Περὶ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου

Ἂν καὶ ἀντικαπνιστὴς (ἡ θέα καὶ μόνο τοῦ τσιγάρου, μὲ εὑρίσκει ἀντίθετο), εἶμαι ἐνάντια σ’ αὐτὸν τὸν νόμο. Σὲ κλειστοὺς δημοσίους χώρους τὸ καταλαβαίνω καὶ τὸ ἐπικροτῶ.
Στοὺς ἰδιωτικοὺς ὅμως χώρους, γιατί;
Ὅποιος πελάτης δὲν θέλει, δὲν πάει. Πολὺ ἁπλᾶ. Δὲν τὸν ὑποχρεώνει κάποιος.

Κι ἔρχεται τώρα ἡ κυβέρνησις (ἡ ὁποία κυβέρνησις-ἐμένα ὅλες ἴδιες μου φαίνονται) ποὺ κάνει τὰ στραβὰ μάτια σὲ ἕνα σωρὸ πράγματα ποὺ πλήττουν δεκαετίες τώρα τὴν δημόσιο ὑγεία (ἀκατάλληλα τρόφιμα, ἐπικίνδυνα φάρμακα, ἀνεπαρκῆ νοσοκομεῖα, μόλυνσις τοῦ περιβάλλοντος καὶ τόσα ἄλλα), νὰ μᾶς προστατεύσῃ ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα!!!
Πόση ὑποκρισία πιά;;;

Οἱ λόγοι ὅμως ποὺ προσωπικῶς πιστεύω ἐψηφίσθη ἡ συγκεκριμένη διάταξις, εἶναι δύο. Πρῶτον γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἄλλη μία περίπτωσις διχασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης, μ’ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ πληγῇ ὅση ἐπιχειρηματικότηςἔμεινε ὄρθια ἀπὸ τὴν λαίλαπα τῆς κρίσεως…

Τὸ σχέδιο ἀφανισμοῦ τῆς οἰκονομίας, καλὰ κρατεῖ…

Δρογώσης Ἀντώνης

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Περὶ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου

    • Τὰ ὁποῖα ὄμως προτιμῶνται ἢ ὄχι, ἀναλόγως τῶν παροχῶν τους ἢ μὴ παροχῶν τους. Κι ὅλα αὐτὰ καθορίζονται ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη καὶ τὰ συμφέροντά του. Συνεπῶς, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ ἀτομικὲς ἐπιχειρήσεις, σαφῶς καὶ εἶναι ἰδιωτικοὶ χῶροι, ποὺ μπορεῖ νὰ λειτουργοῦν ἀκόμη καὶ ὡς κλειστὲς κοινότητες, ἐὰν ἔτσι συμφέρῃ.

Leave a Reply