Λαμβάνουν τὴν (πολὺ) ἀνιούσα τὰ καύσιμα

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίθεση στὶς πετρελαιοπηγὲς τῆς AMCO στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἐπειδὴ διαπιστώνω πὼς στὸν ἑλληνικὸ τύπο δὲν ὑπάρχει ἡ ἀνάλογος πληροφόρησις, ἐνῶ στὸν ξένο τύπο οἱ ἀναφορὲς στὶς ἐπιπτώσεις εἶναι πιὸ ἀναλυτικές, ἂς σᾶς μεταφέρω μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἀναφερονται.

Πέραν ἀπὸ τοὺς ὑπαρκτοὺς φόβους γιὰ μία γενικοτέρα ξαφνικὴ ἀνάφλεξη στὴν περιοχή, νὰ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας πὼς ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ Σαββατοκύριακο τὰ χρηματιστήρια καὶ οἱ «ἀγορὲς» εἶναι κλειστές, ἀπὸ σήμερα ἡ τιμὴ τῶν καυσίμων θὰ πάρη τὴν…ἀνιούσα.

Ὅποτε, γιὰ ἀρχή, μία ἐπίσκεψις στὰ πρατήρια σήμερα ἴσως νὰ ἀποδειχθῇ μία πολὺ ἔξυπνος κίνησις, γιὰ καθαρὰ προσκαίρους ὅμως λόγους, ἐφ’ ὄσον δὲν γνωρίζουμε πόσο περισσότερο θὰ κρατήση αὐτὴ  ἡ νέα κατάστασις.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply