Τόπος Ἐγκλήματος Καστᾶ

Χρωστοῦσαν τὴν φωτογραφία τῶν ἀγαλμάτων, ἀφοῦ τὰ ἀνεκοίνωσαν καὶ τὴν ἔδωσαν!

Ἔλα ὅμως ποὺ ἀπὸ πίσω ὑπῆρχαν πράγματα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ φανοῦν!!!

Ἔβαλαν λοιπὸν μία τεραστία μαύρη σακκούλα καὶ τὰ ἀπέκρυψαν!

Ἅμα ῥὲ Μενδώνη ἔβαζες μαύρη σασκούλα σὲ ὅλο τὸ μνημεῖο, μπορεῖ καὶ νὰ σὲ ἔκαναν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας!
Εἶσθε μὲ τὴ φιλενάδα σου ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ ἐπιθυμῶ. Ψηλά!!!

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 527 times, 1 visits today)
One thought on “Τόπος Ἐγκλήματος Καστᾶ

  1. Πασὀκα εἶναι. Καὶ ὁ πασόκος δὲν εἶναι ἀπίθανο νὰ γίνη φίλος τοῦ ἀνθρώπου – ἀλλὰ δύσκολα, πολὺ δύσκολα!

Leave a Reply