Γίνεται νά ἀλλάξῃ ὁ Τοῦρκος;

Καί, ἐφ’ ὅσον ξεκινήσαμε (καὶ μέσα ἀπὸ ἐδῶ) νὰ μιλᾶμε γιὰ Τούρκους, ἰδοῦ μία φωτογραφία ἀπὸ τὸ 1974, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστές.


Δείχνει τουρκικὸ μπλόκο ποὺ πυροβόλησε πολιτικὸ αὐτοκίνητο μὲ ἀμάχους, ποὺ σταμάτησε, τοὺς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες ἐξετέλεσαν ἐν ψυχρῷ….

Ὁ Τοῦρκος στρατιώτης καμαρώνει δίπλα στὸ κατόρθωμά του….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply