Θερμο-πλήττεται ἡ Εὐρώπη…

Θερμοπλήττεται ὅμως καὶ ἡ Ὁλλανδία.

Τροπικὲς θερμοκρασίες μὲ 33-35 βαθμοὺς ἐχθὲς στὴν Ὀλλανδία (!!!), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταῤῥεύσῃ τὸ σύστημα!

Τραῖνα καὶ τρᾶμ μὲ καθυστερήσεις, γέφυρες ποὺ δὲν ἀνοίγουν γιὰ τὰ πλωτά, σηματοδότες ποὺ δὲν λειτουργοῦν στοὺς δρόμους!
Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι ἔπεσε καὶ δὲν λειτουργεῖ ἀκόμη καὶ τὸ ἐθνικὸ νούμερο κλήσεως 112 γιὰ ἐπείγοντα περιστατικά!

Καί, φυσικά, ὅλοι λαμβάνουμε μηνύματα στὰ κινητά μας μὲ ἐναλλακτικοὺς ἀριθμοὺς τηλεφώνων γιὰ περίπτωση ἀνάγκης!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply