Γιὰ τὸν Σοφοκλῆ… Μόνον!!!

Δέος στὴν Ἐπίδαυρο!

Οἱ θέσεις τοῦ θεάτρου δὲν ἐπαρκοῦν καὶ οἱ θεατὲς κρέμονται κυριολεκτικῶς σὰν τσαμπιὰ στὶς πλαγιὲς τοῦ βουνοῦ!!! 

1956 καὶ χιλιάδες συῤῥέουν στὸ ἀρχαῖο θέατρο γιὰ τὴν «Ἀντιγόνη» τοῦ Σοφοκλέους, σὲ σκηνοθεσία Μινωτῆ καὶ µἐ τὴν Ἄννα Συνοδινοὺ στὸν ὀὁµώνυµο ῥόλο. Ἦσαν τόσο πολλοὶ οἱ θεατές, ποὺ δὲν κατάφερναν νὰ χωρέσουν στὸ κοῖλον του θεάτρου, µἐ ἀποτέλεσµα πολλοὶ νὰ δοῦν τὴν παράσταση σκαρφαλωµένοι στὶς πλαγιές…

Ὁ Δηµήτρης Ψαθᾶς θὰ γράψη :

«Δἐν ἔγινε γιὰ τοὺς ἄσσους τοῦ ποδοσφαίρου. Ἔγινε γιὰ τὸν Σοφοκλῆ κι αὐτὸ ἔχει κάποιαν σηµασία».

Καληνύκτες…

Ἀμπατζῆς Φάνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply