Ὧρες ἀπελευθερώσεως τῶν Ἀθηνῶν;

12 Ὀκτωβρίου 1944.
Ἀποχώρησις τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα!

Ἐλευθερία, λίγο πρὶν νὰ ξεσπάσῃ ἡ μεγάλη καταιγὶς τῶν Δεκεμβριανῶν.

Ἰσχυρίζονται μερικοί, σίγουρα καλῶς ἐννοοῦντες, «ἐὰν ἡ κυβέρνησις ἔδιδε ἀμνηστία σὲ ὅλους μετὰ τὸ τέλος τῶν Δεκεμβριανῶν καὶ τὴν Συμφωνία τῆς Βάρκιζας, δὲν θὰ ξεσποῦσε ἡ Λευκὴ Τρομοκρατία, δὲν θὰ ἀνέβαιναν στὸ βουνὸ οἱ πρῶτοι ἀντάρτες τοῦ ΚΚΕ, καὶ δεν θὰ ἀκολουθοῦσε ὁ «Ἐμφύλιος»».

Ἀπαντῶ ἑγώ:

Ἐὰν εἶναι νὰ κάνουμε ὑποθέσεις ἐκ τῶν ὑστέρων, γιατί νά μήν ποῦμε: «ἐὰν τὸ ΚΚΕ ἐφέρετο πατριωτικά, καὶ δὲν προκαλοῦσε τὸν Κατοχικὸ Ἐμφύλιο Πόλεμο ἐναντίον ὅλων τῶν ἄλλων Ὀργανώσεων ἐκτὸς ΕΑΜ καὶ ΕΛΑΣ καὶ τὴν Κόκκινη Τρομοκρατία τοῦ 1943-44, μὲ τὶς δολοφονίες χιλιάδων ἀμάχων καὶ τὴν φυλάκιση δεκάδων χιλιάδων σὲ Στρατόπεδα Κρατουμένων, δὲν θὰ ἀκολουθοῦσε Λευκὴ Τρομοκρατία, οὔτε θὰ εἶχαν γίνῃ Τάγματα Ἀσφαλείας στὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα τὸ 1944, οὔτε θὰ χρειαζόταν νὰ ἔλθουν οἱ Βρεταννοὶ στὴν Ἑλάάδα μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν».

Μπουγᾶς Ἰωάννης

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply