Θά …«λιβανοποιηθῆ» (καί) ἡ Αἰθιοπία;

Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς παλαιοτέρους, ἡ Αἰθιοπία ἦταν ἕνα φιλικὸ χριστιανικὸ ἔθνος στὴν Ἀφρική, ποὺ εἶχε αὐτοκράτορα τὸν Χαϊλὲ Σελασιέ.
Μάλιστα ἦταν καὶ ἰδιαίτερο, μιᾶς καὶ ἦσαν κόπτες χριστιανοί, ἤ κάτι τέτοιο τέλος πάντων, συγγενές.
Εἴχαμε μάλιστα καὶ τὴν πλατεία Ἀβυσσηνίας, ὅπου ἐστάυλιζαν τὰ ἄλογά τους οἱ ἀκόλουθοι τοῦ αὐτοκράτορος, σὲ κάποιαν προπολεμικὴ ἐπίσκεψη.

Διάβασα κάπου, ὅτι ὁ βραβευμένος πρωθυπουργὸς λέγεται Ἀχμὲντ καὶ εἶναι μουσουλμάνος.
Ἀνάλογο ἱστορία ὅμως ἐνθυμούμεθα, ὁμοίως ἐμεῖς οἱ κάπως παλαιότεροι, γιὰ τὴν χριστιανικὴ πλειοψηφία τοῦ Λιβάνου.
Δὲν εἴμαστε βέβαια καὶ τόσο γέροι κι ὅμως στὴν ζωή μας, σταθερὲς ἀνετράπησαν.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε κάτι θέλω νὰ πῶ καὶ δὲν εἶναι σχετικὸ μὲ τὴν θρησκεία.
Ὅσοι καταλάβατε καλῶς, οἱ ἄλλοι καλὰ ξυπνητούρια.

«Ἕνας»

(Visited 196 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Θά …«λιβανοποιηθῆ» (καί) ἡ Αἰθιοπία;

  1. Ἡ σκέψη σας εἶναι τόσο λογική, ὥστε ἐκπλήττομαι, ἐπειδὴ δὲν σᾶς “πρόλαβα”. Πράγματι, οἱ Αἰθίοπες εἶναι Μονοφυσίτες, δηλαδὴ δέχονται μόνο τὴ θεϊκὴ φύση τοῦ Χριστοῦ καὶ συνακολούθως ἀπορρίπτουν τὴν ἀνθρώπινη. Αὐτὸ βέβαια δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία. Τί ἔχει σημασία; Τὸ ὅτι εἶναι τὸ μοναδικὸ χριστιανικὸ ἔθνος/Κράτος στὴν Ἀφρική. Ἑπομένως, τὸ νὰ πάρη “βραβεῖο Νόμπελ” ἕνας Μουσουλμάνος αἰθίοπας πολιτικὸς (ἀλήθεια, ποῦ τὸν βρήκανε;) σημαίνει ἔναρξη -στημένης ἐξυπακούεται- διαδικασίας διάσπασης τῆς Αἰθιοπίας καὶ καταστροφὴ τῶν Αἰθιόπων ὡς λαοῦ.
    Τὰ “βραβεῖα Νόμπελ”, τώρα, εἶναι μεγάλη πληγή. Ὁ Νόμπελ ἦταν ἰουδαῖος καὶ ἡ Σουηδία, ἐδῶ καὶ καιρό, ἕνα τελείως ἐξιουδαϊσμένο Κράτος. Τὰ “Νόμπελ” περιβάλλονται σπουδαιότητα λόγω τῆς μεγάλης χρηματικῆς ἀμοιβῆς ποὺ τὰ συνοδεύει: 800.000 εὐρώ! Κατὰ κανόνα, “ἀπονέμονται” σὲ ἰουδαίους, φίλους τῶν ἰουδαίων, καλβινιστὲς καὶ “λοιπὲς δημοκρατικὲς δυνάμεις”. Ὅμως, πάλι κατὰ κανόνα, προαναγγέλλουν κάτι. Καὶ ἐπειδὴ ἔχουμε δύο “νομπελίστες” στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ ἕνας εἶναι σαφῶς ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς (Σεφεριάδης>Σεφέρης<σεφὲρ= βιβλίο στὰ ἑβραϊκὰ) καὶ ὁ ἄλλος, ὁ Ἐλύτης (Ἀλεπουδέλης τὸ πραγματικό του ὄνομα, ἄρα "γελοῖο", διότι ἡ -ὅποια- ἀλεποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γεννήση ἄνθρωπο καὶ μάλιστα ποιητή, ἄρα εἶναι ὄνομα ἰουδαϊκῆς ἐπινόησης), ἡ "νομπελοποίησή τους" κάτι ἤθελε νὰ πῆ. Ὁ Σεφέρης ἤτανε ὁ "ποιητὴς τῆς Κύπρου"… καὶ εἴδαμε τί ἔγινε στὴν Κύπρο τὸ 1974. Ὁ ἄλλος, ὁ Ἀλεπουδέλης/Ἐλύτης ἦταν ὁ "ποιητὴς τοῦ Αἰγαίου". Ὅθεν νὰ περιμένουμε ἐξελίξεις στὸ Αἰγαῖο.
    Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τώρα, ὀρθῶς τὸ εἴπατε: Ὁ ἔχω ὧτα ἀκούειν ἀκουέτω… καὶ ὁ νοῶν νοήτω.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπάρχει …«Φῶς» κάπου στό μέλλον; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply