Ὑπό τόν ἔλεγχο Τουρκικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν ἡ Θρᾴκη;

Οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια στὴν Θράκη. Σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ τουρκικὸ ἔδαφος, ἔβαλαν λουκέτο σὲ αἴθουσες Δήμου, ἀφοῦ προηγουμένως τὶς …ἤλεγξαν γιὰ «κοριούς»!

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἐφημερὶς «Ἑστία» παραμονὲς τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου, στὶς 26 καὶ 27 Ὀκτωβρίου, διοργανώνεται στὸν μειονοτικὸ Δῆμο Ἀῤῥιανῶν Ῥοδόπης ἀγροτικὸ συνέδριο ὑπὸ τὸν ἀθῶο τίτλο «Φεστιβὰλ Γεωργίας Κτηνοτροφίας».

Κι ὅπως καταλήγει τὸ δημοσίευμα τῆς ΕΣΤΙΑΣ «μετά τὰ σχολεῖα καὶ τοὺς ψευδομουφτῆδες καὶ τὸ συνεταιριστικὸ κίνημα εἶναι ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα»;

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 173 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπό τόν ἔλεγχο Τουρκικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν ἡ Θρᾴκη;

  1. Τώρα, μὴ πῶ τίποτα γιὰ τὴν “Ἑστία” μὲ τὴν ὁποία συνεργαζόμουνα πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια (χωρὶς νὰ ἔχω καταλάβει τί γίνεται).

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί κωφεύουν οἱ «ὑπεύθυνοι» στίς ἀποκαλύψεις τῆς «ΕΣΤΙΑΣ» γιά τήν Θράκη; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply to Δημήτρης Μιχαλόπουλος Cancel reply