Γιὰ τὸν Σοφοκλῆ… Μόνον!!!

Δέος στὴν Ἐπίδαυρο!

Οἱ θέσεις τοῦ θεάτρου δὲν ἐπαρκοῦν καὶ οἱ θεατὲς κρέμονται κυριολεκτικῶς σὰν τσαμπιὰ στὶς πλαγιὲς τοῦ βουνοῦ!!!  Συνέχεια

Χάϊλ Χίτλερ (οὔρα Στάλιν)

Τοῦ Δ. Ψαθά!
(ἀντικαθίσταται τὸ χάϊλ Χίτλερ μὲ τὸ
οὔρα Στάλιν καὶ ἀφορὰ τοὺς κομουνιστὰς.!)

Χάϊλ Χίτλερ (οὔρα Στάλιν)

Τοὺς εἶπε ὁ Χίτλερ:…Ἐγὼ εἶμαι ὁ θεὸς σας!
Καὶ τὸν προσκύνησαν ἐκεῖνοι:….χάϊλ Χίτλερ!
Τοὺς εἶπε ὁ Χίτλερ: Μαζί μου θά κατακτήσετε τὸν κόσμο!
καὶ βράχνιασαν ἐκεῖνοι:….χάϊλ Χίτλερ!
Συνέχεια