Διεθνῆ ῥεζιλίκια μὲ τὸν Γιάν(ν)η…

Διεθνῆ ῥεζιλίκια καὶ πάλι ἀπὸ τὸν ναρκισσιστὴ καὶ ἐγωπαθῆ Γιάν(ν)η μὲ «ἕνα ν», ὁ ὁποῖος οὐδέποτε χάνει εὐκαιρία προβολῆς.

Αὐτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ τὴν Γαλλία, στὸ ἀεροδρόμιο Ντὲ Γκῶλ, μᾶς ἔρχονται τὰ νέα του κατορθώματα, ὅπου ἕνας Γάλλος ἀστυνομικός, ποὺ ἐστέκετο πλησίον τῆς διόδου ἐξόδου ἀπὸ τὸ ἀεροσκάφος, ἐζήτησε νὰ ἰδῇ τὸ διαβατήριό του.


Χωρὶς νὰ φέρῃ κάποιαν ἀντίῤῤηση τοῦ τὸ τὸ ἔδειξε, ἀλλά, προφανῶς, προσεβλήθη καί, τελικῶς, φεύγοντας ὁ ἀστυνομικός του εἶχε ἀφήση μικρὸ χῶρο γιὰ νὰ περάσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συγκρουσθοῦν οἱ ἀγκωνές τους!!
Ὁπότε ποιὸς εἶδε τὸν Θεὸ καὶ δὲν τὸν …ἐφοβήθη!

Παράλογον διπλωματικὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν Γαλλία!
Τὸ θέμα βέβαια εἶναι οἱ συχνοὶ καὶ πυκνοὶ ἔλεγχοι γιὰ τοὺς Ἕλληνες στὰ εὐρωπαϊκὰ ἀεροδρόμια, ὅπού πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε πὼς γίνονται ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχουμε, ὡς χώρα,  δώση πολλὲς ἀφορμές.
Δηλαδὴ ἔχουμε δώση χιλιάδες ἑλληνικὰ διαβατήρια σὲ ἄτομα ἀπὸ ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ κόσμου!
Κι ἔτσι Ἀλβανοί, Σύριοι, Μαροκινοί, Τοῦρκοι ἀλλὰ καὶ ἀμέτρητες ἄλλες ἐθνότητες, οἱ ὁποῖες ἐπιχειροῦν νὰ εἰσέλουν στὴν Εὐρώπη,, τὸ κάνουν ὡς …«Ἕλληνες πολῖτες»!!!

Ἕνα λοιπὸν ἀπὸ τὰ γνώστα πλέον ἀποτελέσματα ποὺ ὅλοι πληρώνουμε μὲ τὴν δυσπιστία τῶν ξενὼν ἀπέναντί μας εἶναι κι αὐτό.
Κι ἀντί νὰ ἑστιάσουμε στὸ πῶς θὰ σταματήση αὐτὸς ὁ ξεπεσμός, σὲ ἀπολύτως ἐσωτερικὸ ἐπίπεδο, ὁ Γιάν(ν)ης ἁπλῶς προκαλεῖ ἐπιδεικτικῶς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 164 times, 1 visits today)
One thought on “Διεθνῆ ῥεζιλίκια μὲ τὸν Γιάν(ν)η…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γελᾶμε (γιὰ νὰ μὴν κλαῖμε) μὲ τὰ νέα νούμερα… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply