Δέν θέλουν Ἀλβανία καί Σκόπια στήν Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Πανηγυρίζουν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἐβροπαηστές.
Πανηγυρίζουν μαζύ τους καὶ οἱ Μακεδονομάχοι γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Μακρὸν νὰ βάλῃ βέτο στὶς ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις Ἀλβανίας καὶ Βορείου Μακεδονίας (ἔτσι γιὰ νὰ πονᾶτε τὸ διεθνὲς ὄνομα τῆς βορείου γείτονος).

Οἱ μὲν γιατί ἡ πατρίς τους ἡ βρπι βάζει ὑψηλὲς προδιαγραφὲς γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ μπουρδελάκι, ποὺ κατ’ εὐφημισμὸν ὀνομάζεται «Ἡνωμένη Εὐρώπη», οἱ δὲ γιατί δὲν μπαίνουν οἱ προαιώνιοι ἐχθροί μας.
Δὲν ἔχουν καταλάβη οἱ μέν, ὅτι τὸ μπουρδελάκι τους εἶναι πλέον δευτέρας κατηγορίας χαμαιτυπεῖο, οἱ δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ χαμαιτυπεῖο χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ὅλους πλέον γιὰ τὸ ξεχαρμάνιασμά τους.

Ὅταν μετὰ ἀπὸ τὶς ἀτυχεῖς ἐπιλογές μας τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, ποὺ εἴχαμε τὴν δύναμη νὰ ἐπιβάλουμε λύσεις δορυφοροποιήσεως στοὺς κατσαπλιάδικους καὶ χωρὶς ἐθνικὴ συνείδηση βορείους γείτονές μας, διαλέξαμε τὴν παπαροσύνη τῆς διεθνοῦς νομιμότητος.

Ἡ Ἑλλὰς πλέον περικυκλώνεται ἀπὸ ὅλες τὶς μεριὲς ἀπὸ τὴν νέο ὀθωμανικὴ Τουρκία καὶ μετατρέπεται ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ σὲ περίκλειστο χῶρο (οὔτε κἂν χώρα).
Στὰ πλαίσια αὐτὰ ὁ Μητσοτάκης ὀρθῶς ὑπερασπίσθη τὴν βροπαηκή τους προοπτική.
Βέβαια τὸ λάθος δὲν εἶναι ἡ ὑπεράσπισις τῆς βροπαηκῆς προοπτικῆς αὐτῶν τῶν κρατικῶν ὀντοτήτων, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα, ποὺ βγάζει πρωθυπουργοὺς τὸν Γιωργάκη, τὸν Ἀλέξη καὶ τώρα τὸν ΚυρΓιάκο ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναπνέῃ.

Μπράβο μανταμσουσοῦδες, μπορεῖ νὰ μὴν ἔχετε βρακὶ νὰ φορέσετε στὸν κῶλο σας, ἀλλὰ τὴν ἀριστοκρατικὴ τάξη τὴν διατηρήσετε στὸ μπουρδέλο σας.

Οἱ δύο σοσιαλδημοκράτες ἡγέτες λοιπὸν τῶν γειτονικῶν χωρῶν Ἀλβανίας καὶ Βορείου Μακεδονίας ἔνοιωσαν «προδομένοι», ποὺ δὲν πῆραν πρόσκληση νὰ μποῦν στὴν μεγάλη Ἕνωση Τροτσκυστικῶν πρώην Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης.
Γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ λαοί τους νὰ ἀπολαύσουν ἐπιδόματα ἀνεργίας στὸ Ἀαχεν, δημόσια διαμερίσματα στὴ Στοκχόλμη καὶ σκληρὴ ἀφρικανομαγκρεμπικη κουλτούρα στὴ Λύων.
Δυστυχῶς μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς Βρετανίας οἱ μεγάλοι μας ἡγέτες προχωροῦν ἀργὰ στὸ βάθεμα καὶ στὸ πλάτεμα τῆς κοινῆς μας πατρίδας.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply