Ὥρα νά …σφραγισθῇ ἡ «λέσχη τῆς ἀπάτης»;

Τὴν κλείνουν τὴν «Λέσχη τῆς Ἀπάτης»!!!
(καὶ μαμῶ τὶς ἐργάρες…)

Σιγούλια, σιγούλια, οἱ Γερμανοί…
(Στὸ Ἑλλαδιστὰν ἀκόμην γουργουρίζουν οἱ μίζες…)

Ἀντιγράφω ἀπὸ Μιχάλη Χατζῆ:

Τὸ ἀνακοινωθὲν τέλος αὐτῆς τῆς ἀγορᾶς, ποὺ ἐτροφοδοτήθη τεχνητὰ ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων, ᾡδήγησε σὲ περικοπὲς θέσεων ἐργασίας καὶ σὲ ἔντονες χρεωκοπίες στὸν τομέα τῆς αἰολικῆς ἐνεργείας, ἰδιαίτερα στὴν Γερμανία, γιὰ τὶς ὁποῖες ὑπάρχει ἐλαχίστη συζήτησι στὴν Γαλλία.

Ὁ τρίτος γερμανικὸς κατασκευαστὴς ἀνεμογεννητριῶν, Senvion, μόλις ἐκκαθαρίσθη τὸν Σεπτέμβριο τοῦ τρέχοντος ἔτους καὶ ἐπωλήθη.

Τὸ τμῆμα κατασκευῆς ἀνεμογεννητριῶν τῆς Siemens ἀνεκοίνωσε τὴν κατάργηση 2.700 θέσεων ἐργασίας ὅταν ἡ δανεζικὴ ἑταιρεία παραγωγῆς αἰολικῆς ἐνεργείας Vestas ἀνεκοίνωσε πρὶν ἀπὸ μία ἑβδομάδα τὴν ἀπομάκρυνση 600 θέσεων ἐργασίας στὴν Γερμανία καὶ τὴν Δανία στὰ ἐργοστάσια ἀνεμογεννητριῶν.

«Τὸν ἤπιαν» οἱ αἰολικάδες στὴν Ἄρτα!!!

Μεθόδευσαν οἱ αἰολικάδες μὲ τὸ τοπικὸ Δασαρχεῖο (ἄχ…αὐτοὶ οἱ δασάρχες, ἡ γάγγραινα τῆς Ἑλλάδος…) αὐτὸ νὰ βγάλῃ ἀπόφαση «κουτουροῦ» περὶ «δημοσίου ἐκτάσεως» ἰδιωτικοῦ χώρου τῶν ἀνθρώπων. Κι ὕστερα ἔβαλαν τοὺς «προθύμους μπάτσους» νὰ συλλάβουν (μὲ τὸ πρόσχημα τῆς «αὐτοδικίας») τοὺς κατοίκους ποὺ ἀπηγόρευαν τὴν διέλευση καὶ ἐγκατάσταση αἰολικῶν στὶς πατρογονικὲς ἰδιοκτησίες τους.

Ὅλη αὐτὴ ἡ «παρεούλα» ἐξευτελίσθη στὸ δικαστήριο, καθὼς αὐτὸ ἀπεφάνθη πὼς «δὲν ἔχει ἁρμοδιότητα τὸ Δασαρχεῖο νὰ κρίνῃ κληρονομικὰ δικαιώματα»!
(Πλάκα θὰ εἶχε ὅλος αὐτὸς ὁ ἑσμὸς τῆς πλευρᾶς τῶν ἐναγόντων (αἰολικάδες, δασικοί, μπάτσοι, παρατρεχάμενοι) νὰ κάθονταν στὸ σκαμνὶ γιὰ «σύσταση συμμορίας μὲ σκοπὸ τὸ ἄνομο κέρδος»…

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν Κατερίνα Σακκᾶ:

Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν δύο ὧρες συζήτηση τὸ δικαστήριο Ἄρτης ἀπεφάσισε ὅτι εἶναι ἀναρμόδιο γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ ὅποτε ἡ δίκη ἐπὶ τοῦ ποινικοῦ, ἐὰν διαπράχη αὐτοδικία, ἀνεβλήθη ἐπ’ ἄπειρον.
Ἡ εἰσαγγελεὺς τῆς ἕδρας ἐτόνισε στὴν αἰολικὴ ἑταιρεία ΓΕΡΑΜΠΗ ΑΕ ὅτι

1) τὸ δικαίωμά της κυριότητος δὲν χάνεται ποτὲ καθὼς προέρχεται ἀπὸ ἀγορὰ καὶ διαδοχικὴ κληρονομιά,
2) Ἔχουμε ἀνάλογα/πανομοιότυπα περιστατικὰ στὸν Νόμο Ἄρτηςς
3) εἶναι ἀναρμόδιο τὸ Δασαρχεῖο γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακό.

Ἡ ἑταιρεία ἐπέμενε νὰ μάθῃ τί θὰ κάνη τὴν Δευτέρα, ἐὰν θὰ ξεκινήσουν τὰ ἐκσκαφικα μηχανήματα, καὶ ἡ ἀπάντησις ἦταν σαφῶς ΟΧΙ.
Ἐπέμενε ἐπίσης νὰ δεσμευθῇ ὁ δικηγόρος μας ὅτι τὴν Δευτέρα θὰ καταθέση ἀσφαλιστικὰ μέτρα νομῆς. Αὐτὸ δὲν ἔχει ξαναγίνη!!! Αὐτοὶ ἐνόμιζαν ὅτι ὁ Συνεταιρισμὸς θὰ κατέθετε ἀσφαλιστικὰ μέτρα στὸν βρόντο…. δὲν κατάλαβαν ὅτι τοὺς περιμένει νὰ κάνουν τὴν ἀνοησία/βλακεία νὰ περάσουν ἔστω καὶ μισὸ ἑκατοστὸ πέραν ἀπὸ τὰ σύνορα καὶ νὰ μποῦν στὶς δικές του ἐκτάσεις!!!

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὥρα νά …σφραγισθῇ ἡ «λέσχη τῆς ἀπάτης»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὥρα νά …σφραγισθῇ ἡ «λέσχη τῆς ἀπάτης»; -

Leave a Reply