Θὰ ἦταν καλὸ νὰ μιμηθοῦμε τοὺς Κούρδους

Πολλοί, βλέποντας τὸ ἄδειασμα τῶν Κούρδων ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, λὲν (καὶ πολὺ σωστά), ὅτι αὐτὸ θὰ πρέπη νὰ ἀποτελῇ ἕνα καλὸ μάθημα καὶ γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ἐπενδύουμε μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν συμμαχικὴ σχέση μας μὲ τὶς ΗΠΑ χωρὶς ὅμως ἐμφανῆ ἀνταλλάγματα.

Ἐκεῖνο ποὺ δὲν λὲν ὅμως καὶ τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν διαφορά τους ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι, ὅτι οἱ Κοῦρδοι εἶναι ἕνας λαὸς ποὺ εἶναι ἕτοιμος νὰ πολεμήσῃ καὶ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ πεθάνῃ γιὰ τὴν ἐλευθερία του, ἐνῶ ἐμεῖς εὑρισκόμεθα σὲ ληθαργικὴ ἀφασία. Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν πατρίδα ποθοῦν νὰ ἀποκτήσουν μία. Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε πατρίδα, ἔχουμε τὸ βίτσιο νὰ τὴν καταστρέφουμε καὶ τὴν πολυτέλεια νὰ εἴμαστε ἐθνομηδενιστές.

Ἐμεῖς, σὲ ἀντίθεση ἀπὸ αὐτούς, ἂν καὶ πιὸ ἰσχυροὶ ἀπὸ ἐκείνους, σκεπτόμεθα τὰ «καζᾶν-καζᾶν» καὶ τὶς συμφωνίες, ἤ, στὴν καλλιτέρα περίπτωση, νὰ ἔλθουν Ἀμερικανοί, Γάλλοι καὶ Αἰγύπτιοι νὰ πολεμήσουν γιὰ ἐμᾶς, ἢ νὰ μᾶς δώσῃ τὴν Πόλη τὸ ξανθὸ γένος.

Αὐτοί, ἴσως νικηθοῦν μετὰ ἀπὸ σκληρὲς καὶ ἄνισες μάχες μὲ τὸ τουρκικὸ κτῆνος.
Ἐμεῖς, ἔχουμε τὴν πρόθεση νὰ ὑποταχθοῦμε χωρὶς νὰ πέσῃ μία τουφεκιά…..

Αὐτοὶ εἶναι ἠθικὰ ζωντανοί.
Ἐμεῖς πεθαμένοι….

Ἂν εἶναι νὰ κλάψουμε γιὰ κάποιον, ἂς κλάψουμε γιὰ ἐμᾶς καὶ ὄχι γιὰ ἐκείνους…

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply