Δέν γουστάρουν νά ἰσλαμοποιηθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι;

Ὅταν δικτατορικές, ἀργυρώνυτες μειοψηφίες παριστάνουν τοὺς «εὐαισθήτους δημοκράτες», ἐσέναν σὲ ἔχουν χ@σμένο πατόκορφα…»

Οὐδεὶς Πολίτης θέλει νὰ ἰσλαμοποιηθῇ ἡ Εὐρώπη.
Οἱ Κούληδες, οἱ Τσίπρες καὶ Ἀβρααμόπουλοι τοῦ Σόρος, ἁπλῶς ἐκτελοῦν ἐντολὲς «ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ἐπάνω»…

Ἀντιγράφω ἀπὸ  τὴν Ἐλίνα Σκαρπαθιώτου

Κῦττα ἐδῶ κάτι ἐνδιαφέροντα εὐρήματα ποὺ βγαίνουν στὸ φῶς:

τὸ διεθνοῦς φήμης ἰνστιτοῦτο ἐρευνῶν Pew ἔκανε διεθνῆ ἔρευνα σὲ πολῖτες ἀπὸ μίαν σειρὰ ἀπὸ χῶρες ἐρωτῶντας ἐὰν ἐπιθυμοῦν τὴν παραμονὴ παρανόμων μεταναστῶν στὴν χώρα τους.
Καὶ στὴν Γερμανία τὸ ποσοστὸ τοῦ κόσμου ποὺ ἐπιθυμοῦν ἀπέλαση τῶν παρανόμων μεταναστῶν ἀγγίζει τὸ 73%!!!

Ἡ καρα-ἐκπληξάρα ἔρχεται βέβαια ἀπὸ τὴν Σουηδία, ὅπου τὸ ποσοστὸ τοῦ κόσμου ποὺ ἐπιθυμοῦν ἀπελάσεις παρανόμων μεταναστῶν εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο. 73% κι ἐκεῖ!!! Τρεῖς στοὺς 4!!!!

Σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἡ πολυπολιτισμικὴ Ὀλλανδία μὲ 72%!!!

Κῦττα νὰ δῇς ποὺ οὔτε Καρόλες, οὔτε Γκρέτες μποροῦν τελικὰ νὰ ἐγκεφαλοπλύνουν τὸν κόσμο ποὺ ἀρχίζει νὰ καταλαβαίνῃ ποῦ πάει τὸ πράγμα…

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν τὸ συζητᾶμε. 86% τὸ ποσοστό. Ἀλλά ποιός μᾶς χέζει ἐμᾶς;, θὰ μοῦ πῆς…

Τὸ «οὐδεὶς Πολίτης» ἀφόρα στὸν πληθυσμὸ ποὺ ὑπῆρχε πρὶν τὸν ἐποικισμό.
Στὸ 25% οἱ ψηφίσαντες εἶναι ἔποικοι καὶ χαρτζηλικωμένοι ΜΚΟδουλοι, καθὼς φυσικὰ καὶ ὁ κύκλος τους…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Δέν γουστάρουν νά ἰσλαμοποιηθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι;

Leave a Reply