Χρειάζεται νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε …ΖΑΙ-ϊκο κατάλοιπο!!!

Ὅταν τὸ φυτὸ μαραθῇ δὲν τὸ ποτίζεις. Τὸ πετᾶς.
Ἐνδεχομένως πετᾶς μέχρι καὶ τὴν γλάστρα!

Ὁ Ζαῖος …Α/ΓΕΣ στὶς δικές του μαγικὲς στιγμὲς μὲ τὸν «Μακεδόνα» ποὺ θέλει νὰ κατεβῇ στὸν Θερμαϊκό!

Μὲ Leopard κέρασαν κρασὶ τὸν Στρατηγὸ τοῦ Δ’ Σώματος Στρατοῦ!
Ὁ ἴδιος εἶναι!!!

(Φωτογραφίες – βίντεο καὶ περισσότερα ἐδῶ).

 

Συμπερᾶς Λουκᾶς

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply