶγμα;

Τὸ σύνολον τῶν κοινωνιῶν θὰ εἶναι ἄμορφες μάζες, ἄνευ ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ φυλετικῆς συνοχῆς, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχεται καλλίτερα.

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Ἡ ἰσλαμοποίησις (ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως) τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης τους ἐπιδιώκει τὴν μιγαδοποίησιν καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὴν μείωσιν (ἔως κι ἐξάλειψιν) τῆς κάθε μικρῆς ἢ μεγάλης εὐφυΐας, τοῦ μέσου Εὐρωπαίου. Ὄχι διότι οἱ Εὐρωπαῖοι ἦσαν ἀπαραιτήτως εὐφυεῖς, ἀλλὰ τώρα εἰδικῶς θὰ καταντήσουν ἀπαραιτήτως μαζάνθρωποι.
Αὐτὸ σχεδιάζεται, αὐτὸ ἐπιδιώκεται καὶ αὐτό, ἤδη, σὲ σημαντικὸ βαθμό, μᾶς συμβαίνει.

Ἄλλως τέ, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ «πολιτικῆς ὀρθότητος» εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς μαζανθρωποιήσεως, ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ «δοῦμε» κατάματα τὸ μέγεθος τῶν προβλημάτων μας. Κάτι καλλέργηδες, τῆς γνωστῆς καὶ μὴ ἐξαιρετέας οἰκογενείας, ἔχουν μάλιστα ἐκπονήση τὰ σχετικὰ σχέδια ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ἐμεῖς ὄμως τὰ ἀντιλαμβανόμεθα ὅλα ἐτοῦτα ὡς συνωμοσίες, γιὰ νὰ μποροῦμε ἀνενόχλητοι νὰ ἐξακολουθοῦμε τὸν ὕπνο μας. Διότι ἡ ἀφύπνισις, ὡς γνωστόν, ὑποχρεώνει σὲ δράσεις τὰ ἄτομα. Ὁ ὕπνος ὅμως ἐβάλλει τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἀπραξία.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Διαβολικό σενάριον;
Ὄχι φυσικά. Ἐμεῖς παραγίναμε ἀφελεῖς κι ἀνόητοι.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… ἀπειλούμενες καί, καταληκτικῶς ἀμυνόμενες-ἐπιτιθέμενες πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν. .

Κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 στις ΗΠΑ, το 82% των ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόρων στήριξαν με την ψήφο τους το Δημοκρατικό κόμμα. Σε πολλές άλλες Δυτικές χώρες «τα δεξιά και σε κάποιες περιπτώσεις ξεκάθαρα ομοφοβικά κόμματα απολαμβάνουν σημαντική υποστήριξη ανάμεσα στους γκέι ψηφοφόρους», σύμφωνα με τον Samuel Huneke, (γκέι) ιστορικό του Πανεπιστήμιου του Στάνφορντ με ειδίκευση στη σπουδές σύγχρονης ευρωπαϊκής κουλτούρας.
Αφού μελέτησε τα αναλυτικά στοιχεία 14 εκλογικών αναμετρήσεων σε πέντε χώρες της Δύσεως – ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Βραζιλία – δημοσίευσε σε πρόσφατο άρθρο του τα πορίσματα για αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο, παρατηρώντας μεταξύ άλλων:
«Οι ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόροι σε άλλες [πλην των ΗΠΑ] χώρες έχουν πολύ μικρότερη απόκλιση από τον γενικό μέσο όρο όσον αφορά στην στήριξη συντηρητικών (και σε κάποιες περιπτώσεις ακροδεξιών) κομμάτων. Και όταν εστιάσει κανείς αποκλειστικά στους γκέι άνδρες, τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Σε κάποιες χώρες μάλιστα, το ποσοστό των γκέι ανδρών που δηλώνουν πρόθεση στηρίξεως αυτών των κομμάτων, ξεπερνά ακόμα και το αντίστοιχο του μέσου ψηφοφόρου».
Για παράδειγμα, μια δημοσκόπηση για τις γαλλικές εκλογές του 2015, δείχνει ένα 26% των γκέι και bisexual ανδρών να υποστηρίζουν την Μαρίν Λεπέν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους στρέιτ ψηφοφόρους δεν ξεπερνούσε το 16%. Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση, το 38% των γκέι ανδρικών ζευγαριών θα ψήφιζε την Λεπέν ενώ στα στρέιτ ζευγάρια το αντίστοιχο ποσοστό έπεφτε στο 29%.
Σημαντικό ποσοστό της γκέι ανδρικής ψήφου, σύμφωνα πάντα με την έρευνα του Huneke, κατάφερε να κερδίσει ακόμα και το ευθέως ομοφοβικό κόμμα του Μπολσονάρο στην Βραζιλία, ενώ στην Βρετανία το Συντηρητικό κόμμα στηρίχτηκε από το 26% των ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόρων.
Ο ιστορικός σημειώνει πάντως ότι πρόκειται κυρίως για προβληματισμό και όχι για επίσημη μελέτη από την στιγμή που τα δημοσκοπικά στοιχεία δεν είναι επαρκή για πιο ασφαλή συμπεράσματα. Στην Γερμανία πάντως, μόνο ένα 2,7% των ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόρων φάνηκε να υποστηρίζει τον εθνικιστικό / ακροδεξιό σχηματισμό της«Εναλλακτικής για την Γερμανία» (AfD). Και πάλι όμως, ο Huneke πιστεύει ότι η τάση σε γενικές γραμμές ισχύει, ειδικά αν απομονωθούν οι γκέι άνδρες ως μεμονωμένη κατηγορία ψηφοφόρων:
«Μια πρώτη ανάλυση των gay politics στις Ευρωπαϊκές κυρίως χώρες δείχνει ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα – ειδικά οι γκέι άνδρες – δεν είναι εγγενώς ούτε απαραιτήτως προοδευτικοί ψηφοφόροι. Δοθείσης της αφορμής, μπορούν να ψηφίσουν ξενοφοβικά, ρατσιστικά και μισογυνικά σχήματα. Τα προοδευτικά / φιλελεύθερα κόμματα ανά τον πλανήτη κάνουν πολύ μεγάλο λάθος αν παίρνουν ως δεδομένη την γκέι ψήφο».

Ὅλα καλά στό σπίτι λοιπόν; Ἤ μήπως κι ἐσεῖς ῥίχνετε, μὲ τὸ ζόρι, νερό στόν ἐμφυλιοπολεμικό μύλο;

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δεξιό τό κούλλλιιιιιι;;;

  1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ, ρὲ Φιλονόη! Ἐρώτημα: Μπορῶ κατὰ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα νὰ σοῦ στείλω ἄρθρο μου μὲ παρόμοιο θέμα;

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *