Χάπυ θὲρντ ὂφ σεπτέμπερ

Ἡ τρίτη τοῦ Σεπτέβρη 1843 εἶναι ὅταν καμμία 200αριὰ ποὺ δὲν εἶχαν ἀργομισθίες, μαζεύτηκαν στὸ Σύνταμα (χωρὶς γάμα) μὲ προτροπὴ τῆς βρεταννικῆς πρεσβείας καὶ ἀπῄτησαν σύνταμα (χωρὶς γάμα) καὶ ψῆφο γιὰ ὅλους ἐν ὀνόματι ἑνὸς λαοῦ τζονπαναραίων καὶ ψαράδων ποὺ δὲν ἤξεραν οὔτε τὴν ὑπογραφή τους νὰ βάλουν, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτοὶ οἱ 200 νὰ πάρουν ἀπὸ τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἀργομισθίες καὶ ἀξιώματα, τὰ ὁποῖα λίγο πολὺ διετήρησαν ἔως τὰ δισέγγονα καὶ τρισέγγονά τους.

Ἡ τρεῖς του Σεπτέβρη 1974 εἶναι ὅταν μία δράκα λωποδυτῶν ὑπέγραψαν ἕνα συμβόλαιο μὲ σκοπὸ νὰ κάνουν τοὺς ἀπογόνους του λαοῦ τῶν τζομπαναραίων καὶ τῶν ψαράδων ἀργομίσθους καὶ τοὺς ἑαυτούς τους ἑκατομμυριούχους.

Χάπυ θὲρντ ὂφ σεπτέμπερ  λοιπὸν καὶ σᾶς εὔχομαι νὰ ἔχετε καλὰ ξεμπερδέματα.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χάπυ θὲρντ ὂφ σεπτέμπερ

Leave a Reply