Ὑπηρεσία Ἀσύλου μοιράζει ἀδιακρίτως ἄσυλο άκόμη καὶ σὲ ναρκεμπόρους!!!

Πακιστανός, μέλος τοῦ ἀφρικανοασιατικοῦ κυκλώματος ποὺ εἶχε στρατοπεδεύση στὴν Μύκονο καὶ διακινοῦσε ναρκωτικά, ἐμφανίζετο ὡς «πρόσφυγας».

Συνελήφθη τὴν ὥρα ποὺ πουλοῦσε ναρκωτικὰ σὲ Ἰταλοὺς τουρίστες καὶ εἶχε στὴν κατοχή του δελτίο αἰτοῦντος διεθνῆ προστασία, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐκδοθῆ στὶς 13 Ἰουνίου 2019 ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Γραφεῖο Ἀσύλου Ἀττικῆς.

Τὸ συγκεκριμένο χαρτὶ ἂν καὶ ἀνέφερε τὸ ὄνομα, τὸ ἐπώνυμο καὶ τὸν τόπο γεννήσεως τοῦ Πακιστανοῦ, ἔγραφε ὡς τόπο διαμονῆς «Ἐλευσίνα Δυτικῆς Ἀττικῆς» χωρὶς νὰ ἀναγράφεται κάποιο ἄλλο στοιχεῖο…

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 263 times, 1 visits today)
Leave a Reply