Θά γίνη ἐπί τέλους κάποια σοβαρή συζήτησις γιά τίς πυρκαϊές;

Ὁρισμένοι φαίνεται ὅτι τὰ 45 χρόνια της μεταπολιτεύσεως οὔτε μυαλὸ ἔβαλαν οὔτε ἀναμένεται νὰ βάλουν στὸ ἐγγὺς μέλλον.
Ἔτσι, ἐξαρτώμενα ἀπὸ ποιὸ μέρος εὑρίσκονται, γιὰ 45 συναπτὰ ἔτη κάνουν πολιτικὴ ἐπὶ τῶν πυρκαϊῶν καὶ τῶν φυσικῶν καταστροφῶν.

 

Ἐμεῖς, οἱ κάπως μεγαλύτεροι, ἐνθυμούμεθα ἐλπίζω, ὅτι στὰ χρόνια της δεκαετίας τοῦ ’70 τὶς φωτιὲς τὶς ἔβαζαν πυρῆνες τῆς «4ης Αὐγούστου» ἢ ἀπότακτοι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί.
Στὴν συνέχεια, τὴν δεκαετία τοῦ ’80, τὶς φωτιὲς τὶς ἔβαζαν οἱ πράκτορες τῆς ΜΙΤ, καθὼς
ὅμως ἡ δεκαετία ἔσβηνε τὶς φωτιὲς τὶς ἔβαζε ἡ «17 Νοέμβρη».

Ἐπὶ Σημίτου δὲν ξέραμε γιὰ φωτιὲς γιατί τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως δὲν στεναχωροῦσαν τὸν λαὸ μὲ ἄσκημες εἰδήσεις. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῆς «ἰσχυρᾶς Ἑλλάδος» καὶ τῶν ἄλλων καθεστωτικῶν πρακτικῶν ἐκείνου τοῦ φαύλου καθεστῶτος.

Στὴν συνέχεια τὶς φωτιὲς τὶς ἔβαζαν οἱ πράκτορες τῶν ΗΠΑ καί, ἀναλόγως τῶν ἀνέμων, οἱ οἰκοπεδοφάγοι (αὐτοὶ ἔπαιζαν πάντα «πασπαρτοῦ»).

Ἐσχάτως τὶς φωτιὲς τὶς βάζουν ἀσυνείδητοι γέροι καὶ γριὲς καὶ γενικὰ ἀνεύθυνοι πολῖτες.

Ἐὰν εἶσαι στὴν κυβέρνηση ἑξαιρεῖς τὸ ἔργο καὶ τὸν συντονισμό.
Ἑὰν εἶσαι στὴν ἀντιπολίτευση στηλιτεύεις τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἀνικανότητα.
Συζήτησις πάντως σοβαρὴ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς περιοχὲς τῆς Μεσογείου καίγονται κάθε χρόνο δὲν γίνεται.
Συζήτησις γιὰ τὸ εἶδος τῶν δασῶν καὶ τῶν ἀναδασώσεων μὲ πεῦκα ὁμοίως οὐδέποτε ἔγινε.
Συζήτησις γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ καμένα δάση σὲ 10-20 χρόνια ἀναγεννῶνται ἐκ τῆς τέφρας τους καὶ προφανῶς ἡ φωτιὰ εἶναι καὶ αὐτὴ ἕνα φυσικὸ φαινόμενο ἐλέγχου, ὁμοίως οὐδέποτε ἔγινε.

Τὸ ἀπαράδεκτο Σύνταγμα τοῦ 1975 καὶ οἱ ἀνώμαλες πρόνοιες γιὰ τὸ θέμα τῶν δασῶν ὁμοίως οὐδέποτε θίγονται.
Ἡ σοβαρὴ συζήτησις δηλαδὴ σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο γιὰ τὸ θέμα δὲν ἔχει γίνη ἀκόμη.

Μὲ τὴν ἐξέλιξη ποὺ ἔχει πάρη πλέον στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ τὸ θέμα τοῦ ῥωσσικοῦ χόαξ, προσεχῶς γιὰ τὶς φωτιὲς θὰ φταίη ὁ Ποῦτιν.

Συνεχίστε τὴν ἀντιπαράθεση στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως καὶ στὰ καφενεία. Αὐτὸ τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ τὴν ἀπολαμβάνει μὲ τόσους ἠλιθίους ποὺ τὸ ὑπηρετοῦν.

«Ἕνας»

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply