Δὲν γίνεται νὰ ἐμπιστευόμεθα τὸν Τοῦρκο

Ἀπὸ τὴν Κούλα Ἀντωνίου:

Τὸ λάθος νὰ δείξουν ἐμπιστοσύνη σὲ Τοῦρκο τὸ πλήρωσαν μὲ τὴν ζωή τους οἱ:

  • Στρατιώτης Σοφοκλέους Μιχάλης ἀπὸ τὰ Κούκλια. Ἐδολοφονήθη στὶς 9-4-1976 σὲ φυλάκιο τοῦ Ἁγίου Κασσιανοῦ ἀπὸ Τοῦρκο σκοπό. Εἰσῆλθε παρὰ τὶς ἀπαγορευτικὲς διαταγὲς γιὰ νὰ προσφέρῃ τσιγάρο στὸν Τοῦρκο σκοπό.
  • Στρατιώτης Γεωργίου Χριστάκης ἀπὸ τὸ Πραστεῖο. Ἐδολοφονήθη στὶς 21-9-1982 σὲ φυλάκιο τοῦ Καιμακλίου ἀπὸ Τοῦρκο σκοπὸ χωρὶς αἰτία!
  • Στρατιώτης Τρύφωνος Τρύφων ἀπὸ τὰ Λαγουδερά. Ἐδολοφονήθη στὶς 18-12-1983 σὲ φυλάκιο τοῦ Ἁγίου Κασσιανοῦ ἀπὸ Τοῦρκο σκοπὸ χωρὶς αἰτία!!!
  • Στρατιώτης Χαραλάμους Χαράλαμπος ἀπὸ τὴν Ξυλοφάγου.
    Ἐδολοφονήθη στὶς 28-5-1988 σὲ φυλάκιο τῆς Ἀθηένου ἀπὸ Τοῦρκο Ὑπαξιωματικό. Προσέτρεξε σὲ βοήθεια γειτονικῆς οἰκογενείας στὸ σπίτι τῆς ὁποίας εἰσῆλθε ὁ Τοῦρκος Ὑπαξιωματικός.
  • Λοχίας Εὐαγόρου Εὐαγόρας ἀπὸ τὸ Παλιομέτοχο. Ἐδολοφονήθη στὶς 31-7-1988 σὲ φυλάκιο τοῦ Ἁγίου Κασσιανοῦ ἀπὸ Τοῦρκο ὁπλίτη. Εἰσῆλθε παρὰ τὶς ἀπαγορευτικὲς διαταγὲς γιὰ νὰ δώσῃ μικρὸ ῥαδιόφωνο σὲ Τοῦρκο σκοπό.
  • Στρατιώτης Κλεοβούλου Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ζακάκι. Ἐδολοφονήθη στίς 8-4-1993 σὲ φυλάκιο τῆς περιοχῆς Καιμακλίου ἀπὸ Τοῦρκο σκοπό. Εἰσῆλθε παρὰ τὶς ἀπαγορευτικὲς διαταγὲς γιὰ νὰ δώσῃ κονιὰκ σὲ Τοῦρκο σκοπό.
  • Στρατιώτης Παναγῆ Στέλιος ἀπὸ τὸ Γέρι. Ἐδολοφονήθη στὶς 3-6-1996 σὲ φυλάκιο τῆς περιοχῆς Ἁγίου Ἀνδρέα ἀπὸ Τοῦρκο σκοπό. Εἰσῆλθε παρὰ τὶς ἀπαγορευτικὲς διαταγές.

Οἱ πιὸ πάνω στρατιῶτες ἐδολοφονήθησαν ἄνανδρα ἀπὸ τοὺς Τούρκους στὴν Γραμμὴ Καταπαύσεως τοῦ Πυρὸς ποὺ λανθασμένως ὀνομάζεται διαχωριστική, κόκκινη, πράσινη ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο.

Στὰ πιὸ πάνω παραδείγματα προστίθενται καὶ ἡ δολοφονία τοῦ συνταξιούχου πυροσβέστου Πέτρου Κακουλλῆ στὴν ΓΚΠ ἀπὸ Τούρκους στρατιῶτες στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1996, ἐνῶ ἄοπλος μάζευε σαλιγκάρια.

Οἱ δολοφονίες τῶν ἀόπλων ἐπίσης διαδηλωτῶν Τάσου Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ Σολωμοῦ εἶναι γνωστὲς καὶ ἀναδεικνύουν τὴν «ἀνδρεία» ποὺ διακατέχει τοὺς Τούρκους νὰ δολοφονοῦν ἀόπλους διαδηλωτὲς καὶ στρατιῶτες .

Τρεῖς ἀπὸ τοὺς πιὸ πάνω στρατιῶτες εἰσῆλθαν στὴν οὐδετέρα ζώνη γιὰ νὰ προσφέρουν τσιγάρο ὁ ἕνας, ῥαδιοφωνάκι ὁ ἄλλος καὶ κονιὰκ ὁ τρίτος. Ὅλοι οἱ στρατιῶτες πέθαναν ἀπὸ ἀκατάσχετο αἱμορραγία ἀβοήθητοι ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι ἀπηγόρευσαν στοὺς κυανοκράνους νὰ τοὺς διακομίσουν στὸ νοσοκομεῖο.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν γίνεται νὰ ἐμπιστευόμεθα τὸν Τοῦρκο

Leave a Reply