Φαντασία νὰ ἔχουμε καὶ ἀπὸ …«εἴδη» μεταναστεύσεως δὲν ξεμένουμε!!!

Ἡ νέα μορφὴ μεταναστεύσεως, ποὺ ἀπώτερός της σκοπὸς εἶναι ἠ διάλυσις τῶν ἐθνῶν – κρατῶν καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν (Coudenhove-Kalergi).

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Δημιουργεῖται ἔτσι μία ἄμορφος χειραγωγουμένη μάζα καταναλωτῶν, ἰδανικὴ νὰ στηρίξῃ τὸ οἰκονομικό τους μοντέλo.

Ἡ συστηματικὴ καὶ ὀργανωμένη χειραγώγησις τῶν Ἑλλήνων, μέσῳ συναισθηματικοῦ ἐκβιασμοῦ, μὲ σκοπὸ νὰ καμφθοῦν οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις τους, στὴν ἀντικατάστασή τους, εἶναι γεγονός.
Ἀνταλλαγὴ πληθυσμοῦ.

Ἡ ὑποκινουμένη μετακίνησις Ἀφροασιατῶν (γιὰ τὴν ὥρα) ἔχει καινούργιο ὄνομα: «πρόσφυγες κλιματικῆς ἀλλαγῆς», διότι (μόνον γιὰ τὴν ὥρα), οἱ ἐμπόλεμοί μας τελειώνουν…

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply