Γερμανικό ἐμπάργκο στήν Τουρκία λόγῳ Κύπρου καί Συρίας;

Ἂς εἴμαστε …σοβαροί!

πηγὴ

  • Στὴν Γερμανία ζοῦν καὶ ἐργάζονται 5.000.000 Τοῦρκοι!
  • Ἡ VOLKSWAGEN τὸ 2016 τὴν τελευταία στιγμὴ ἀπεφάσισε νὰ μὴν προτιμήσῃ τὴν Βουλγαρία ἀλλὰ τὴν Τουρκία, λόγῳ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογᾶν ἐδεσμεύθη προσωπικῶς γιὰ πωλήσεις 40.000 αὐτοκινήτων ἀνᾲ ἔτος! (σχετικὴ πηγὴ ἢ καλίττερα ἐπιβεβαίωσις παραπάνω)!
  • Γνωρίζετε ὅτι οἱ Γερμανοὶ ναυπηγοῦν ἀκριβῶς ἴδια μὲ τὰ ἑλληνικὰ ὑποβρύχια τύπου 214, γιὰ τοὺς Τούρκους μέσα στὴν …Τουρκία; Ἀναφέρομαι σὲ αὐτὰ ποὺ οἱ Τοῦρκοι τρέμουν γιατί δὲν τὰ ἔχουν ἀκόμη στὸ ὁπλοστάσιό τους ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν προμηθευόμεθα τορπίλλες, γιατί μοιράζουμε …ἐπιδόματα! Κούλη ἀκοῦς; Κάνεις αὐτὰ πού κατηγοροῦσες;
  • 35 δισεκατομμύρια εὐρῶ οἱ ἐπενδύσεις τῶν Γερμανῶν στὴν Τουρκία τὸ 2018!
  • Νὰ κάνετε ἔρευν/ἔλεγχο (googleαρετε): Γερμανικοὶ κολοσσοὶ ὅπως ἡ ΜΑΝ ἀλλὰ καὶ κατασκευαστὲς λευκῶν συσκευῶν ὅπως SIEMENS καὶ Bosch ἔχουν ἐδῶ καὶ χρόνια ἐγκαταστήση τὶς παραγωγικές τους μονάδες στὰ περίχωρα τῆς Ἀγκύρας. Στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχει ἠλεκτρικὸς φοῦρνος, πλυντήριο ἢ ψυγεῖο μὲ γερμανικὴ ἐτικέττα ποὺ νὰ μὴν κατασκευάζεται στὴν Τουρκία. Ἀκόμη καὶ ἡ «ἑλληνοφανὴς» PITSOS, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχει ἐξαγορασθῆ ἀπὸ γερμανικὴ ἑταιρεία.

πηγὴ

Συμπερᾶς Λουκᾶς

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply