Ἔθνος κατεδικασμένο εἰς θάνατον

Τὴν ὥρα ποὺ στὴν Κύπρο γίνεται τῆς ἀνισοῤῤοπίας τὸ κάγκελον, ἐφ΄ ὅσον σύσσωμος ἡ προσκυνημένη (φερομένη ὡς) πολιτικὴ ἡγεσία καὶ γελοιοποιεῖ καὶ λοιδωρεῖ καὶ ἀπειλεῖ τὸν 16χρονο ποὺ κατέβασε τὴν τουρκικὴ σημαία, ἐδῶ, ὅλος ὁ (φερόμενος ὡς) πολιτικὸς κόσμος πανηγυρίζει ποὺ ἐπεστράφη ἡ σημαία στοὺς εἰσβολεῖς καὶ βιαστὲς τῶν Κυπρίων.

Ὁ ἐγχώριος Τύπος χειροκροτεῖ ἀπὸ τὴν μία, τὶς ἀποφάσεις ἀναστασιάδου ἐνᾦ παραλλήλως πανηγυρίζει ἐπίσης τὴν χαρὰ τῶν ἐποίκων γιὰ τὴν βιαιότητα, μὲ τὴν ὁποία ἐσύρθη σὲ προσκύνημα ἡ οἰκογένεία τοῦ παιδιοῦ.

Παραλλήλως τελετὲς ἐπὶ τελετῶν ξεκίνησαν στὰ κατεχόμενα γιὰ νὰ παραληφθῇ ἡ σημαία, ποὺ ἐπεστράφη, ὡς ἔνδειξις ὑποταγῆς καὶ μετανοίας (!!!), ἐνᾦ ἤδη συσκέπτονται οἱ πασσᾶδες καὶ οἱ ἀγάδες γιὰ νὰ μεσολαβήσουν στὸν σουλτάνο, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τὸν πιάσῃ ἡ ἐκδικητική του μανία γιὰ νὰ ἐξαπολύσῃ τὴν ὀργή του καὶ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς γκιαούρηδες, γενικῶς καὶ εἰδικῶς,. Κύριο μέλημα σήμερα ὅλων αὐτῶν εἶναι νὰ ἀποφευχθῇ ἡ τιμωρία «ἀμάχων» μά, κυρίως, ἀναστασιάδηδων καὶ λοιπῶν κοτζαμπάσηδων καὶ προεστῶν.

Ἦταν πολὺ πιθανὸν ὁ Κατσίφας νὰ ἦταν ἔμπορος ναρκωτικῶν, ψυχωτικὸς καὶ ἀνισόῤῥοπος.
Τὸ ἴδιο, πολὺ πιθανόν, νὰ ἰσχύῃ καὶ γιὰ τὸν 16χρονο νεαρὸ ἀπὸ τὴν Κύπρο.

Οἱ ἥρωες ὅμως δὲν ἔχουν ἐλαττώματα κι ἕνα ἔθνος σὲ παρακμὴ ποὺ δὲν τιμᾶ τοὺς ἐλαχίστους ἥρωες ποὺ πλέον διαθέτει καὶ τοὺς προσάπτει ἀνθρώπινα χαρακτηριστικὰ καὶ ἀδυναμίες εἶναι καταδικασμένο σὲ θάνατο.

«Ἕνας»

Υ.Γ. Ἐπίτηδες ὑπερέβαλα γιὰ νὰ δείξω τὴν ἑλληνικὴ παληανθρωπιά!!!

Τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως φυσικὰ ἐπαναλαμβάνουν διαρκῶς πὼς «ἡ λογικὴ ἐπεκράτησε» ἐνᾦ, θριαμβευτικῶς, δημοσιεύουν σχολιάζοντας τὴν ἐπιστολὴ μετανοίας τοῦ πατρὸς ἑνὸς παιδιοῦ, ποὺ μᾶς ἀπέδειξε πὼς ἀκόμη ὑπάρχουν Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι καὶ στὴν Κύπρο.

Μίαν ἐπιστολὴ ποὺ καταφανῶς ἀποδεικνύει πὼς ἡ οἰκογένεια τοῦ παλληκαριοῦ ἐξεβιάσθη καὶ ἐπιέσθη τόσο, ὅσο νὰ μὴν τολμήσῃ νὰ πράξῃ διαφορετικῶς.

Εὐτυχῶς δῆλα δὴ ποὺ τὸ «μεταξὺ Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων θετικὸ κλίμα συνεννοήσεως καὶ φιλίας, δὲν διεταράχθη». Ἐν ὀλίγοις ἐπεχείρησαν ἅπαντες νὰ μᾶς πείσουν πὼς ἐμπρὸς στὴν διπλωματία, στοὺς μάνατζερς, στὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν, κάποια θερμοκέφαλα πιτσιρίκια βλάπτουν καὶ πρέπει νὰ τὰ λειώσουν σὰν σκουλήκια γιὰ παραδειγματισμό. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς ἔπραξαν.

Ὅμως τελικῶς, σὲ ἀρκετοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, γεννῶνται διάφορα ἐρωτήματα ποὺ παραμένουν, δυστυχῶς, ἀναπάντητα. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ θέμα τοῦ τίτλου, ποὺ ὡς διαπίστωσις πλέον, μᾶς πνίγει. «Ἔθνος κατεδικασμένο εἰς θάνατον»… Αὐτὸ καταντήσαμε…
Καί, δυστυχῶς μας, πολὺ δυστυχῶς μας, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῆ, δὲν ὑπάρχει πίσω ἀπὸ τὸ «δὲν μοῦ ἀρέσει» ἀρκετὸ σθένος γιὰ νὰ ἀνατρέψῃ τὴν πορεία μας πρὸς τὴν ἄβυσσο…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ θλίψις καὶ ὁ πόνος καὶ ἡ πίκρα δὲν φουντώνουν λόγῳ τῆς γλοιώδους (φερομένης ὡς) ἐξουσίας, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἐκκοφαντικῆς σιωπῆς αὐτῶν ποὺ θὰ ἤθελαν, μὰ δὲν ἀντέχουν, νὰ ἐκστομίσουν κάτι ἀντίθετο μὲ τὴν «γραμμὴ» ποὺ χαράζουν τὰ (φερόμενα ὡς) ἀφεντικὰ τοῦ πλανήτου.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply