Γιά ποίους ὑδρογονάνθρακες συζητᾶμε;

Ὑποτίθεται (λέμε ὑποτίθεται, διότι μὲ αὐτὰ μᾶς ζαλίζουν τὰ μέζεα ἐδῶ καὶ δεκαετίες), ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἡ Μέση Ἀνατολὴ εἶναι κέντρο ἐπιχειρήσεων πολεμικῶν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, εἶναι -λέει- οἱ ἄφθονοι ὑδρογονάνθρακες. Καί, τελικῶς, καταλήξαμε νὰ θεωροῦμε λογικὸ κάθε εἴδους κι ἐπιπέδου δολιοφθορὰ εἰς βάρος τῶν ἐκεῖ ἰθαγενῶν, ἐφ΄ ὅσον πίσω ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπίσημα κι ἀνεπίσημα σταθερῶς ἀναγνωρίζεται, ὡς βασικὸ αἴτιον κάθε πολέμου, τὸ ποιὸς θὰ ἐλέγξῃ τοὺς ὑδρογονάνθρακες. Ἔτσι μᾶς εἶπαν.
Μά εἶναι ἔτσι; Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα…

Τώρα ἀποδεικνύεται πώς ὅλο αὐτό τό σκηνικό τῆς προπαγάνδας εἶναι πρόσχημα, ἐφ’ ὅσον οἱ ΗΠΑ καὶ ἐξουδετέρωσαν κάθε ἀντίπαλό τους, στὸ  ἐπίπεδον τῆς οἰκονομίας, μὰ καὶ ἀπέδειξαν πὼς τὸ φυσικὸ ἀέριον εἶναι ἄφθονο στὰ σκιστολιθικὰ πετρώματα. Κατ’ ἐπέκτασιν οἱ ὑδρογονάνθρακες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς σταδιακῶς καθίστανται περιττοὶ κι ἄχρηστοι.
Ἄρα; Ἔφθασε ἡ στιγμή πού θά μπορούσαμε, ἐπί τέλους, νά μάθουμε καί τά ἀληθῆ αἴτια ὅλης αὐτῆς τῆς καταστροφῆς;

(Οἱ «κοκκινίλες» παρακάτω δικές μου.)

Περισσότερο από ποτέ είναι το σχιστολιθικό αέριο που φεύγει από τις αμερικανικές ακτές για αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο οι παραγωγοί του ορυκτού καυσίμου δεν ευνοούνται ιδιαίτερα. Και τούτο γιατί οι τιμές παγκοσμίως είναι χαμηλότερες από ποτέ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του naftemporiki.gr, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει φέτος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εν μέσω περιορισμένης ζητήσεως, της εμπορικής διαμάχης με την Κίνα και της αυξήσεως των εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως στην Ευρώπη. Ωστόσο ο κυριότερος παράγοντας πιέσεως των τιμών είναι το αμερικανικό αέριο, που πέφτει με ορμή στην παγκόσμια αγορά, εξηγεί σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.
«Ήταν αναπόφευκτο. Υπάρχει πολύ απλά υπερβολικά μεγάλη προσφορά που έρχεται στην αγορά ταυτόχρονα» τονίζει στην αμερικανική εφημερίδα ο Ίρα Γιόζεφ, επικεφαλής αναλυτής της S&P Global Platts.
Στην αμερικανική αγορά τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου του φυσικού αερίου έκλεισαν την Τρίτη στα 2,202 δολάρια ανά εκατομμύριο θερμικές μονάδες. Πρόκειται για πτώση 25% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Στην ιαπωνική και κορεατική αγορά το συμβόλαιο αναφοράς έχει υποχωρήσει έως και τα 4,11 δολάρια ανά εκατομμύριο θερμικές μονάδες αυτό το καλοκαίρι, όταν πριν από ένα χρόνο ήταν πάνω από τα 11 δολάρια. Στην Ολλανδία, την χώρα- αναφοράς για τις τιμές της Ευρώπης, έχει κατρακυλήσει στα 3 δολ. από περίπου 9 δολάρια πριν από ένα χρόνο.
Και ενώ η αγορά πλημμυρίζει, εάν συνεχισθεί ο σινο-αμερικανικός εμπορικός πόλεμος οι Αμερικανοί παραγωγοί δεν θα μπορούν να διαθέσουν πια το προϊόν τους στην Κίνα. Μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα βουτιά στις τιμές.

πηγὴ

Ἤδη ἀπὸ τὸν Μάιο οἱ ἀνάγκες τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶχαν καλυφθῆ κατὰ 37%.

