Ὑπάρχει …«Φῶς» κάπου στό μέλλον;

Σήμερα λοιπὸν θὰ σταθῶ σὲ κάποια, σημαντικὰ κατ’ ἐμέ, γεγονότα, ποὺ (πάντα κατ’ ἐμὲ) κάτι σηματοδοτοῦν. Τὸ τί ὅμως εἶναι αὐτὰ καὶ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ τὰ …ἐρμηνεύσουμε καὶ νὰ τὰ ἀξιολογήσουμε καὶ νὰ τὰ συνδέσουμε μὲ τὰ ὑπόλοιπα (κατ’ οὐσίαν μελλούμενα!!!), εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς προφῆτες δὲν δηλώνουμε, παρὰ μόνον παρατηρητὲς πού, συνδυαστικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, ἐπιχειροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ ὁδηγεῖται συνολικῶς ἡ Ἀνθρωπότης μα, ἰδίως, ἡ χώρα μας.

Θὰ σταθῶ λοιπόν, γιὰ ἀρχή, στὸ πρόσφατο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ναί, ναί… Αὐτὸ τὸ σιωνιστικὸ ἐργαλεῖον, ποὺ μοιράζεται πάντα ἀπολύτως προγραμματισμένα, μὲ σαφεῖς δευτεροτρίτους σκοποὺς προπαγανδιστικοὺς πίσω του.

Ἐπιτέλους !«Μία σφαλιάρα στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα»!!!

Ἡ βράβευσις τοῦ Αὐστριακοῦ συγγραφέως Πέτερ Χάντκε μὲ τὸ ἐφετινὸ νόμπελ λογοτεχνίας (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Ὄλγκα Τοκάρτσουκ) ἀποτελεῖ, ὅπως ἀπεφάνθη καὶ ἡ γερμανικὴ ἐφημερὶς die Zeit, μία «θαῤῥαλέα», γιὰ αὐτὸ καὶ μὴ ἀναμενομένη, ἀπόφασις, ἀλλὰ καὶ μία ἠχηρὰ σφαλιάρα στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα!

Ὁ λόγος δὲν εἶναι ἡ λογοτεχνικὴ προσφορὰ τοῦ Χάντκε, ἡ ὁποία δὲν ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ ἡ πρὸ πολλῶν ἐτῶν «πολιτική» του συμπεριφορά, ποὺ κάνει ἀκόμη καὶ σήμερα ὅλο σχεδὸν τὸ διεθνὲς μέινστριμ καὶ πολλὲς ἑνώσεις λογοτεχνῶν, ὅπως ἡ ἀμερικανικὴ PEN, νὰ «ξιφουλκοῦν» ἐναντίον τῆς βραβεύσεώς του.

Ἡ αἰτία; Μέσα στὴν πανγερμανικὴ ἀντισερβικὴ ὑστερία στὴν δεκαετία τοῦ ΄90, ὁ Χάντκε ἦταν ὁ μόνος γερμανόφωνος διανοούμενος ποὺ ἐστήριξε τόσο ξεκάθαρα τὸν «σφαγέα» Μιλόσεβιτς, κατήγγειλε ἀπερίφραστα τοὺς ΝΑΤΟϊκοὺς βομβαρδισμούς, ἔγραψε βιβλία («Δικαίωσις γιὰ τὴν Σερβία») κι ἐπεσκέπτετο συχνὰ τὴν δοκιμαζομένη Σερβία. Καὶ τὸ «χειρότερο» ἀπ’ ὅλα, τὸ 2006 ἐξεφώνησε τὸν ἐξόδιο λόγο στὴν κηδεία τοῦ Μιλόσεβιτς.

Αὐτό, τὸ αὐτονόητο, ποὺ ξεχνοῦν ὅλοι οἱ πολυπληθεῖς ἐπικριτὲς τοῦ Χάντκε (ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ὑποστηρικτές του) εἶναι ὅμως ὅτι οἱ πολιτικὲς συμπεριφορὲς δὲν κρίνουν βραβεῖα λογοτεχνίας. Γιὰ αὐτὲς ὑπάρχουν τὰ βραβεῖα εἰρήνης. Καὶ ἀσφαλῶς γιὰ τοὺς ἰδίους θιασῶτες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἀκόμα πιὸ σκληρὸ κτύπημα πρέπει νὰ θεωρηθῇ ἡ μὴ βράβευσις μὲ τὸ νόμπελ εἰρήνης τῆς πολυδιαφημιζομένης ἀκτιβιστρίας γὰ τὸ κλίμα Γρέτα Τοῦνμπεργκ ποὺ τὸ ἔχασε, ὅπως γράφει ἡ γερμανικὴ die Welt, ἀπὸ ἕναν ἄσημο «Ἀφρικανὸ εἰρηνιστή».

Πάντως, τὸ σημαντικὸ ἔργο τοῦ Χάντκε, δὲν περνᾶ ἀπαρατήρητο μόνον καὶ μόνον γιὰ τὴν συμβολή του ὡς σεναριογράφου στὸ ἀριστούργημα τοῦ Βὶμ Βέντερς «Τὰ Φτερὰ τοῦ Ἔρωτος» („Der Himmel uber Berlin“).

Στοϊλόπουλος Βασίλης

Τί κρατᾶμε ὅμως ἐμεῖς ἀπό τά παραπάνω δύο -παράλληλα- γεγονότα;
Τὸ πρῶτο στοιχεῖον εἶναι πὼς ἕνας (ἄγνωστος) «εἰρηνιστὴς» ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία ἔλαβε ἕνα τέτοιου εἴδους βραβεῖο, οὐδόλως τυχαίως, βεβαίως-βεβαίως.

Θά …«λιβανοποιηθῆ» (καί) ἡ Αἰθιοπία;

Δὲν μᾶς συνηθίζει σὲ …«τυχαιότητες» ἡ ἐπιτροπὴ ποὺ μοιράζει αὐτὰ τὰ βραβεία. Μᾶς συνηθίζε, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, σὲ ἀπολύτως στοχευμένες βραβεύσεις, πρὸ κειμένου νὰ …διαφημισθοῦν τὰ πρόσωπα ποὺ βραβεύονται, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ ποὺ …ἐκπροσωποῦν ἐπιβεβαιώνουν ὅλα τὰ σχέδια τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας.

Γιατί ὅμως ἔλαβε (μισό-μισό) καί ὁ Χάντκε το βραβεῖο;
Μά, διότι, ἔτσι κι ἀλλοιῶς σύσσωμος ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη μας πρέπει νὰ ἀποκτήσῃ νέου τύπου …ἐθνικιστικὲς συνειδήσεις, ἀπολύτως ὅμως σιωνιστοπροσκυνημένες. Τὸ ἐὰν ὁ Χάντκε εἶναι ἢ ἐκπροσωπῇ κάπου στὸ βάθος αὐτὸν τὸν σκοπό, ἢ μόνον τὴν ὄξυνσιν τῶν ἐθνικιστικῶν τάσεων, ποὺ καλλιεργῶνται, εἶναι ἐπουσιῶδες.

Τὸ δεύτερον περιστατικὸ αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ποὺ βεβαίως διαφημίζεται κυρίως …ἀρνητικῶς, εἶναι οἱ θέσεις τοῦ Τρᾶμπ (-άκουλα), ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐνθαῤῥύνῃ τὶς ἐθνικιστικὲς τάσεις, μὰ καὶ ποὺ ἀρνεῖται τὰ περὶ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς». Ὁ κύριος αὐτός, ἀγαπητοί μου, ἐκπροσωπεῖ ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα συγκεκριμένα, ἀπὸ ἀρχῆς ἐμφανίσεώς του εἶναι μία ἀκόμη «βιτρινούλα» μὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα παπαγαλίζει μόνον αὐτὰ ποὺ τοῦ ὑπαγορεύουν. Ἔχουμε ἤδη ἀποδείξη τὸν ῥόλο του, μὰ κυρίως τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι ἕνας «πλανητάρχης» νὰ ἐμφανίζεται ὡς …πρωτεργάτης μελλοντικῶν ἀλλαγῶν. Καί, φυσικά, ὅλο αὐτὸ δὲν ἐξυπηρετεῖ ἐμεῖς, τοὺς χαχόλους, ἀλλὰ πάλι κάποιους ἄλλους, πάντα σκοτεινοὺς κύκλους, ποὺ «ἀλλάζουν» τὸν τρόπο διακυβερνήσεως τῶν λαῶν. Μία ἀπὸ τὰ ἴδια δῆλα δή, ἀλλὰ μὲ …βιτρίνες σιωνιστοπροσκυνημένων ἐθνικισταράδων.

Τέλος ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἡ χώρα μας ἐκπροσωπεῖ αὐτὸ ποὺ πεθαίνει ὁριστικῶς, δίδοντας τὸ «σύνθημα» γιὰ τὰ ἐπερχόμενα, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ὅλα τὰ νούμερα κουδουνισμένα ποὺ ἐμφανίζονται ὡς …κυβέρνησις, παίζουν ἀκριβῶς αὐτὸν τὸν ῥόλο: ἐκπροσωποῦν κάτι νεκρὸ καὶ τελειωμένο. Αὐτὸ σημαίνει, πολὺ ἁπλᾶ, πὼς οἱ τσιπροκούληδες, τὰ ΝουΔουλικοτΣΥΡΙΖΑιόπαντα, μὰ καὶ κάθε ἄλλο ἀνάλογο σούργελο «ἐθνοσωτήρ», ποὺ προσκυνᾶ τὰ κομμουνιστικοποιημένα συστήματα τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τῶν τοκογλύφων, ἔχει πρὸ πολλοῦ τελειώση, ἀλλὰ ἔχουν λησμονήση νὰ τοῦ τὸ ποῦν.

Ποῦ βασίζω τίς παραπάνω τοποθετήσεις μου; Σὲ κάτι μικρά, ἀλλὰ πολὺ σημαντικὰ γεγονότα, πού, τελικῶς εἶναι κι αὐτὰ ποὺ θὰ κάνουν τὴν διαφορά. Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ σήμερα μέρος τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης (γιὰ ἀρχή, βεβαίως-βεβαίως), μὰ κυρίως οἱ ΗΠΑ, καθὼς καὶ ἡ γειτονική μας Ἰταλία, «παίζουν» σὲ ἄλλα ἐπίπεδα πλέον.

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ …μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Ἑδῶ εἴμαστε καὶ θὰ τὰ λέμε, ἐκτὸς ἀπροόπτου.

Φιλονόη

5 thoughts on “Ὑπάρχει …«Φῶς» κάπου στό μέλλον;

  1. Φιλονόη, μιὰ λεπτομέρεια: Ἡ Ὄλγκα Τοκάρτσουκ μοστράρεται ὡς Πολωνέζα, ἀλλὰ τὸ ὄνομά της εἶναι οὐκρανικό. (Τὸ ἔπιασες τὸ ὑπονοούμενο…)

    • Φυσικά. Τώρα πιὰ ὅμως δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ κάποιο νόημα ἀναζητήσεως ῥιζῶν, ἐφ΄ ὅσον γνωρίζουμε τὸν κανόνα.

  2. Βρὲ Φιλονόη, γιὰ τὴν Οὐκρανία σοῦ μιλῶ! Ξέρεις πότε δρομολογήθηκε ἡ ἀπόσχισή της ἀπὸ τὴ Ρωσία; Τὸ 1946, ὁπότε πῆρε δική της ἕδρα στὸν Ο.Η.Ε.!

Leave a Reply