Γεωστρατηγικὲς ἀναλύσεις …μπουρδολογίας!!!

Εἶναι λυπηρὸ ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολῶνται μὲ τὰ γεωστρατηγικὰ ἀφ’ ἑνὸς νὰ μὴν γνωρίζουν ἱστορία ἀφ’ ἐτέρου νὰ μὴν παρακολουθοῦν τὰ διεθνῆ ῥεύματα.
Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων «ἀναλυτῶν» εἶναι περὶ τὰ ἰδεολογικὰ ἀμόρφωτοι καὶ περὶ τὰ ἱστορικὰ ἡμιμαθεῖς.

Οἱ ὁποῖες ἀντιλήψεις τους προέρχονται ἀπὸ τὸν στατικὸ κόσμο τοῦ διπολισμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ πολέμου, συμπεπληρωμένες, ἐλλιπῶς, ἀπὸ τὸ ἀφήγημα τῆς μονοκρατορίας τῶν ΗΠΑ (Μποῦς-Κλίντον-Μποῦς-Χουσεΐν Ὀμπάμα) καὶ ἀγνοοῦν πλήρως τὰ νέα ῥεύματα.

Μὴν τοὺς λαμβάνετε ὑπ’ ὄψιν πλὴν ἐλαχίστων.

«Ἕνας»

(Visited 279 times, 1 visits today)
Leave a Reply