πηγὴ

Τὸ σκιστολιθικὸ ἀμερικανικὸ φυσικὸ ἀέριον εἶναι ἄφθονο καὶ καλύπτει τὶς ἐνεργειακὲς ἀνάγκες ὄχι μόνον τῆς Εὐρώπης, μὰ καὶ ὅλου τοῦ πλανήτου. Ἤδη οἱ ΗΠΑ ἐπέτυχαν νὰ φορτώσουν τὶς ἀποθῆκες τῶν Εὐρωπαίων καὶ αὐτοί, μὲ τὴν σειρά τους, νὰ συζητοῦν πλέον γιὰ ἐπάρκεια  σὲ ἄμεσες ἀνάγκες τους κατὰ 97-99%. Δῆλα δή… Τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλες οἱ χῶρες, λίγο ἔως πολύ, δύνανται νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τους σὲ φυσικὸ ἀέριο, ὑποχρεοῦνται τελικῶς νὰ τὸ ἀγοράζουν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ… Γιατί; Ἡγεμονία εἶναι αὐτή…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ἡ χώρα μας, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ Κύπρος, μὰ καὶ ἡ Τουρκία (ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλη ἡ λεκάνη τῆς Μεσογείου, ἀλλὰ κι ὅλος ὁ πλανήτης), εὑρίσκεται ἐπάνω (καὶ μόνον) σὲ σκιστολιθικὰ πετρώματα. Συνεπῶς, τοὐλάχιστον ἐμεῖς καὶ ἡ Τουρκία (γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ παρὰ πέρα), ἔχουμε τὴν δυνατότητα, θεωρητικῶς, μὲ χαμηλὸ κόστος νὰ εἴμαστε καὶ ἀνεξάρτητοι ἐνεργειακῶς καὶ νὰ μὴν φαγωθοῦμε μεταξύ μας. Τὸ ὅτι μᾶς προμηθεύουν εἴτε τὰ ἀμερικανὰ εἴτε τὰ ῥωσσάκια ἀποδεικνύει μεγέθη καὶ βαθμοὺς ἐξαρτήσεως τῶν κουδουνισμένων κι ὄχι ἀδυναμία δική μας.
Ποῖος λοιπόν ὁ λόγος τῆς τόσης προπαγάνδας; Ποῖος ὁ λόγος τῆς φαγωμάρας; Ποῖος ὁ λόγος, τέλος πάντων, αὐτῆς τῆς τεχνητῆς εἰκόνος πού ἔστησαν, πρό κειμένου νά μᾶς ἀπασχολοῦν μέ ἐπουσιώδη καί νά ἀδυνατοῦμε νά ἑστιάσουμε στά οὐσιώδη;

Ἐφ΄  ὅσον λοιπὸν τὸ ἕνα τέταρτο (φυσικὸ ἀέριον ἔναντι πετρελαίου, μὲ διαρκῶς αὐξητικὲς τάσεις) τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν καλύπτεται ἤδη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, τότε σιγά-σιγὰ συζητᾶμε γιὰ ἐκτοπισμὸ τοῦ πετρελαίου ἀπὸ τὶς ἐνεργειακὲς ἀνάγκες (πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ). Μὲ κόστος τέτοιο ποὺ δύναται νὰ καλυφθῇ, ἐφ΄ ὅσον οἱ τιμὲς κατρακυλοῦν διαρκῶς, ναὶ μὲν κάνει «παιχνίδι» ὁ «Ἀμερικανὸς» ἐκτοπίζοντας τὸν «Ῥῶσσο» καὶ τὸν «Ἄραβα», ἀλλὰ ἐπίσης κι αὐτὸ ποὺ μᾶς δεικνύουν προσχηματικὸ εἶναι. Καὶ εἶναι προσχηματικὸ διότι ἡ ἐπάρκεια καὶ  αὐτῶν εἶναι τέτοια, ποὺ καταντᾶ γελοῖο τὸ νὰ συζητᾶμε γιὰ τὸν μὲν καὶ τὸν δὲ ἀγωγό, ὅταν γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἕνας ὁποιοσδήποτε ἀγωγὸς ἀπαιτῶνται καὶ τεράστια κεφάλαια καὶ πολὺς χρόνος (μά, κυρίως, γιὰ νὰ …«δικαιολογηθοῦν» ἀτελείωτοι πόλεμοι!!!), ἐνᾦ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τῶν κρατῶν ἀναμένουν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ἐπάρκειά τους ποσότητες σὲ ὑδρογονάνθρακες. Ποῖος λοιπόν ὁ λόγος κι αὐτῆς τῆς παραμυθολογίας;

Κατ’ ἐμὲ πλέον λοιπὸν ὅλο αὐτὸ τὸ παραμύθι γιὰ τὰ πετρέλαια κατέῤῥευσε πλήρως ἐδῶ καὶ  καιρό.
Κατ’ ἐμὲ ἐπίσης ἔχει καταῤῥεύση καὶ  τὸ παραμύθι τῶν γεωπολιτικῶν θέσεων καὶ τοῦ ῥόλου αὐτῶν τῶν θέσεων…
Κατ’ ἐμὲ πρέπει ἀλλοῦ νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς λυσσώδους προσπαθείας τῶν «Ἀμερικανῶν» γιὰ τὸν ἔλεγχο μίας περιοχῆς τοῦ πλανήτου πού, σῦν τοῖς ἄλλοις, λόγῳ …«κλιματικῆς ἀλλαγῆς» θὰ ἔπρεπε νὰ …ἐρημοποιηθῇ πλήρως καὶ συντόμως.

