Χρειάζεται νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε …ΖΑΙ-ϊκο κατάλοιπο!!!

Ὅταν τὸ φυτὸ μαραθῇ δὲν τὸ ποτίζεις. Τὸ πετᾶς.
Ἐνδεχομένως πετᾶς μέχρι καὶ τὴν γλάστρα!

Ὁ Ζαῖος …Α/ΓΕΣ στὶς δικές του μαγικὲς στιγμὲς μὲ τὸν «Μακεδόνα» ποὺ θέλει νὰ κατεβῇ στὸν Θερμαϊκό!

Μὲ Leopard κέρασαν κρασὶ τὸν Στρατηγὸ τοῦ Δ’ Σώματος Στρατοῦ!
Ὁ ἴδιος εἶναι!!!

(Φωτογραφίες – βίντεο καὶ περισσότερα ἐδῶ).

 

Συμπερᾶς Λουκᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply