Χρειαζόταν ἡ κατάργησις τοῦ ἀσύλου

Ἄσυλο βαρβαρότητας, βίας καὶ ἀνομίας.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ Πανεπιστήμια, δὲν μπορῶ νὰ μὴν σκεφθῶ μία πόλη στὴν Εὐρώπη ποὺ εἶναι διάσημη γιὰ τὰ Πανεπιστήμιά της καὶ τὶς σπουδὲς ποὺ προσφέρουν.
Ἐδιμβοῦργο στὴν Σκωτία !
Φωτογραφία 1: Πανεπιστήμιο τοῦ Ἐδιμβούργου.

Φωτογραφία 2: Ἡ βιβλιοθήκη καὶ αἴθουσα μελέτης.

Φωτογραφία 3: Πανεπιστήμιο ΑRCADIA. Ναί, Ἀρκαδία!!!

Φωτογραφία 4: Πανεπιστήμιο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

Φωτογραφία 5: Στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἡ ἐπιγραφὴ στὴν εἴσοδο τοῦ κτιρίου τῆς Γραμματείας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου.

ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ἤθελα δίπλα νὰ βάλω φωτογραφίες ἀπὸ τὰ δικά μας Πανεπιστήμια, τὰ κατεστραμένα ἀπὸ τοὺς περιθωριακοὺς ἀνθέλληνες, ἀριστερὲς συλλογικότητες καὶ ἀναρχομπαχαλάκηδες, ἀλλὰ …ντράπηκα! Ἐξ ἄλλου τὰ ξέρετε !

Λαπαθιώτου Κωνσταντίνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply