Δὲν θὰ ἐπιλυθῆ τὸ λαθρομεναστευτικό…

Ἀντιθέτως… Θὰ ἐπιδεινωθῆ τόσο, ὅσο νὰ ἀσφυκτιοῦμε ἅπαντες, ὁπουδήποτε στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη. Τὰ «γιατί» καὶ τὰ «διότι» τὰ ἔχουμε ἀναλύση πολλὲς φορὲς ἤδη. Ἄλλως τὲ τὸ γνωστὸ σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευσιν, ποὺ ὅμως ὁδηγεῖ, ἐκ πρώτης ὄψεως, στὴν ἀντικατάστασιν πληθυσμῶν καί, ἐν συνεχείᾳ στὸ νέον ἀνθρώπινο εἶδος, τώρα πιὰ …προλαμβάνει ἀκόμη καὶ  τὴν …«κλιματολογικὴ μεταναστευτικότητα»!!!

Γιά ποίους ὑδρογονάνθρακες συζητᾶμε;

Κι ὅσοι ἐλπίζουν σὲ κινήσεις τῆς σημερινῆς ἢ μελλοντικῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως, ποὺ θὰ ἀνακουφίσουν (κυρίως τὰ ἀκριτικά μας νησιά), πλανῶνται πεπλανημένη πλάνη.
Τὰ πιντιὰ τοῦ πSoros δὲν θὰ ἀντιταχθοῦν στὶς ὀρέξεις καὶ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ αὐτὸ μᾶς τὸ ἔχουν ἤδη δηλώση μὲ πολλοὺς τρόπους. Κορόιδα εἶναι νά ἀφήσουν τήν μάσσα; Κορόιδα εἶναι νά ἐξέλθουν τοῦ μηχανισμοῦ καταστολῆς κι ἐλέγχου μας; Κορόιδα εἶναι νά χάσουν ὅλα αὐτά γιά τά ὁποία ἀγωνίζονται τόσους αἰῶνες καί πού, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἀποβλέπουν στό νά ἀπολαύσουν ἀντικρύσματα; Τί λέμε τώρα;

Ζητᾶμε νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλημα τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ ἀνακόψουν τὸ πρόγραμμα ἀντικαταστάσεως πληθυσμῶν τοῦ ΟΗΕ (τῶν Rothschild) ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς τὸ ἐπέβαλαν ὡς κάτι ἀδιαπραγμάτευτον καὶ «ἀνθρωπιζτικὸ» καὶ …«ἀναγκαῖον»!!!
Τά πιστεύουμε αὐτά ἤ ὄχι;

https://www.youtube.com/watch?v=FXGk9U7-FLs

Ἀντικατάστασις Πληθυσμῶν κατ’ ἐντολὴν ΟΗΕ

Ζητᾶμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ νυχθημερὸν, ἐδῶ καὶ χρόνια, μᾶς παραμυθιάζουν μὲ κάθε λογῆς ψευδο-μπουρδολογία, ποὺ σκοπό της ἔχει τὸ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζῃ καὶ νὰ μᾶς χρονοκαθυστερῇ, νὰ ἀπαντήσουν εἰλικρινῶς γιὰ τὸ πόσοι πράγματι εἶναι οἱ νεο-ἔποικοι, μά, κυρίως, στὸ ποῦ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ αὐτὸς ὁ νέος ἐποικισμός.
Ἀναμένουμε ἀπαντήσεις ἤ ἔτσι, ἐγκυκλοπαιδικῶς τά λέμε;

Ζητᾶμε ἀπὸ αὐτούς, ποὺ δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ πλουτίσουν εἰς βάρος τοῦ δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους προμήθειες καὶ μίζες καὶ δωράκια, ἀπολαμβάνοντας πλήρη ἀσυλία γιὰ κάθε τους ἔγκλημα, νὰ παρατήσουν τὴν μάσσα τους καὶ νὰ ἀπομακρύνουν κάθε λογῆς καὶ «φιλοσοφίας» νεοταξίτικη Μ.Κ.Ο., ἀπὸ τὶς ὁποῖες κερδίζουν τὸ …παντεσπάνι τους.
Δὲν νομίζω νὰ τὰ πιστεύουμε σοβαρὰ αὐτά. Διότι ἐὰν τὰ πιστεύουμε πρέπει κατ’ ἐπειγόντως νὰ …κυτταχθοῦμε!!!

Ἡ ἀδελφή του ἐπὶ κεφαλῆς Μ.Κ.Ο..
Ἡ ἐξαδέλφη του στὸ ἵδρυμα Σόρος.
Ὁ κολλητός του κουμπάρος τοῦ Γιώργου Σόρος…
…καὶ οἱ νεοδημοκράτες περιμένουν λύση στὸ μεταναστευτικό.

