Οὐράνιοι Πολεμιστὲς

Ὁ οὐρανὸς τῶν ἀρχαίων εἶχε ἑπτὰ οὐράνια σώματα ὁρατά. Τὸν ΗΛΙΟ, τὴν ΣΕΛΗΝΗ, τὴν ΑΦΡΟΔΙΤΗ, τὸν ΑΡΗ, τὸν ΕΡΜΗ, τὸν ΔΙΑ καὶ τὸν ΚΡΟΝΟ. Τὰ βλέπουμε παραστατικά, στὸ νόμισμα τοῦ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ τῆς Ἀμφιπόλεως (ΚΑΣΤΑΣ). Αἰῶνες νωρίτερα βέβαια, ἀποτυπώθηκαν αὐτὰ σὰν προσφώνηση στὸν δίσκο τῆς ΦΑΙΣΤΟΥ (Ω ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙ)!

Οἱ Μακεδόνες ὑπῆρξαν ταὐτισμένοι μὲ τὴν Οὐράνια λατρεία καὶ εὔχοντο τὴν Οὐρανία προστασία, μιᾶς καὶ ἡ κλασσικὴ Μακεδονικὴ ἀσπὶς ἦταν ἀναπαράστασις τοῦ ΟΥΡΑΝΟΥ! Ὑπῆρξαν βέβαια κάποιες παραλλαγές, ποὺ ὅμως ὅλες παρέπεμπαν ἐκεῖ. ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ λοιπὸν οἱ Μακεδόνες, μὲ τὴν ἀσπίδα τους νὰ προσθέτῃ δέος στοὺς ἀντιπάλους τους.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply