Φανταστικὸ σενάριον ἀσυμμέτρου πολέμου

Φανταστικὸ σενάριο ἀσυμμέτρου πολέμου, ποὺ ὅμως προηγεῖται τῆς ἐνάρξεως κανονικοῦ πολέμου καὶ ἀφορᾶ σὲ φανταστικὸ κράτος τοῦ τρίτου κόσμου καὶ τὸν ἐπιθετικὸ γείτονά του.

  • 1) Μαζικοὶ ἐμπρησμοὶ μὲ 250 πυρκαϊὲς ταὐτοχρόνως ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Κατὰ προτίμηση κοντὰ σὲ οἰκισμούς, σὲ στρατόπεδα καὶ σὲ ἐγκαταστάσεις ἀεραμύνης.
  • 2) Ἐξεγέρσεις σὲ hot spot. Κλείσιμο Ἐθνικῶν Ὁδῶν, δημιουργία μποτιλιαρίσματος χιλιομέτρων, καὶ πρόκλησις κορεσμοῦ στοὺς κυρίους ὁδικοὺς ἄξονες, ὥστε πυροσβεστική, ἀστυνομία καὶ στρατὸς νὰ μὴν μποροῦν νὰ μετακινηθοῦν γρήγορα καὶ ἔγκαιρα.
  • 3) Ἐπιθέσεις καὶ ἐπιδρομὲς ἀπὸ «ἐπενδυτὲς» ποὺ εὑρίσκονται σὲ πολὺ μεγάλους ἀριθμοὺς σὲ νησιὰ καὶ ἔχουν αὐτοσχέδιο ὁπλισμὸ μὰ καὶ ἀφθόνους μαχίμους ἄνδρες.
  • 4) Ἀντάρτικο πόλεως κατὰ ἀστυνομικῶν τμημάτων, ἀπὸ ὀργανωμένες κοινότητες μισθωμένων παρακρατικῶν καὶ ψευδοαναρχικῶν.

Πρώτη φάσις:
Ἐκκίνησις σεναρίου 2:00 τὴν νύκτα, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὴ ἡ χρήσις πτητικῶν κατασβεστικῶν μέσων. Τὸ ξημέρωμα ὅλη ἡ χώρα καίγεται.

Δευτέρα φάσις: 
Ἐξέγερσις τὰ ξημερώματα, κλείσιμο ὁδῶν, ἐπιθέσεις.

Τρίτη φάσις:
Δημιουργία θερμοῦ ἐπεισοδίου ἀπὸ τὸν ἐπιθετικὸ γείτονα, ποὺ ἔως τώρα ἐνορχηστρώνει τὶς πρῶτες δύο φάσεις καὶ πρόκλησις ἀφορμῆς γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση.
Ἐπίτευξις τετελεσμένου καὶ ΑΝΣΚ, ἔλεγχος Νήσων καὶ διαφιλονικουμένης περιοχῆς ΑΟΖ, ἐπικύρωσις τῶν τετελεσμένων μὲ συνθήκη εἰρήνης μὲ τὴν ἀρωγὴ τρίτων δυνάμεων ποὺ προτείνουν κατάπαυση πυρὸς καὶ ἀποδοχὴ τῶν ὅρων τῆς εἰρήνης.

Προσοχή:
Τὸ παραπάνω ἀποτελεῖ φανταστικὸ σενάριο.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Στὴν δική μας χώρα δὲν συμβαίνουν αὐτά, παρὰ μόνον κάτι ἄλλα, σὲ ἐπίπεδον …τρομοκρατίας. 

Ἔνοπλος εἰσέβαλε στὴν Θεσσαλονικη στὸ θέατρο τῆς Μονῆς Λαζαριστῶν τραυματίζοντας ἑβδομῆντα ἄτομα. Τριάντα ἀπὸ τὰ θύματα τῆς ἐπιθέσεως ἐτραυματίσθησαν σοβαρά.
Στὸ σημεῖο σπεύδουν ἄμεσα Ἀστυνομία, Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Πολιτικὴ Προστασία.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Αὐτὸ ἦταν τὸ σενάριο ἀσκήσεως ποὺ ἐπραγματοποιήθη στὸ πλαίσιο τοῦ 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικῶν Λοιμώξεων καὶ τοῦ 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τραύματος καὶ Ἐπειγούσης Χειρουργικῆς ποὺ διεξάγονται στὴν Θεσσαλονίκη.

Κάποτε οἱ ἀσκήσεις ἀφοροῦσαν τροχαία, σεισμοὺς καὶ αἱματηρὲς συμπλοκὲς σὲ καυγάδες, ὅμως οἱ ἐποχὲς ἀλλάζουν, ὁ πολυπολιτισμὸς ἔρχεται καὶ πρέπει νὰ συνηθίζουμε καὶ νὰ ἑτοιμαζόμεθα γι’ αὐτὰ ποὺ φέρνει μαζύ του.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

(Visited 323 times, 1 visits today)
Leave a Reply