Φαντασία νὰ ἔχουμε καὶ ἀπὸ …«εἴδη» μεταναστεύσεως δὲν ξεμένουμε!!!

Ἡ νέα μορφὴ μεταναστεύσεως, ποὺ ἀπώτερός της σκοπὸς εἶναι ἠ διάλυσις τῶν ἐθνῶν – κρατῶν καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν (Coudenhove-Kalergi).

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Δημιουργεῖται ἔτσι μία ἄμορφος χειραγωγουμένη μάζα καταναλωτῶν, ἰδανικὴ νὰ στηρίξῃ τὸ οἰκονομικό τους μοντέλo.

Ἡ συστηματικὴ καὶ ὀργανωμένη χειραγώγησις τῶν Ἑλλήνων, μέσῳ συναισθηματικοῦ ἐκβιασμοῦ, μὲ σκοπὸ νὰ καμφθοῦν οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις τους, στὴν ἀντικατάστασή τους, εἶναι γεγονός.
Ἀνταλλαγὴ πληθυσμοῦ.

Ἡ ὑποκινουμένη μετακίνησις Ἀφροασιατῶν (γιὰ τὴν ὥρα) ἔχει καινούργιο ὄνομα: «πρόσφυγες κλιματικῆς ἀλλαγῆς», διότι (μόνον γιὰ τὴν ὥρα), οἱ ἐμπόλεμοί μας τελειώνουν…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *