Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ …μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ ...μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;2Πρὸ ἐτῶν εἶχε κυκλοφορήσῃ μία, ἄς τὴν ποῦμε «γελοιογραφία» μὲ στόχο νὰ καταδείξῃ τὰ «μελλούμενα» τοῦ πλανήτου.
Οὐσιαστικῶς ὁ σχεδιαστὴς γνώριζε πολὺ καλὰ τὰ ὅσα μᾶς «ἐπιφυλλάσσουν» οἱ «κυρίαρχοι» καὶ οἱ κοσμοεξουσιαστές.
Αὐτὴ ἡ «γελοιογραφία» ἀπεικονίζει τὴν τύχη, ἤ ὀρθότερα τὸ τέλος, τοῦ κάθε ἡγέτου-μαριονέτα τοῦ πλανήτου μας, καὶ μάλλιστα εἶναι τόσο ἀναλυτική, ποὺ σήμερα μόνον νὰ …τρομάξουμε μποροῦμε ἀπὸ τὴν ἀλήθεια της.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν ἀναλύεται στὸ παρακάτω ταινιάκι εἶναι μία πολὺ σοβαρὴ λεπτομέρεια, ποὺ κάποιοι δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν.Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ ...μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Τὰ σκοινιά-κλωστές-νήματα ποὺ συνδέουν αὐτὲς τὶς μαριονέτες, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι δεμένα στὰ δάκτυλα τοῦ «παγκοσμίου σκηνοθέτου» εἶναι δέκα. Τὰ δύο ἔχουν ἤδη κοπῇ, ὅταν σχεδιάστηκε ἡ εἰκόνα, καὶ  γνωρίζουμε σὲ ποιοὺς ἀναφέρονται.
Τὰ ἐπόμενα ὅμως, αὐτὰ ποὺ προετοιμάζονται γιὰ νὰ κοποῦν, δὲν τὰ κόβει ὁ ἐμπνευστής τῆς ἀποκοπῆς ἀλλὰ ὁ …λαός!!! Ὀρθότερα τὰ κόβουν οἱ λαοί!!!
Ἐὰν λοιπὸν κάνουμε τὸν κόπο νὰ παρατηρήσουμε πολὺ προσεκτικὰ τὶς ἐκφράσεις στὰ πρόσωπα τοῦ ὄχλου, ποὺ κουβαλᾶ τὸ ψαλίδι, θὰ διαπιστώσουμε καὶ τὸ μῖσος καὶ τὴν ὁρμή, ἀλλὰ κυρίως τὴν ΑΓΝΟΙΑ!!!
Διότι ὁ ὄχλος ἔχει δρομολογήσῃ τὶς κινήσεις του, ὄχι ἀπὸ προσωπικὰ κίνητρα ἀλλὰ ἀπὸ κίνητρα ποὺ τοῦ ἔχουν κυριολεκτικῶς ἐμφυτεύσῃ!!!
Εἶναι τόσο ξεκάθαρη ἡ εἰκόνα, ποὺ τελικῶς πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀναρωτιόμαστε γιὰ κάθε «αὐθόρημητο» ἐκδήλωσι πλήθουε ἐπὶ τοῦ πλανήτου!!!!
(Πατῆστε ἐπάνω στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ μεγαλώσῃ καὶ νὰ διαπιστώσετε μόνοι σας αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζομαι)

Εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη ὑπόθεσις τελικὰ νὰ «πείθῃς» τὸν ὑπήκοό σου, πὼς ΜΟΝΟΣ του ἀπεφάσισε νὰ ἀντιδράσῃ…
Εἶναι ταὐτοχρόνως καὶ τρομακτικὸ ἀλλὰ καὶ ἀναπόφευκτον…
Γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον…

Φιλονόη

Υ.Γ. Εἶναι τά πουλιά ἐλεύθερα ἀπό τίς ἁλυσίδες τοῦ οὐρανοῦ; Κατ’ ἀντιστοιχίαν, εἶναι δυνατόν ποτέ νά πάψῃ τό πλῆθος νά εἶναι σκλάβος; Ἀκόμη κι ἐάν τό ἔχουν πείσῃ γιά τό ἀντίθετον; Εἶναι δυνατόν λοιπόν νά καταφέρω πράγματι νά ἀλλάξω τά δεδομένα; Ἤ μήπως θά μέ …«πείσουν» πώς τά ἄλλαξα;

φωτογραφία

(Visited 587 times, 1 visits today)
Leave a Reply