Ἐὰν ὑπάρχῃ θεός, ἂς τοὺς λυπηθῇ καὶ ἂς τοὺς συγχωρήσῃ…

Θά μᾶς …«σώση» ἤ θά μᾶς ἀποτελειώση τό κούλλλιιι;;;.

Ἀκόμη καὶ σήμερα, ποὺ ἤδη ἡ Μυτιλήνη καὶ  ἡ Σάμος, καθὼς καὶ σχεδὸν ὅλα τὰ ἀκριτικά μας νησιά, μὰ κι ὁ Ἕβρος, βουλιάζουν, μόνον μπαροῦφες καὶ κενολογίες ἀκοῦμε ποὺ ἂν καὶ δὲν καθησυχάζουν, ἐν τούτοις ὅποιος ἀρνηθῇ νὰ τὶς υἱοθετήσῃ κινδυνεύει μὲ διαφόρων τύπων κι ἐπιπέδων δεινά.

Σύσσωμος ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἐὰν δὲν μετέχῃ σὲ κάποιο συμβούλιον Μ.Κ.Ο., σίγουρα ἀπολαμβάνει τὴν …«φροντίδα» κάποιων Μ.Κ.Ο..

Κι ἐνᾦ ἡ ἀντικατάστασίς μας εἶναι ὀφθαλμοφανής, ἀκόμη καὶ σὲ μικρὰ παιδιά, ἐν τούτοις γιὰ ὅλα αὐτὰ φταίει ὁ Ἐρντογάν, φταίει ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγή», φταίει ὁ πόλεμος στὴν Συρία (ποὺ ξεσπιτώνει ἀκόμη καὶ …Μπαγκλαντεσιανοὺς καὶ Νιγηριανοὺς καὶ Σομαλοὺς καὶ ὅ,τι νἆναι) ἀλλὰ οὐδέποτε φταίει ὁ Ο.Η.Ε. τῶν Rothschild, οἱ ἴδιοι οἱ Rothschild, μὲ τὶς λέσχες τους καὶ τὰ «εὐαγῆ» τους ἱδρύματα καὶ τὶς κάθε εἴδους στοές τους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη.

Δὲν θὰ ἐπιλυθῆ φίλοι μου τὸ λαθρομεταναστευτικὸ  διότι δὲν θέλει κάποιος, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ (ὑποτίθεται) ἔχουν ἐξουσία, νὰ ἐπιλυθῇ.
Ναί, θὰ ἐπιδεινωθοῦν οἱ εἰσβολὲς καὶ ἐπὶ πλέον θὰ διασκορπίζονται, μὲ ὅλο καὶ πιὸ …εὐφάνταστα σενάρια, καθαρὰ προπαγανδιαστικά, στὴν ἐνδοχώρα ὅλοι οἱ «νεοέλληνες».
Θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ τοὺς πληρώνουμε ἔως καὶ τὶς …κλανιές τους, διότι μᾶς …«ἔκαναν τὴν τιμὴ νὰ μᾶς προτιμήσουν»…

https://www.youtube.com/watch?v=HyXtOIRHyno

Καί, ἐὰν θέλετε, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δὲν ἀποσκοποῦν τόσο στὸ νὰ μᾶς ἐκτοπίσουν (ποὺ σαφῶς μᾶς ἐκτοπίζουν, σὲ κάποιον βαθμό), ὅσο στὸ νὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς μὴ ἀναστρέψιμο τό, διὰ τῆς κάθε μορφῆς προπαγάνδας καὶ  νόμου, ἐπερχόμενον νέον ἀνθρώπινον εἶδος.

Καί, τελικῶς, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε κάτι, ἀκόμη πιὸ σημαντικό. Δὲν ὑπάρχει κόμμα, ἀπόκομμα, κίνημα ποὺ νὰ θέλῃ καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ καταφέρῃ, νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἐν λόγῳ ἀπειλὴ τῶν ἰθαγενῶν τῆς Εὐρώπης. Καὶ δὲν ὑπάρχει εἶτε διότι ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐξαγορασθῆ εἶτε, ἀκόμη κι ἐὰν πράγματι θέλῃ, ἔχει ἐλάχιστες δυνάμεις γιὰ νὰ τὸ κάνῃ.
Ἀλλοῦ εἶναι ἡ λύσις καὶ δὲν εἴμαστε, ἀκόμη, ἕτοιμοι, γιὰ νὰ τὴν διακρίνουμε καὶ νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε.

Γιὰ τὴν ὤρα πάντως ἀρκούμεθα στὶς …ἐλπίδες. Ἔχουμε ἀκόμη δρόμο γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἅπαντες, τὸ τί πρέπει νὰ κάνουμε.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *