Πολλὴ πλημμύρα μὲ τὴν …«κλιματικὴ ἀλλαγή»!!!

Αὐτὸ μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ νὰ τὸ προσέξουμε.
Εἶναι γεγονός.
Τὸ κακὸ βέβαια εἶναι πὼς ἀν τὶ …ξηρασίας μᾶς ἔρχεται ὁ ἕνας κατακλυσμὸς πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον.Πολὺ πλημμύρα μὲ τὴν ...«κλιματικὴ ἀλλαγή»!!!13

This slideshow requires JavaScript.

Γιάννης Νεντεδάκης

Κι ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα πλέον, κι ἐφ΄ ὅσον ὁ ἕνας κατακλυσμὸς διαδέχεται τὸν ἄλλον, ἀλλὰ κι ἐφ΄ ὅσον οὐδεὶς ἀναφέρεται στὸ ὅ,τι ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ …πνιγμὸ μᾶς ἔχουν, μᾶλλον θὰ πρέπη νὰ βροῦμε τρόπους πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσουμε βαρκοῦλες. Πολλὲς βαρκοῦλες. Ὅλων τῶν μεγεθῶν βαρκοῦλες…
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἔτσι ὅπως τὸ πηγαίνουμε σήμερα, μόνον ἐὰν καταγόμεθα ἀπὸ τὸν Δευκαλίωνα, (γιὰ νὰ διατηροῦμε συγγενικὲς σχέσεις μὲ τὸν Προμηθέα, ποὺ θεωρητικῶς θὰ μᾶς ἐνημερώση σχετικῶς)  ἔχουμε κάποιες πιθανότητες νὰ ἐπιβιώσουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Πνιγμὸς παντοῦ!!! Ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ ἔως τὰ φυσικὰ φαινόμενα. Ἡ ἐποχὴ τοῦ …πνιγμοῦ εἶναι ἡ ἐποχή μας!

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply