Διαχωρίζει καὶ ὁδηγεῖ ὁ Ἀλέξανδρος

Ὁ Ἀλέξανδρος διαχωρίζει

Τί νὰ εἶχε ἄραγε στό μυαλό του ὁ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ὅταν ἔκοβε αὐτό τό νόμισμα στήν ΑΜΦΙΠΟΛΗ;

Ὁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΣ δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερες συστάσεις! Οὔτε ἡ εἴσοδος τοῦ ναοῦ τοῦ ‘Ἡλίου! Θὰ μποροῦσε ὁ κύκλος μέσα στὸν ὁποῖο εἶναι ἡ κεφαλή, νὰ εἶναι τὸ κυκλικὸ μνημεῖο τοῦ «ΚΑΣΤΑ»;

Γιατί νὰ σπᾶμε τὰ κεφάλια μας; Ἂς πάρῃ πρωτοβουλεία ἡ πανίσχυρος οἰκογένεια ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (εὔχομαι ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἰδίαν) ποὺ εἶναι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἂς τραβήξῃ τὴν κουρτίνα!!!
Ἔχει καὶ ὑπουργὸ τώρα! Λίγα μέτρα χῶμα εἶναι ἡ κουρτίνα!

Ὁ Ἀλέξανδρος στὴν Ἀμφίπολη!!!

Πίσω ἀπὸ ἕνα λεπτὸ στρῶμα χώματος! Μία κουρτίνα στὴν κυριολεξία! Ἂς τραβήξουν τὴν κουρτίνα.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply