Δύο κορίτσια, δύο πραγματικότητες…!!!

Greta Thunberg.

Τὸ κοριτσάκι πιόνι τῶν νεοταξιτῶν καὶ τοῦ George Soros «τὰ χώνει ὀργισμένη» στοὺς ἰσχυροὺς τῆς Γῆς, στὴν σύνοδο τοῦ ΟΗΕ.
Ἀπὸ τὸ βῆμα, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, δίχως ὁποιονδήποτε, ἀπολύτως κίνδυνο.
Γίνεται παγκόσμιος προσωπικότης, ἁγιοποιεῖται, προτείνεται γιὰ Νόμπελ καὶ πάει στὸ ζεστό της σπιτάκι.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ahed Tamimi.

Τὸ κοριτσάκι ἡρωΐς τῆς Παλαιστίνης σηκώνει τὴν μικρὴ γροθιά της στὸν ἀμείλικτο ἐχθρὸ καὶ χαστουκίζει στὰ ἴσα Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες.

Στὴν πρώτη γραμμή, μὲ ἄμεσο κίνδυνο, στὴν καλλιτέρα νὰ συλληφθῇ, στὴν χειροτέρα νὰ φάῃ μίαν γεμιστήρα ἰσραηλινὲς σφαῖρες στὴν κοιλιά.
Οὐδεὶς τὴν προβάλλει, δαιμονοποιεῖται, προτείνεται γιὰ δικαστήριο καὶ πάει στὸ παγωμένο κελλὶ μίας ἰσραηλινῆς φυλακῆς.
Βρεῖτε τὶς διαφορές….

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δύο κορίτσια, δύο πραγματικότητες…!!!

Leave a Reply