Δὲν ξέρουμε ἐμεῖς νὰ κάνουμε …σωστὲς δουλειές ὅπως ὁ Λάτσης!!!

Ἡ θυγατρικὴ τῆς Lamda Development τοῦ Λάτση, Lamda Olympia, ἔχει στὴν ἰδιοκτησία της τὸ χρυσοφόρο καὶ -πιὸ αὐθαίρετο δὲν γίνεται- Mall στὸ Μαρούσι.

Τί σημαίνει Λάτσης εἴπαμε;

Ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Καθημερινή», ἡ ὑπόθεσις «νομιμοποιήσεως» τοῦ χρυσοφόρου ἐμπορικοῦ κέντρου The Mall εἶχε μετατραπῆ σὲ πεδίο ἀντιπαραθέσεως ἀνάμεσα στὴν Lamda, τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα καὶ τὸν Δῆμο Ἁμαρουσίου, μὲ τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος σὲ ῥόλο διαιτητοῦ. Ἡ ἱστορία ξεκίνησε τὸ 2014, ὅταν τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκύρωσε τὸ ῥυμοτομικὸ σχέδιο τῆς περιοχῆς (ἄρα καί, ἐμμέσως, τὶς οἰκοδομικὲς ἄδειες ποὺ εἶχαν ἐκδοθῆ σὲ αὐτό), ἐκτιμῶντας ὅτι δὲν ὑπῆρξε ὁποιαδήποτε ἐκτίμησις τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ θὰ εἶχε ἡ ἀνέγερσις ἑνὸς ἐμπορικοῦ κέντρου (μὲ πολὺ ὑψηλὸ συντελεστὴ) στὴν παρακειμένη περιοχὴ ἀμιγοῦς κατοικίας ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρυτέρα περιοχή.

Ὡς μέσον γιὰ τὴν «νομιμοποίηση» ἐπελέγη μία μᾶλλον παράδοξος λύσις, ὁ ἐκ τῶν ὑστέρων ὑπολογισμὸς τῶν ἐπιπτώσεων (μέσῳ τῆς ἐκπονήσεως στρατηγικῆς μελέτης περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων) καὶ ἡ κατάθεσις ἑνὸς νέου εἰδικοῦ χωρικοῦ σχεδίου (μία πολεοδομικὴ «ὀμπρέλα») ποὺ θὰ ἐξισοῤῥοποῦσε τὴν πολεοδομικὴ ἐπιβάρυνση μέσῳ τῆς δημιουργίας ἑνὸς νέου, μεγάλου κοινοχρήστου χώρου. Ὅμως, ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Καθημερινή», ἡ Lamda ἐπεδίωκε νὰ ἀναλάβῃ ὁ Δῆμος Ἁμαρουσίου τὸ κόστος ἀπαλλοτριώσεως τοῦ χώρου αὐτοῦ (ποὺ στὸ μεγαλύτερο μέρος του ἀνῆκε στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ξεκινήσῃ ἡ σύγκρουσις.

πληροφορίες ἀπὸ «καθημερινή».

Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι ἀπὸ τὰ θεμέλια μέχρι τὴν κορυφὴ αὐθαίρετο, ἔχει καταπατήση τὰ πάντα, τὸ ὕψος δομήσεως εἶναι ἐκτὸς ὁποιουδήποτε ὁρίου καὶ ὅσο κι ἐὰν τὸ …ἀνεβάπτισε ὁ Βενιζέλος «στρατηγικὴ ἐπένδυση», τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ μονιμοποιήσῃ αὐτὸ τὸ οἰκοδομικὸ ἔκτρωμα.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ εὑρέθη «λύσις» καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπεφάσισε ὅτι θὰ τὸ κάνουν νόμιμο, ἐὰν δίπλα ἀπὸ τὸ Mall, στὰ καταπατημένα, φτιάξῃ τὸ ἐμπορικὸ καὶ ἕνα πάρκο δημόσιο, γιὰ νὰ μὴν γκρινιάζουν οἱ γείτονες καὶ χαλοῦν τὰ ψώνια τῶν πελατῶν ἀπὸ τὴν μουρμούρα.

«Οὐδὲν πρόβλημα», λέει ἡ Lamda, νὰ φτιαχθῇ, ἀλλὰ τὸ κόστος κατασκευῆς νὰ τὸ πληρώσῃ ὁ Δῆμος Ἁμαρουσίου.

Η Lamda Development εἶναι ἡ ἑταιρεία τοῦ Λάτση ποὺ θὰ φτιάξη στὸ Ἑλληνικὸ τὸν «νέο Παρθενῶνα», σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ ἀναπτύξεως, Ἀδωνι Γεωργιάδη.
Καί, γιὰ νὰ φτιαχθῇ αὐτό, θέλει δάνειο ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες.

Γιατὶ ἔτσι γίνονται οἱ σωστὲς δουλειὲς στὴν τελευταία σοβιετικὴ δημοκρατία τῆς Εὐρώπης, φτωχομπινεδες φίλοι μου. Δὲν βάζουν λεφτὰ ἀπὸ τὴν τσέπη τους ῥέ… Πάρετέ το εἴδηση…

Ζάβαλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν ξέρουμε ἐμεῖς νὰ κάνουμε …σωστὲς δουλειές ὅπως ὁ Λάτσης!!!

Leave a Reply