Δύο κορίτσια, δύο πραγματικότητες…!!!

Greta Thunberg.

Τὸ κοριτσάκι πιόνι τῶν νεοταξιτῶν καὶ τοῦ George Soros «τὰ χώνει ὀργισμένη» στοὺς ἰσχυροὺς τῆς Γῆς, στὴν σύνοδο τοῦ ΟΗΕ.
Ἀπὸ τὸ βῆμα, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, δίχως ὁποιονδήποτε, ἀπολύτως κίνδυνο.
Γίνεται παγκόσμιος προσωπικότης, ἁγιοποιεῖται, προτείνεται γιὰ Νόμπελ καὶ πάει στὸ ζεστό της σπιτάκι.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ahed Tamimi.

Τὸ κοριτσάκι ἡρωΐς τῆς Παλαιστίνης σηκώνει τὴν μικρὴ γροθιά της στὸν ἀμείλικτο ἐχθρὸ καὶ χαστουκίζει στὰ ἴσα Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες.

Στὴν πρώτη γραμμή, μὲ ἄμεσο κίνδυνο, στὴν καλλιτέρα νὰ συλληφθῇ, στὴν χειροτέρα νὰ φάῃ μίαν γεμιστήρα ἰσραηλινὲς σφαῖρες στὴν κοιλιά.
Οὐδεὶς τὴν προβάλλει, δαιμονοποιεῖται, προτείνεται γιὰ δικαστήριο καὶ πάει στὸ παγωμένο κελλὶ μίας ἰσραηλινῆς φυλακῆς.
Βρεῖτε τὶς διαφορές….

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 216 times, 1 visits today)
One thought on “Δύο κορίτσια, δύο πραγματικότητες…!!!

Leave a Reply