Ἔτσι δέν μᾶς λέν; Αὐτά δέν ἰσχυρίζονται ὅλοι οἱ γνωστοί παπαγάλοι;
Ἤ μήπως …τυχαίως μᾶς προσέθεσαν, πέραν ὅλων τῶν ὑπολοίπων, καί «μετανάστες λόγῳ κλιματικῆς ἀλλαγῆς»;

Ἤ μήπως τυχαίως ὑπεγράφη τόν Δεκέμβριο τοῦ περασμένου ἔτους τό «σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ γιά τήν μετανάστευσιν»;
Ἤ μήπως τυχαίως μετακυλοῦν τό κόστος συντηρήσεως ὅλων αὐτῶν τῶν πληθυσμῶν πού μετακινῶνται, στίς πλάτες ἰθαγενῶν τῆς Δύσεως;
Ἤ μήπως εἶναι ἀναληθές πώς σήμερα πλέον κυβερνοῦν ἀνοικτά κι ἀπροκάλυπτα οἰ Μ.Κ.Ο. τῶν πSoro συμφερόντων καί τῶν τοκογλύφων; Τί δέν μᾶς ὁμολογοῦν;

Ἡ χαρὰ τῶν δουλεμπόρων!!!
Δῆλα δή… Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἶναι συμφερότερον νὰ μετακινηθοῦν 250-300 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἁφρικὴ πρὸς τὴν Εὐρώπη, ποὺ ἀναλογικῶς καταλαμβάνει πολὺ μικρότερες ἐκτάσεις στὸν πλανήτη, ἂν τί νὰ ἀλλάξῃ ὁ τρόπος διαχειρίσεως κι ἐλέγχου τῶν χωρῶν τους, πρὸ κειμένου ὅλοι αὐτοὶ οἱ πληθυσμοὶ νὰ ζήσουν ἀσφαλῶς κι ἀξιοπρεπῶς στοὺς τόπους τους.
Δουλευόμεθα;

Μήπως κάποιοι ἁπλῶς ἐπιχειροῦν νά ἐκκενώσουν τήν περιοχή; Κι ἐάν ναί, γιατί;

Τέλος εἶναι καιρὸς νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν εἰσήλθαμε σὲ μίαν νέα παγετώδη περίοδο ἢ ὄχι.

Πολλὴ πλημμύρα μὲ τὴν …«κλιματικὴ ἀλλαγή»!!!

Ἐὰν πράγματι ἰσχύῃ αὐτό, τότε κάποιες περιοχὲς ἀπειλῶνται σοβαρά. Ποῖες εἶναι αὐτές; Πάντως σίγουρα δὲν εἶναι οἱ περιοχὲς ποὺ καταλαμβάνουν οἱ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἂς μείνουμε ὅμως σήμερα ἔως ἐδῶ.
Τὰ ἐρωτήματα σαφῆ καί, πρὸς ὤρας, ἀναπάντητα.
Οἱ προσωπικές μου διαπιστώσεις συνοψίζονται στὶς κάτωθι προτάσεις.

  • Ἡ καλλιέργεια ἐχθρικοῦ κλίματος ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς καὶ τοὺς Τούρκους δὲν ἐξυπηρετεῖ ἐνεργειακὰ συμφέροντα ἀλλὰ κάτι ἄλλο καί, σαφῶς, ὄχι θέμα ζωτικοῦ χώρου.
  • Ὁ πόλεμος γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Συρίας δὲν γίνεται γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ τοὺς ἀγωγούς, κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ ποὺ καὶ οἰ πόλεμοι σὲ Ἰρὰκ καὶ  Ἀφγανιστὰν δὲν ἔγιναν γιὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς πόρους, μὰ γιὰ κάτι ἄλλο.
  • Τὰ -δῆθεν- πυρηνικὰ τοῦ Ἰράν, τὰ ὁποία φυσικὰ πάλι οἱ «Ἀμερικανοὶ» ἔστησαν, εἶναι μία θαυμασία δικαιολογία ἐκκαθαρίσεως τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ προστατευθοῦν οἱ ἐβραῖοι.
  • Ἡ δικαιολογία τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐνεργειακῶν πόρων κατέπεσε πλήρως.
  • Τὰ περὶ γεωπολιτικοῦ ἐλέγχου ἐπίσης παραμυθολογίες κατήντησαν.
  • Ἡ ὑπέρ-μετανάσταστευσις ἀπὸ χῶρες ποὺ ἔχουν δικό τους ἄφθονο ζωτικὸ χῶρο πρὸς χῶρες μὲ σαφῶς μικρότερο ζωτικὸ χῶρο, κάτι θέλει νὰ μᾶς δηλώσῃ.

Ἐὰν ὄμως ἰσχύουν ὅλα αὐτά, τότε ποῖος ὁ λόγος πιέσεων καί προσπαθείας ἐλέγχου αὐτῆς τῆς περιοχῆς;
Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά δοῦμε τίς πραγματικές προθέσεις τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας;
Μήπως τελικῶς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Γιά ποίους ὑδρογονάνθρακες συζητᾶμε;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν θὰ ἐπιλυθῆ τὸ λαθρομεναστευτικό… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *