Ἡ ἀρχαιολογία τῶν νομισμάτων

Τὴν Κυκλικὴ κατασκευὴ στὸ πίσω μέρος τοῦ νομίσματος, τὴν ὀνόμασαν οἱ Ρωμαῖοι CLOACINA, ποὺ θὰ πῆ καθαρτήριο! Τέτοιο ἦταν ἕνας μυητικὸς χῶρος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἁπλῶ ἡ κυκλικὴ δεξαμενὴ ἢ καὶ ὁ περίβολος ὁλοκλήρου του ἱεροῦ. Οἱ ἱέρειες παροῦσες, τὰ σκαλοπάτια ποὺ φέρνουν τοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ καὶ πίσω ὁ πύργος πηγὴ φωτός.

Θά μποροῦσε ἄραγε αὐτό τό νόμισμα τοῦ 42 π.Χ. νά περιγράφῃ τὸ μνημεῖο τῆς Ἀμφιπόλεως; Ὁ νομισματοκόπος MUSSIDIUS LONGUS, ἐδραστηριοποιήθη στήν Ἀμφίπολη; Γιατί ὁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΣ εἶναι ἐμπρός στό νόμισμα; Τί σύνδεσις ὑπάρχει; Γιατί ἐπικαλεῖται ΟΜΟΝΟΙΑ (CONCORDIA) διά τῆς ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ὁ ἴδιος νομισματοκόπος;

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply