Γίνεται νά ἀλλάξῃ ὁ Τοῦρκος;

Καί, ἐφ’ ὅσον ξεκινήσαμε (καὶ μέσα ἀπὸ ἐδῶ) νὰ μιλᾶμε γιὰ Τούρκους, ἰδοῦ μία φωτογραφία ἀπὸ τὸ 1974, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστές.


Δείχνει τουρκικὸ μπλόκο ποὺ πυροβόλησε πολιτικὸ αὐτοκίνητο μὲ ἀμάχους, ποὺ σταμάτησε, τοὺς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες ἐξετέλεσαν ἐν ψυχρῷ….

Ὁ Τοῦρκος στρατιώτης καμαρώνει δίπλα στὸ κατόρθωμά του….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος 

(Visited 276 times, 1 visits today)
Leave a Reply